Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1435

Bryssel 21.10.2003

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamista siten, että voidaan vähentää ajokortin väärentämismahdollisuuksia, varmistaa EU:n kuljettajien todellinen liikkumisen vapaus sekä parantaa tieliikenteen turvallisuutta. "Tarkoituksena on, että tällä uudella ehdotuksella poistetaan vihdoin yksi viimeisistä esteistä EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden tiellä", sanoo energiasta ja liikenteestä vastaava komissaari Loyola de Palacio. "Jäsenvaltioissa on tällä hetkellä käytössä yhteensä yli 80 ajokorttimallia, jotka antavat erilaisia ajo-oikeuksia ja joilla on erilaisia voimassaoloaikoja. Ajokorttien asianmukainen valvonta ei juuri ole mahdollista. Siksi on korkea aika, että eurooppalaiset kuljettajat saavat ajokortit, joissa on väärentämistä vaikeuttavat turvaominaisuudet ja jotka turvaavat heidän oikeutensa ajaa sellaisia ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen heillä on vaadittava pätevyys. Tämä helpottaa myös hallinto- ja valvontaviranomaisten työtä ja on omiaan parantamaan Euroopan liikenneturvallisuutta", de Palacio toteaa.

Tällä hetkellä noin 200 miljoonalla Euroopan unionin kansalaisella on ajokortti.

Komissio on laatinut ajokortteja koskevien EU:n sääntöjen muuttamiseksi direktiiviehdotuksen, jossa esitetään seuraavia muutoksia nykyiseen järjestelmään:

  Eurooppalaisessa ajokortissa käytettävän muovikorttimallin yleinen käyttöönotto. Tämä ajokorttimalli estää entistä tehokkaammin väärentämisen. Nykyisiä paperikortteja ei ole tarkoitus vaihtaa muovisiin, mutta niitä ei enää anneta sen jälkeen, kun uutta lainsäädäntöä on ryhdytty soveltamaan. Väärentämissuojan parantamiseksi jäsenvaltiot voivat halutessaan varustaa uudet ajokortit mikrosirulla, joka sisältää kortille painetut tiedot. Mikrosirulle saa tallentaa pelkästään ajokorttiin liittyviä tietoja. Näin varmistetaan se, että ajokortti voidaan jatkossakin takavarikoida vakavan liikennerikkomuksen johdosta.

  Ajokorttiasiakirjan voimassaoloajan rajoittaminen. Kaikki uudet ajokortit, jotka myönnetään sen jälkeen, kun ehdotettua direktiiviä on ryhdytty soveltamaan, on uusittava säännöllisesti. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuljettajille aiemmin myönnettyihin ajo-oikeuksiin. Säännöllisen uusimisen tarkoituksena on sen sijaan ehkäistä nykyisiä mittavia väärinkäytösten mahdollisuuksia. Uusimisen myötä kaikkiin ajokortteihin voidaan tehdä tarvittavat turvaominaisuuksien päivitykset ja ajokortin haltijan valokuva voidaan vaihtaa uuteen. Tämä turvaa myös kuljettajien vapaan liikkuvuuden, koska kaikissa ajokorteissa sovelletaan samoja voimassaoloaikoja ja kaikki ajokortit ovat ehdoitta voimassa tämän ajan kaikissa jäsenvaltioissa.

  Näin ollen jäsenvaltiot eivät voi enää soveltaa ulkomaisiin ajokortinhaltijoihin rajoittavia määräyksiä kansallisten voimassaolosääntöjen ja lääkärintarkastuksia koskevien vaatimusten perusteella. Kaikki uudet luokan A (moottoripyörät) ja luokan B (henkilöautot) ajokortit ovat voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Jos ajokortin haltija on yli 65-vuotias, voimassaoloaika on viisi vuotta. Kaikki uudet luokan C (kuorma-autot) ja luokan D (linja-autot) ajokortit ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan. Jos C- tai D-luokan ajokortin haltija on yli 65-vuotias, voimassaoloaika on yksi vuosi.

