Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/03/305

Brussel, 3 maart 2003

Commissie neemt maatregelen om uitbraak van vogelpest in Nederland in te dammen

Ingevolge een vermoedelijke uitbraak van vogelpest in Nederland op 28 februari heeft de Commissie vandaag een beschikking goedgekeurd ter versterking van de bestrijdingmaatregelen die de Nederlandse autoriteiten reeds hadden genomen. Vogelpest is een uiterst besmettelijke pluimveeziekte die zware economische schade aan de pluimveeteelt kan toebrengen.

In de avond van 28 februari rees het vermoeden van een uitbraak van vogelpest in de provincie Gelderland. In overleg met de diensten van de Commissie namen de Nederlandse autoriteiten onmiddellijk de in Richtlijn 92/40/EG voorziene maatregelen, waaronder een landelijk vervoersverbod voor levend pluimvee en broedeieren en een verbod om levend pluimvee en broedeieren uit heel Nederland uit te voeren.

De beschikking die de Commissie vandaag heeft goedgekeurd, versterkt die maatregelen door ze op Europees niveau vast te stellen. In de beschikking wordt bepaald dat er geen levend pluimvee en broedeieren uit Nederland mogen worden uitgevoerd naar andere lidstaten of derde landen. Ze mogen evenmin binnen Nederland worden vervoerd. De beschikking is gericht aan de lidstaten en zij moeten hun handelsmaatregelen aanpassen zodat zij in overeenstemming zijn met deze beschikking. Gezien het specifieke karakter van de pluimveeteelt, kan de Nederlandse veterinaire autoriteit het vervoer van eendagskuikens en pluimvee voor onmiddellijke slachting binnen Nederland toestaan vanaf 4 maart.

De maatregelen in de beschikking van de Commissie gelden tot 6 maart 2003. De toestand zal echter beoordeeld worden tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid die op 5 maart 2003 is gepland. Vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie zullen daar aanwezig zijn. Mogelijk worden de door de Commissie goedgekeurde dringende maatregelen dan aangepast aan de verdere ontwikkelingen.

In nauwe samenwerking met de Nederlandse autoriteiten zal de Commissie verder toezien op de coördinatie binnen de EU.


Side Bar