Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/197

Bruxelles, den 6. februar 2003

Økologisk landbrug: Kommissionen ønsker at høre borgernes mening

Europa-Kommissionen har i dag igangsat en internethøring om det økologiske landbrugs fremtid. Ud fra et arbejdsdokument, som analyserer muligheden for en europæisk handlingsplan for økologisk landbrug og økologiske fødevarer, kan borgerne tage stilling til spørgsmål som: hvordan sikrer vi, at den fælles landbrugspolitik fremmer udviklingen af det økologiske landbrug, og at de økologiske fødevarer kan spores og rent faktisk er økologiske? Hvordan opnår vi en mere udbredt anvendelse af EU-logoet for økologisk landbrug? Arbejdsdokumentet, som indeholder en række idéer til den kommende handlingsplan, beskriver også det økologiske landbrugs udvikling i EU og analyserer, hvor i produktionen og afsætningsleddet der findes flaskehalse. Ud fra oplysningerne fra internethøringen og de efterfølgende drøftelser med medlemslandene og andre aktører vil Kommissionen inden udgangen af 2003 udarbejde forslag til den kommende handlingsplan.

"Økologisk landbrug er en sag, der optager mange forbrugere meget. Denne internethøring giver dem mulighed for at give udtryk for deres mening om en fremtidig handlingsplan for økologisk landbrug og er endnu et skridt hen imod en mere gennemskuelig og forbrugerorienteret fælles landbrugspolitik", siger Franz Fischler, kommissær for landbrug, landdistriktsudvikling og fiskeri.

Såvel EU's sjette miljøhandlingsprogram som den strategi for bæredygtig udvikling, der blev skitseret på topmødet i Göteborg, og Rådets strategi for miljøintegration i landbruget fremhæver det økologiske landbrugs betydning, dets positive bidrag til miljøet og nødvendigheden af at fremme denne form for landbrug bl.a. gennem den fælles landbrugspolitik. De vigtigste punkter i arbejdsdokumentet er derfor:

 • Udvikling og fremme af forskellige systemer til afsætning af økologiske produkter

 • Satsning på økologisk landbrug i miljøfølsomme områder

 • Fremme af udvekslingen af tekniske oplysninger mellem landbrugerne

 • Tiltag for at sikre, at den fælles landbrugspolitik bidrager til at udvikle det økologiske landbrug

 • Tiltag for at sikre, at økologiske fødevarer kan spores og rent faktisk er økologiske

 • En mere udbredt anvendelsen af EU-logoet

 • Adgang til information om eventuelle supplerende kontrolkrav

 • Harmonisering af testmetoder, kontrolprocedurer, overvågning og akkreditering samt etablering af et effektivt samarbejde mellem alle de aktører, der deltager i kontrolsystemet, herunder EU's kontrolforanstaltninger

 • Anvendelse af egnede standardiserede procedurer for at sikre, at importerede produkter konkurrerer med EU-produkter på rimelige betingelser, og at EU opfylder sine forpligtelser over for udviklingslandene

 • Etablering af et organ for uafhængig, højtkvalificeret og gennemskuelig rådgivning om, hvilke produktionsmetoder, stoffer mv. der kan accepteres som værende i overensstemmelse med principperne for økologisk landbrug

 • Indsamling og formidling af officielle statistiske oplysninger om produktion, forbrug og handel (EU's eksport og import) på mere permanent basis

 • Effektiv finansiering af forskning i økologisk landbrug med udgangspunkt i fødevaresikkerhed og -kvalitet, herunder øget forskning i udvikling af nye produkter og forarbejdningsmetoder, i miljømæssig bæredygtighed i det økologiske landbrug samt sammenlignende undersøgelser af økologiske og konventionelle fødevarer.

En sammenfatning af resultaterne fra internethøringen vil blive offentliggjort på nettet i løbet af sommeren 2003. Kommissionen vil fremlægge den endelige handlingsplan ved årets udgang. Borgerne kan indtil den 16. marts indsende deres reaktioner og idéer.

For at læse arbejdsdokumentet og deltage i høringen går man ind på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/index_da.htm


Side Bar