  "Ajokorttiturismin" lopettaminen varmistamalla yhdenmukainen ja yleiseurooppalainen soveltaminen tapauksissa, joissa ajokortti on takavarikoitu. Nykyisin on liian yleistä, että kansalaiset sijoittautuvat toiseen jäsenvaltioon voidakseen anoa uutta ajokorttia, kun heiltä on kotimaassa takavarikoitu ajokortti vakavan liikennerikkomuksen takia. Tämän vuoksi komissio ehdottaa 'yksi haltija, yksi ajokortti' -periaatteen soveltamista, joka estää jäsenvaltiota myöntämässä ajokorttia henkilölle, jolla on jo entuudestaan toinen ajokortti. Tätä periaatetta sovelletaan myös silloin, kun aiempi ajokortti on takavarikoitu.

  Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdyt muutokset järjestelmään, jossa ajolupa myönnetään portaittain. Tämä koskee seuraavia ajoneuvoja:

   tehokkaimmat moottoripyörät: ajokortin myöntämisen alaikäraja vaihtelee 16 ja 24 vuoden välillä moottoripyörän teknisten ominaisuuksien ja kuljettajan kokemuksen mukaan;

   raskaimmat kuorma- ja linja-autot: portaittaista ajoluvan myöntämistä sovelletaan kaikkiin kuorma-autojen ja linja-autojen kuljettajiin, mukaan luettuina ne kuljettajat, jotka eivät ole tähän mennessä kuuluneet ammattikuljettajien koulutusta koskevan EU:n lainsäädännön piiriin.

  Mopoja koskevan uuden ajokorttiluokan käyttöönotto. Tämän on määrä parantaa EU:n nuorten tielläliikkujien merkittävimmän riskiryhmän liikenneturvallisuutta. Mopo on erittäin suosittu kulkuväline, eikä sitä pitäisi enää jatkossa jättää ajokorttilainsäädännön ulkopuolelle.

  Ammattikuljettajien lääkärintarkastusten määräaikojen yhdenmukaistaminen.

  Kuljettajantutkinnon vastaanottajan peruspätevyyttä ja jatkokoulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten käyttöönotto. Näitä vaatimuksia ei ole tähän mennessä yhdenmukaistettu. Yhdenmukaisten vaatimusten avulla on tarkoitus yhtäläistää kuljettajantutkintoja kaikkialla EU:ssa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_fi.htm

Ehdotetut uudet ajoneuvoluokat, alaikärajat sekä kokeet

AM: mopot, suurin rakenteellinen nopeus enintään 45km/h, moottorin tilavuus alle 50 cm³ tai teho alle 4kW

A1: kevyet moottoripyörät, moottorin tilavuus alle 125cm³ tai teho alle 11 kW, ja teho/paino-suhde alle 0,1kW/kg

A2: moottoripyörät, moottorin teho alle 35kW, teho/paino-suhde alle 0,2 kW/kg: eivät saa olla muunnettuja ajoneuvoista, joiden moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi

A: moottoripyörät

B: moottoriajoneuvot, paino alle 3 500kg, kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajaa + perävaunu, jonka paino alle 750 kg

B1: valinnainen luokka kolmi- tai nelipyöräisiä moottoripyöriä varten

C: tavaran kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, paino yli 3 500 kg + perävaunu, jonka paino alle 750 kg

C1: tavaran kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, paino yli 3 500 kg mutta alle 6 000 kg, kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajaa + perävaunu, jonka paino alle 750 kg

D: yli 8 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot + perävaunu, jonka paino alle 750 kg

D1: enintään 16 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, enimmäispituus 7 metriä + perävaunu, jonka paino alle 750 kg

E: edellä mainittujen luokkien ajoneuvoihin yhdistettynä perävaunu, jonka paino yli 750 kg

