Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1651

Brussel, 3 december 2003

Commissie legt geldboeten op aan vijf ondernemingen in koolstof- en grafietkartel

In een vandaag goedgekeurde beschikking heeft de Europese Commissie Carbon Lorraine, SGL, Schunk, en twee andere ondernemingen geldboeten opgelegd van in totaal 101,44 miljoen euro wegens kartelvorming op de markt van elektrische en mechanische koolstof- en grafietproducten. Die producten worden vooral gebruikt om elektriciteit te geleiden naar en in elektrische motoren en zijn onder andere terug te vinden in elektrische autoruiten, scheerapparaten, stofzuigers en spoorwegtoepassingen (koolstofborstels). Een zesde onderneming, Morgan Crucible, heeft ook deelgenomen aan het kartel maar kreeg immuniteit tegen geldboeten omdat zij als eerste de inbreuk bij de Commissie heeft gemeld.

Na een zorgvuldig onderzoek, dat in september 2001 werd ingeleid na het verzoek om immuniteit van de Britse onderneming Morgan Crucible Company plc, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat die onderneming, evenals het Franse bedrijf Carbone Lorraine SA, de Duitse bedrijven Schunk GmbH en Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (die in deze beschikking als één bedrijf worden beschouwd), SGL Carbon AG en C. Conradty Nürnberg GmbH, en de Oostenrijkse onderneming Hoffmann & Co. Elektrokohle AG (dat nu deel uitmaakt van de Schunk-groep) deelgenomen hebben aan een kartel in de Europese Economische Ruimte.

Elektrische koolstof- en grafietproducten worden in een brede waaier van toepassingen gebruikt om elektriciteit te geleiden in en naar elektrische motoren, onder andere in de automobielindustrie (elektrische autoruiten, startmotoren, airconditioning), het openbaar vervoer (trein, metro, tram) en bijna alle consumentengoederen die zijn uitgerust met een motor (stofzuigers, scheerapparaten, enz). Mechanische koolstof- en grafietproducten worden bijvoorbeeld gebruikt om gevaarlijke gassen en vloeistoffen in pompen, compressoren en turbines af te dichten. De Europese markt voor de betrokken producten heeft een waarde van ongeveer 290 miljoen euro per jaar.

Volgens de gegevens die door de Commissie werden verzameld, waren de zes ondernemingen tussen oktober 1988 en december 1999 in een geheim kartel actief. Tijdens die periode hebben de ondernemingen, die 93% van de Europese markt in handen hebben, meer dan 140 vergaderingen gehouden om prijsverhogingen af te spreken voor een uitgebreid gamma van producten en voor grote individuele klanten en om te bespreken hoe ze de concurrentie van buitenstaanders zouden afweren door de enkele resterende concurrenten uit te schakelen.

Tijdens de zogenaamde topvergaderingen werd de strategie vastgelegd en werden problemen opgelost. Gedetailleerde prijsafspraken en andere overeenkomsten werden daarentegen uitgewerkt en goedgekeurd tijdens vergaderingen van 'technische comités'. Geen enkele van de betrokken bedrijven heeft de door de Commissie ontdekte feiten ernstig betwist.

Gezien de ernst van de feiten, de duur van de inbreuk en de respectieve omvang van de ondernemingen, heeft de Commissie geopteerd voor de volgende boetes:

  • Carbon Lorraine: 43,05 miljoen euro

  • Morgan: 0

  • Schunk: 30,87 miljoen euro

  • SGL: 23,64 miljoen euro

  • Hoffmann: 2,82 miljoen euro

  • Conradty: 1,06miljoen euro

Belangrijk is nog dat enkele van die ondernemingen tijdens dezelfde periode hebben deelgenomen aan twee andere kartels, die ook door de Commissie zijn ontdekt en bestraft. Die kartels betroffen grafietelektroden (beschikking van 18 juli 2001, IP/01/1010) en speciaal grafiet (beschikking van 17 december 2002, IP/02/1906). SGL, dat aan alle drie de kartels heeft deelgenomen, kreeg een boete opgelegd van in totaal 131 miljoen euro en Carbon Lorraine, die bij twee kartels betrokken was, moet een boete betalen van 50 miljoen euro.

De boetes die vandaag werden opgelegd zijn echter niet verhoogd, omdat de heimelijke afspraken grotendeels in dezelfde periode werden toegepast. Integendeel, de Commissie heeft de boete die anders aan SGL zou zijn opgelegd met 33% verminderd, juist omdat het al flink beboet was voor de vorige twee kartels en omdat het in financiële moeilijkheden verkeert.

De boete die anders zou zijn opgelegd aan Carbon Lorraine werd, overeenkomstig deel D van de clementieregeling van 19961, met 40% verminderd als beloning voor de goede medewerking bij het onderzoek. Omdat Morgan Crucible de Commissie als eerste doorslaggevende informatie bezorgde over de kartelovereenkomsten, heeft ze overeenkomstig deel B van dezelfde regeling volledige immuniteit gekregen. Alle overige ondernemingen, behalve Conradty, kregen beperktere verminderingen. Conradty heeft niet meegewerkt aan het onderzoek maar kreeg toch geen hoge boete opgelegd omdat rekening werd gehouden met haar omvang.


Side Bar