Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1651

Bruxelles, den 3. december 2003

Kommissionen giver fem selskaber bøder for karteldannelse inden for kulstof- og grafitproduktområdet

I en beslutning, der er vedtaget i dag, har Europa-Kommissionen pålagt Carbon Lorraine, SGL, Schunk og to andre selskaber bøder på i alt 101,44 mio. EUR for karteldannelse på markedet for elektriske og mekaniske kulstof- og grafitprodukter, der hovedsagelig anvendes til at overføre elektricitet til og i elektriske motorer. Produkterne indgår i elruder i biler, shavere og støvsugere samt jernbaneudstyr (kulbørster). Et sjette selskab, Morgan Crucible, deltog også i kartellet, men blev fritaget for bøder, fordi selskabet var først med at anmelde ulovlig adfærd til Kommissionen.

Efter en omhyggelig undersøgelse, der startede i september 2001 med en anmodning om bødefritagelse fra det britiske selskab Morgan Crucible Company plc, har Kommissionen konkluderet, at sidstnævnte selskab plus Carbone Lorraine S.A. fra Frankrig, de tyske selskaber Schunk GmbH og Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (der behandles som ét selskab i forbindelse med denne beslutning), SGL Carbon A.G. og C. Conradty Nürnberg GmbH samt det østrigske selskab Hoffmann & Co. Elektrokohle AG (der nu er en del af Schunk-gruppen) har deltaget i et kartel i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Elektriske kulstof- og grafitprodukter anvendes til strømoverførsel i og til elektriske motorer på en lang række anvendelsesområder. Det drejer sig bl.a. om bilindustrien (eldrevne vinduesruder, startere, klimaanlæg), offentlig transport (tog, metro, sporvogne) og praktisk talt alle forbrugsgoder, der er udstyret med en motor (støvsugere, barbermaskiner osv.). Mekaniske kulstof- og grafitprodukter bruges f.eks. til at forsegle farlige gasser og væsker i pumper, kompressorer og turbiner. Det europæiske marked for de pågældende produkter udgør omkring 290 mio. EUR om året.

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har indsamlet, samarbejdede de seks selskaber i et hemmeligt kartel mellem oktober 1988 og december 1999. I denne periode holdt selskaberne, der kontrollerer 93 % af det europæiske marked, mere end 140 møder for at træffe beslutning om prisforhøjelser for en bred vifte af produkter og for store enkeltkunder og for at holde de få tilbageblevne konkurrenter ude fra markedet ved at underbyde deres priser. På de vigtigste møder, som de kaldte "topmøder", blev der udstukket strategiske retningslinjer og løst problemer, mens de detaljerede prisarrangementer og andre arrangementer blev udformet og aftalt på møder i "tekniske udvalg". Ingen af de involverede selskaber har seriøst bestridt de kendsgerninger, som Kommissionen har konstateret.

På baggrund af kendsgerningernes alvor, overtrædelsernes varighed samt selskabernes respektive størrelse har Kommissionen truffet beslutning om følgende bøder:

  • Carbon Lorraine: 43,05 mio. EUR

  • Morgan: 0

  • Schunk: 30,87 mio. EUR

  • SGL: 23,64 mio. EUR

  • Hoffmann: 2,82mio. EUR

  • Conradty: 1,06 mio. EUR

Det bør noteres, at nogle af selskaberne i samme periode deltog i to andre karteller, som også var blevet opdaget og sanktioneret af Kommissionen. De vedrørte grafitelektroder (beslutning af 18. juli 2001, IP/01/1010) og specialgrafit (beslutning af 17. december 2002, IP/02/1906). SGL, der deltog i alle tre karteller, er nu blevet pålagt bøder på i alt 131 mio. EUR, og for Carbon Lorraine er der blevet fastsat bøder for 50 mio. EUR for selskabets deltagelse i to af kartellerne.

De bøder, der er truffet beslutning om i dag, blev imidlertid ikke forhøjet af den grund, da den ulovlige adfærd stort set fandt sted samtidig. Derimod reducerede Kommissionen den bøde, der ellers ville være blevet pålagt SGL, med 33 %, netop fordi selskabet allerede var blevet pålagt høje bøder i de to foregående kartelsager, og fordi det befinder sig i en vanskelig økonomisk situation.

Den bøde, der er pålagt Carbon Lorraine, afspejler en nedsættelse på 40 % for at belønne selskabet for dets gode samarbejde i undersøgelsen, jf. afsnit D i meddelelsen om bødefritagelse eller nedsættelse af bøder i kartelsager fra 19961. Da Morgan Crucible var først til at give Kommissionen de afgørende oplysninger om kartelaftalerne, indrømmes selskabet fuld bødefritagelse i overensstemmelse med afsnit D i nævnte meddelelse. Alle andre selskaber fik mindre nedsættelser, bortset fra Conradty, der ikke samarbejdede, men som fik en lille bøde, der afspejler selskabets størrelse.


Side Bar