Luokka

Yleinen sääntöEhdotPoikkeukset
AM16 vuottaTeoriakoe14 vuoden alaikäraja mahdollinen mutta vain oman maan alueella
A116 vuottaTeoriakoe ja ajokoe'
A218 vuottaTeoriakoe ja ajokoe (ei teoriakoetta, jos kyseessä A1-kortin haltija)'
APortaittaista ajolupaa sovellettaessa 21 vuotta, jos 3 vuoden kokemus A2-luokan ajoneuvollaVain rajoitettu ajokoe'
A24 vuotta, jos ajolupa myönnetään suoraanTeoriakoe ja ajokoe'
B116 vuottaTeoriakoe ja ajokoe'
B ja B+E18 vuottaTeoriakoe ja ajokoe17 vuoden alaikäraja mahdollinen mutta vain oman maan alueella
C1 ja C1+E18 vuottaTeoriakoe ja ajokoeAmmattikuljettajille muut ikä- ja koulutusvaatimukset. Lisätietoja direktiivissä 2003/59/EY(1).
C ja C+E21 vuottaTeoriakoe ja ajokoeSama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset.
D1 ja D1+E21 vuottaTeoriakoe ja ajokoeSama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset.
D ja D+E24 vuottaTeoriakoe ja ajokoeSama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

  - Täytyykö kaikkien uusia ajokorttinsa?

Ei. Ehdotettu ajokorttiasiakirjan uusiminen koskee ainoastaan ajokortteja, jotka myönnetään sen jälkeen, kun ehdotettua direktiiviä on alettu soveltaa.

Jos jäsenvaltion aiemmin myöntämällä ajokortilla on rajoitettu voimassaoloaika, kortin voimassaolo luonnollisestikin päättyy määritettynä päättymispäivänä. Tällöin aiemman ajokortin voimassaolon päätyttyä aletaan soveltaa uuden järjestelmän mukaista voimassaoloaikaa. Jos ajokortti katoaa tai varastetaan, tilalle myönnettävällä uudella ajokorttiasiakirjalla on rajoitettu voimassaoloaika.

  - Nykyiset voimassa olevat ajokortit jäävät siis voimaan eikä niitä tarvitse vaihtaa.

Aivan. Jos ajokortilla on elinikäinen voimassaoloaika, se myös säilyy voimassa koko eliniän. Sama pätee myös silloin, kun ajokortin haltija muuttaa toiseen EU-maahan.

Jos kuitenkin vanha ajokortti katoaa tai varastetaan, aletaan soveltaa uutta voimassaolosääntöä, koska tilalle joudutaan tällöin antamaan uusi ajokortti.

  - Tarkoittaako tämä siis sitä, että varkaustapauksessa voin menettää oikeuksiani?

Ei. Ajokorttiin liittyvien oikeuksien säilyminen taataan. Kyse on vain siitä, että varastetun tilalle annettavalla ajokortilla on (hallinnollisena asiakirjana) rajoitettu voimassaoloaika ja se on uusittava säännöllisin väliajoin.

  - Miksi komissio ehdottaa ajokorttien pakollista uusimista 10 vuoden välein?

EU:ssa on nykyisin käytössä yli 80 erilaista ajokorttimallia. Tämän vuoksi on vaikeaa suorittaa ajokorttivalvontaa, ja viranomaisilla on vaikeuksia määrittää ja taata ajokortin haltijoiden oikeudet. Tämä puolestaan aiheuttaa liikenneturvallisuuteen ja ajokorttien väärinkäyttöön liittyviä ongelmia ja haittaa lisäksi kansalaisten vapaata liikkuvuutta.

Monissa ajokorttimalleissa ei myöskään ole minkäänlaisia turvaominaisuuksia, joilla estettäisiin väärentämistä. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien valossa tätä ei voida enää hyväksyä. Ajokorttihan hyväksytään laajalti henkilöllisyystodistukseksi, ja joka tapauksessa se antaa oikeuden kuljettaa ajoneuvoja, jotka voivat joissakin tapauksissa olla hyvinkin raskaita ja suurikokoisia.

Pitkällä aikavälillä ainoa ratkaisu on ajokortin säännöllinen uusiminen. Sen avulla on mahdollista uudistaa jatkuvasti kaikkia käytössä olevia ajokortteja ja ottaa niissä käyttöön uusimmat ja kehittyneimmät turvatekniikat. Lisäksi sen avulla voidaan välttää vastaisuudessa paluu nykyiseen tilanteeseen, jossa käytössä on lukuisia erilaisia ajokorttimalleja.

  - Onko ajokorttien voimassaoloaikaa rajoitettu muissa maailman maissa?

Kyllä on. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja Australiassa sovelletaan kaikissa rajoitettua voimassaoloaikaa, joka on yleensä kahdesta neljään vuotta. Lisäksi kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) ja YK:n Euroopan talouskomission, piirissä käydään parhaillaan keskustelua väärentämisen estämisestä.

