Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/03/312

Brussel, 5 maart 2003

Comité verlengt maatregelen om uitbraak van vogelpest in Nederland in te dammen

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid heeft vandaag de maatregelen bevestigd die de Commissie op 3 maart heeft genomen, en die met een week verlengd, tot 13 maart. Krachtens die maatregelen mogen er geen levend pluimvee en broedeieren binnen Nederland worden vervoerd en evenmin vanuit Nederland worden uitgevoerd naar andere lidstaten of derde landen.

Eind vorige week werden in de Nederlandse provincie Gelderland verschillende haarden van vogelpest vastgesteld. Op zaterdag 1 maart namen de Nederlandse autoriteiten, in overleg met de diensten van de Commissie, de in Richtlijn 92/40/EG voorgeschreven bestrijdingsmaatregelen, waaronder een landelijk vervoersverbod voor levend pluimvee en broedeieren en een verbod om levend pluimvee en broedeieren uit heel Nederland uit te voeren.

Op 3 maart keurde de Commissie een beschikking goed (zie IP/03/305) waarin werd bepaald dat geen levend pluimvee en broedeieren uit Nederland mogen worden uitgevoerd naar andere lidstaten of derde landen en evenmin binnen Nederland mogen worden vervoerd, behalve voor eendagskuikens en pluimvee voor onmiddellijke slachting.

In het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid werd vandaag gedetailleerd verslag uitgebracht door de Nederlandse vertegenwoordiger. Alle lidstaten waren het eens met de maatregelen die Nederland en de Commissie hebben genomen en er werd overeengekomen ze tot 13 maart te verlengen. Het Comité nam ook een verklaring aan over de situatie in Nederland en de Nederlandse delegatie verklaarde dat alle nationale maatregelen zullen worden gehandhaafd tot de volgende vergadering van het Comité.

In nauwe samenwerking met de Nederlandse autoriteiten zal de Commissie verder toezien op de coördinatie binnen de EU. Tijdens de volgende vergadering van het Permanent Comité op maandag 10 maart zullen de toestand en de genomen maatregelen opnieuw worden bekeken.


Side Bar