Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1651

Bryssel 3. joulukuuta 2003

Komissio määrää sakkoja viidelle hiili- ja grafiittituotteiden kartelliin osallistuneelle yritykselle

Euroopan komissio on tänään tekemällään päätöksellä määrännyt yhteensä 101,44 euron sakot Carbone Lorrainelle, SGL:lle, Schunkille ja kahdelle muulle yritykselle niiden osallistuttua kartelliin ensi sijassa sähkömoottoreiden sähkönsiirrossa käytettävien sähköisten ja mekaanisten hiili- ja grafiittituotteiden markkinoilla. Sovelluksiin kuuluvat sähkötoimiset autonikkunat, parranajokoneet ja pölynimurit sekä rautatiesovellukset (hiilivetoharjat). Kuudes yritys, Morgan Crucible, osallistui myös kartelliin, mutta sille ei määrätty sakkoja, koska se oli ensimmäinen yritys, joka antoi komissiolle tietoja laittomasta käytännöstä.

Tutkimus alkoi syyskuussa 2001, jolloin brittiläinen Morgan Crucible Company plc haki vapautusta sakoista. Huolellisen tutkimuksen jälkeen komissio katsoo, että Morgan Crucible, ranskalainen Carbone Lorraine S.A., saksalaiset Schunk GmbH ja Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (joita on päätöksessä käsitelty yhtenä yrityksenä), SGL Carbon A.G. ja C. Conradty Nürnberg GmbH sekä itävaltalainen Hoffmann & Co. Elektrokohle AG (nyt osa Schunk-konsernia) ovat osallistuneet kartelliin Euroopan talousalueella.

Sähköisiä hiili- ja grafiittituotteita käytetään sähkömoottoreiden sähkönsiirrossa monenlaisissa sovelluksissa. Näihin kuuluvat ajoneuvoteollisuus (sähkötoimiset autonikkunat, käynnistyslaitteet, ilmastointi), julkinen liikenne (junat, metro, raitiovaunut) ja lähes kaikki moottoroidut kulutustavarat (pölynimurit, parranajokoneet jne.). Mekaanisia hiili- ja grafiittituotteita käytetään muun muassa vaarallisten kaasujen ja nesteiden tiivistämiseksi pumpuissa, kompressoreissa ja turbiineissa. Näiden tuotteiden Euroopan-markkinoiden arvo on noin 290 miljoonaa euroa vuodessa.

Komission keräämien tietojen mukaan kyseiset kuusi yritystä osallistuivat salaiseen kartelliin lokakuusta 1988 joulukuuhun 1999. Tänä aikana nämä yritykset, joiden markkinaosuus Euroopassa on 93 prosenttia, järjestivät yli 140 kokousta, joissa ne päättivät monenlaisten tuotteiden hinnankorotuksista samoin kuin suurilta yksittäisiltä asiakkailta perittävien hintojen korotuksista. Lisäksi ne estivät ulkopuolista kilpailua myymällä halvemmalla kuin muutamat jäljellä olevat kilpailijat. Tärkeimmissä kokouksissa, joita kutsuttiin ”huippukokouksiksi”, päätettiin strategian suunnasta ja ratkaistiin ongelmia, kun taas yksityiskohtaisia hinta- ja muita järjestelyjä käsiteltiin ja niistä päätettiin ”teknisen komitean” kokouksissa. Kartelliin osallistuneet yritykset eivät ole kiistäneet komission esittämiä tosiseikkoja.

Asian vakavuuden, rikkomisen keston ja yritysten koon perusteella komissio on määrännyt sakkoja seuraavasti:

  • Carbone Lorraine:  43,05 miljoonaa euroa

  • Morgan:  0

  • Schunk:  30,87 miljoonaa euroa

  • SGL: 23,64 miljoonaa euroa

  • Hoffmann:  2,82 miljoonaa euroa

  • Conradty:  1,06 miljoonaa euroa

On huomattava, että samana ajankohtana eräät näistä yrityksistä osallistuivat kahteen muuhun kartelliin, jotka ovat tulleet komission tietoon ja joista se on määrännyt sakkoja. Nämä tapaukset koskivat grafiittielektrodeja (18. heinäkuuta 2001 tehty päätös, IP/01/1010) ja erikoisgrafiitteja (17. joulukuuta 2002 tehty päätös, IP/02/1906). SGL:lle, joka osallistui kaikkiin kolmeen kartelliin, on nyt määrätty yhteensä 131 miljoonan euron sakot ja Carbone Lorrainelle on määrätty 50 miljoonan euron sakot sen osallistuttua kahteen kartelliin.

Nyt määrättyjä sakkoja ei kuitenkaan korotettu tämän vuoksi, koska eri kartellien salainen yhteistyö oli jotakuinkin samanaikaista. Päinvastoin komissio alensi SGL:lle muuten määrättävää sakkoa 33 prosenttia, koska sille oli jo määrätty suuret sakot kahdesta edellisestä kartellista ja koska yritys on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Carbone Lorrainelle määrätyssä sakossa otettiin huomioon 40 prosentin alennus sen tutkimuksen aikana tekemän hyvän yhteistyön perusteella sakkojen määräämättä jättämisestä tai niistä vapauttamisesta vuonna 1996 annetun tiedonannon1 D jakson mukaisesti. Koska Morgan Crucible toimitti ensimmäisenä kartellisopimuksia koskevia ratkaisevia tietoja komissiolle, se vapautetaan sakoista kyseisen tiedonannon B jakson mukaisesti. Muiden yritysten sakkoja alennettiin hieman lukuun ottamatta Conradtya, joka ei tehnyt yhteistyötä komission kanssa, mutta jonka sakon pienuus heijastaa yrityksen kokoa.

    1 Uusi tiedonanto annettiin helmikuussa 2002, mutta sitä sovelletaan vain tästä ajankohdasta lähtien jätettyihin hakemuksiin ks.

  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#nature


Side Bar