  - Miksei kaikkia EU:ssa käytössä olevia paperiajokortteja korvata luottokorttimallisilla ajokorteilla direktiivin voimaantuloon mennessä?

Syitä siihen, että komissio ei esitä kaikkien nykyisin voimassa ja käytössä olevien paperiajokorttien korvaamista, ovat seuraavat:

a) Tämä johtaisi erittäin mittavaan vaihto-operaatioon, jota ei kyettäisi toteuttamaan: valtaosa nykyisistä ajokorteista on joko paperikortteja tai muodoltaan nykyisestä EU-mallista poikkeavia muovikortteja. Vaikka tällaiseen vaihtoon varattaisiin pitkäkin aika, se edellyttäisi muoviajokorttien tuotannon ja ajokortteja myöntävien viranomaisten resurssien kymmenkertaistamista.

b) Hankittuihin oikeuksiin ei haluta koskea. Yleinen vaihto merkitsi sellaisiin oikeuksiin kajoamista, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet kansalaisille. Komissio on tehnyt aiemmin päätöksiä, joilla turvataan tällaiset oikeudet.(2)

Jäsenvaltiot velvoitetaan kuitenkin ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti ajokorttien väärentämistä. Niiden tulee esimerkiksi seurata, missä määrin vanhempia ajokorttimalleja väärennetään, ja ne voivat tämän perusteella tarvittaessa poistaa tiettyjä malleja käytöstä. Seurannan avulla voidaan erotella toisistaan ne vanhemmat ajokorttimallit, joiden turvaominaisuudet ovat riittäviä, ja ne, joissa ei ole minkäänlaisia turvaominaisuuksia. Vastuu näistä toimenpiteistä on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla. Niillä itsellään on parhaat edellytykset määrittää, kuinka nopeasti ne pystyvät etenemään ajokorttien korvaamisessa.

  - Tämähän merkitsee sitä, että ehdotus on ristiriitainen; yhtäältä komissio haluaa, että uudet ajokortit uusitaan säännöllisesti väärentämisen estämiseksi, mutta toisaalta se ei ehdota kaikkien olemassa olevien ajokorttimallien uusimista. Eikö se ole epäloogista?

Ei. Komissio on laatinut ehdotuksen, joka on tarkoituksenmukainen, toteuttamiskelpoinen ja juridisesti oikea. Kaikkien vanhojen ajokorttien poistaminen samanaikaisesti käytöstä ja niiden uusiminen tulisi erittäin kalliiksi ja edellyttäisi laajamittaista asiakirjojen ja hankittujen oikeuksien kumoamista. Sen vuoksi jäsenvaltiot saavat päättää toteuttamistaan toimista. Komissio luonnollisesti seuraa tätä prosessia.

  - Vaaditaanko komission ehdotuksessa, että minun on uusittava henkilöauton ajokorttini, kun täytän 65 tai 75 vuotta?

Ajokorttiasiakirjan uusimista koskeva vaatimus koskee ainoastaan uusien ajokorttien haltijoita. Ehdotettu direktiivi ei vaikuta nykyisten ajokorttien haltijoiden tilanteeseen. Siinä tapauksessa, että nykyisellä ajokortilla on rajoitettu voimassaoloaika, se tietysti lakkaa olemasta voimassa kyseisen ajan päätyttyä ja se on uusittava.

  - Onko ajokortin varustaminen mikrosirulla pakollista?

Ei ole. Jäsenvaltiot voivat halutessaan liittää ajokorttiin tällaisen sirun. Jos ne päättävät näin tehdä, niiden on noudatettava vaatimuksia, jotka komissio on määrittänyt direktiivin teknisessä liitteessä. Tällä tavoin varmistetaan yhteensopivuus tulevaisuudessa.

  - Voivatko jäsenvaltiot käyttää mikrosirua "virhepisteiden" tallentamista varten tai muihin vastaaviin tarkoituksiin?

