Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/197

Bryssel 6. helmikuuta 2003

Komissio tarjoaa kansalaisille tilaisuuden kertoa mielipiteensä luonnonmukaiseen maatalouteen liittyvistä kysymyksistä

Euroopan komissio on tänään avannut Internet-keskustelun luonnonmukaisen maatalouden tulevaisuudesta. Se perustuu valmisteluasiakirjaan, jossa tarkastellaan mahdollisuutta laatia luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista viljelyä koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma. Yleisöllä on nyt tilaisuus lausua mielipiteensä muun muassa siitä, miten varmistetaan, että yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) edistetään luonnonmukaisen viljelyn kehittämistä ja varmistetaan luonnonmukaisten elintarvikkeiden jäljitettävyys ja aitous tai millä tavoin voitaisiin lisätä EU:n luomutunnuksen käyttöä. Valmisteluasiakirjassa ehdotetaan tulevaa toimintasuunnitelmaa koskevia näkemyksiä, tarkastellaan luonnonmukaisen viljelyn tilannetta EU:ssa ja selvitetään tuotannon ja kaupan ongelmakohtia. Online-keskustelun antamien tietojen perusteella komissio valmistelee vuoden 2003 loppuun mennessä ehdotuksensa toimintasuunnitelman kehittämiseksi, kuultuaan ensin jäsenvaltioita ja muita asianomaisia tahoja.

"Luonnonmukainen maatalous on monen kuluttajan sydäntä lähellä. Tänään avattava online-keskustelu antaa heille tilaisuuden esittää mielipiteensä valmisteilla olevasta luonnomukaista maataloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta. Tämä on jälleen uusi askel kohti avoimempaa ja kuluttajamyönteisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa." Näin totesi Franz Fischler, maataloudesta, maaseudun kehittämisestä ja kalastuksesta vastaava komissaari.

Kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa, Göteborgin huippukokouksessa hahmotellussa kestävän kehityksen strategiassa ja maatalousneuvoston vahvistamassa ympäristöasioiden yhdentämisstrategiassa korostetaan luonnonmukaisen maatalouden merkitystä, sen myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja tarvetta edistää sitä muun muassa YMP:n avulla. Sen mukaisesti valmisteluasiakirjassa mainitaankin seuraavat päätavoitteet:

 • luomutuotteiden kaupan rakenteiden kehittäminen ja tukeminen,

 • luonnonmukaisen maatalouden suuntaaminen ympäristöltään herkille alueille,

 • kannustaminen tiedonvaihtoon viljelijöiden välillä,

 • luonnonmukaisen maatalouden kehittämisen sisällyttäminen YMP:n tavoitteisiin,

 • luonnonmukaisten elintarvikkeiden aitouden ja jäljitettävyyden varmistaminen,

 • EU:n luomutunnuksen käytön lisääminen,

 • lisätarkastusvaatimuksia koskevan tiedon saatavuuden varmistaminen tarvittaessa,

 • testausmenetelmien, valvonta-, tarkastus- ja hyväksymismenettelyjen yhdenmukaistaminen sekä tehokkaan yhteistyön varmistaminen kaikkien tarkastusjärjestelmään osallistuvien toimijoiden välillä, ml. yhteisön tarkastukset,

 • asianmukaiset standardimenettelyt sen varmistamiseksi, että tuontituotteet vastaavat sääntöjä, jotka koskevat sekä rehellistä kilpailua EU:n tuotteiden kanssa että EU:n sitoumuksia kehitysmaihin nähden,

 • sellaisen elimen perustaminen, joka jakaa riippumatonta, korkealaatuista ja avointa tietoa siitä, mitkä tuotantomenetelmät, aineet jne. voidaan hyväksyä, jotta tuotanto vastaisi luonnonmukaisen maatalouden periaatteita,

 • tuotantoa, kulutusta ja kauppaa (EU:n vienti ja tuonti) koskevien virallisten tilastotietojen kerääminen ja levittäminen aiempaa säännöllisemmin,

 • luonnonmukaista maataloutta ja sen merkitystä elintarvikkeiden turvallisuudelle ja laadulle koskevan tutkimuksen rahoittaminen, ml. tutkimustoiminnan laajentaminen uusien tuotteiden ja jalostusmenetelmien kehittämiseen, ympäristön kannalta kestävään luonnonmukaiseen maatalouteen sekä vertailevaan tutkimukseen luonnonmukaisesti ja perinteisesti tuotettujen elintarvikkeiden välillä.

Yhteenveto online-keskusteluun saaduista vastauksista julkaistaan Internetissä kesällä 2003. Komissio aikoo esittää lopullisen toimintasuunnitelman tämän vuoden loppuun mennessä. Yleisö voi esittää kommenttejaan ja näkemyksiään 16. maaliskuuta 2003 asti.

Voitte perehtyä asiakirjaan ja osallistua keskusteluun Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/index_fi.htm


Side Bar