Mikrosirun käytöllä pyritään ehkäisemään entistä tehokkaammin ajokortin väärentäminen. Kaikki tiedot, jotka ovat luettavissa ajokortista, tallennetaan myös mikrosirulle. Jos jokin jäsenvaltio päättää käyttää mikrosirua muiden tietojen tallentamiseen, sen on noudatettava henkilötietojen suojasta annettua EU:n lainsäädäntöä. Mikrosirulle voidaan kuitenkin tallentaa ainoastaan tietoja, jotka liittyvät suoraan ajokortin käyttötarkoitukseen, kuten ajokortin asianmukaisen toiminnan varmistavia tietoja.

  - Eikö ole vaarassa, että "isoveli voi valvoa" mikrosirun avulla?

Ei ole. Tällainen pelko on perusteeton, koska EU on antanut henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi vaatimuksena on, että ajokortin tiedot saavat liittyä ainoastaan ajokortin käyttötarkoitukseen, eikä mikrosirulle saa tallentaa muuta kuin sellaista tietoa, joka on myös näkyvissä ajokortissa. Tämä merkitsee samalla sitä, että myös vastaisuudessa on mahdollista takavarikoida ajokortti, jos sen haltija on syyllistynyt liikennerikkomukseen.

  - Haluaako komissio tehdä pakollisiksi lääkärintarkastukset ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteydessä?

Ei. Komissio ei esitä pakollista lääkärintarkastusta henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin haltijoille. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan edellyttää lääkärintarkastusta tai muita liikenneturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä uusimisen yhteydessä.

Kuorma- ja linja-autojen kuljettajien osalta komissio ehdottaa jo nykyisin pakollisten lääkärintarkastusten määräaikojen yhdenmukaistamista ja tarkastusten ajoittamista ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteyteen.

  - Haluaako komissio tehdä pakollisiksi näöntarkastukset ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteydessä?

Ei. Komissio ei esitä erityistä näöntarkastusta henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin haltijoille. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajilla näöntarkastus kuuluu osana lääkärintarkastukseen, joka on jo nykyäänkin pakollinen.

  - Haluaako komissio kieltää 14-vuotiaiden mopolla ajamisen?

Ei. Komissio ehdottaa pelkästään, että mopoilijoilta aletaan koko unionissa edellyttää vähintään teoriakokeen suorittamista. Jäsenvaltiot voivat vapaasti ottaa käyttöön lisävaatimuksia, kuten käytännön ajokokeen tai lääkärintarkastuksen. Mopon kuljettamisen alaikärajaksi ehdotetaan 16 vuotta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 14-vuotiaiden mopoilemisen valtion rajojen sisällä.

  - Ehdottaako komissio, että 17-vuotiaiden autolla ajo kiellettäisiin kokonaan?

Ei ehdota. Tältä osin ei ole muutettu nykyisin voimassa olevaa direktiiviä. Jäsenvaltiot voivat jatkossakin halutessaan antaa henkilöauton (luokka B) ajokortin 17-vuotiaille kansalaisilleen. 17-vuotiaat saavat kuitenkin ajaa ainoastaan kyseisen valtion alueella. Komissio ehdottaa kuitenkin, ettei 17-vuotiaille enää voitaisi myöntää henkilöauton ja perävaunun yhdistelmän (luokka B+E) kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia. Tulevaisuudessa tällaisen ajokortin saaminen edellyttää 18 vuoden ikää. Näin kuljettaja voi hankkia tarvittavaa kokemusta ajamalla henkilöautoa.

On kuitenkin huomattava, että henkilöautokortin yleinen alaikäraja säilyy 18 vuodessa, joka on edelleen miltei kaikissa jäsenvaltioissa alaikärajana B-luokan ajokortin myöntämiselle.

  - Ehdottaako komissio, että 21-vuotiaat eivät saa ajaa raskaita moottoripyöriä?

Ei ehdota. Nyt ehdotettavassa direktiivissä on sen sijaan kehitetty entisestään järjestelmää, jossa kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien ajokortin saantia on porrastettu. Tehokkaimpien moottoripyörien ajokortin voi jatkossakin saada kahdella tavalla: joko suoraan tai portaittain. Nykyisin tällainen ajokortti on mahdollista saada joko a) suoraan 21-vuotiaana tai b) portaittaisen järjestelmän mukaan 20-vuotiaana, jos kuljettajalla on aiempi kahden vuoden ajokokemus pienempitehoisella moottoripyörällä. Uudessa järjestelmässä 21-vuotias voi ajokokeen suorittamalla saada kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin, jos hänellä on entuudestaan kolme vuotta ajokokemusta pienempitehoisella pyörällä. Ilman tällaista kokemusta alaikäraja on 24 vuotta.

Komission ehdottaman muutoksen tavoitteena on parantaa nykyisin sovellettavaa portaittaista järjestelmää. Nykyisin nuoret odottavat usein 21 ikävuoteen asti ja pääsevät sitten suoraan kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien sarviin ilman mitään aiempaa kokemusta. Toiset taas hankkivat 18-vuotiaana pienempitehoisen moottoripyörän ajokortin, mutta odottavat sen jälkeen kaksi vuotta ja ostavat sitten suoraan isomman pyörän. Tämä on mahdollista, koska ajokokemuksen hankkimista pienemmällä moottoripyörällä ei kontrolloida millään tavalla. Komission ehdotuksen tarkoituksena on saada tähän muutos ja parantaa tätä kautta liikenneturvallisuutta.

  - Tarkoittaako komission ehdotus sitä, ettei matkailuvaunuja saa jatkossa kuljettaa henkilöauton ajokortilla (B-luokan ajokortti).

Komission tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa sääntöjä, jotka koskevat 'perävaunujen' kuljettamiseen oikeuttavia ajokortteja. Nykyisin perävaunuja voi kuljettaa tavallisella B-luokan ajokortilla, jos ajoneuvon ja perävaunun yhteispaino on enintään 3 500 kiloa ja jos perävaunun suurin sallittu paino ei ylitä kuormaamattoman ajoneuvon painoa. Nykyinen määritelmä on varsin monimutkainen, ja siitä on aiheutunut hankaluuksia, kun ihmiset vaihtavat joko autonsa tai perävaununsa. Lisäksi nykyinen määritelmä syrjii kuorma- ja linja-autojen kuljettajia, joiden ajokorttiluokka ei anna samanlaisia oikeuksia, vaikka näillä kuljettajille on usein enemmän kokemusta ja he ovat saaneet runsaasti perusteellista koulutusta ja suorittaneet kokeita.

Komission pyrkimyksenä on varmistaa, että henkilöautojen kuljettajat saavat riittävästi koulutusta ja suorittavat riittävät kokeet ajoneuvoyhdistelmien kuljettamista varten. On muistettava, että tällaiset ajoneuvoyhdistelmät voivat usein olla jopa 812 metriä pitkiä. Komission ehdottama muutos merkitsee käytännössä todellakin sitä, että useimpien asuntovaunujen kuljettaminen edellyttää jatkossa B+E-luokan ajokorttia.

Toisaalta jo hankittujen oikeuksien säilyminen taataan, ja näin ollen niillä, joiden ajokortti on myönnetty ennen kuin ehdotettua direktiiviä ryhdytään soveltamaan, on jatkossakin samat ajo-oikeudet kuin nykyisin.

  - Miksi komissio ehdottaa kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevia vaatimuksia?

Joissakin jäsenvaltioissa kuljettajantutkinnon vastaanottajilla ei ole juuri mitään erityiskoulutusta eikä heillä välttämättä ole edes sen luokan ajokorttia, jota koskevia tutkintoja he ottavat vastaan. Tähän on saatava korjaus. Komission ehdotus sisältää vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat kuljettajantutkinnon vastaanottajien peruspätevyyttä ja jatkokoulutusta. Tätä kautta voidaan parantaa kuljettajantutkintojen laatua koko EU:ssa. Lisäksi parannetaan tulosten vertailukelpoisuutta, joka on tärkeä tekijä ajokorttien vastavuoroiseen hyväksymiseen perustuvassa järjestelmässä. Niin ikään tämä uudistus parantaa liikenneturvallisuutta.

(1)EYVL L 226,10.9.2003, s. 4.

(2)Komission päätös 2000/275/EY, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2000 tiettyjen ajokorttiluokkien välisistä vastaavuuksista (EYVL L 91, 12.4.2000, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyllä komission päätöksellä 2002/256/EY (EYVL L 87, 4.4.2002, s. 57).


Side Bar