Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1392

Brussel, 15 oktober 2003

Nieuwe rechten voor luchtreizigers: de deal is gemaakt

Loyola de Palacio, Vice-voorzitter van de Europese Commissie met bevoegdheid voor vervoer en energie, juichte de overeenkomst toe die in de vroege morgen in de overlegcommissie werd bereikt over het voorstel van een verordening ter bescherming van de rechten van luchtreizigers in geval van instapweigering, annulering van hun vlucht of langdurige vertraging. Ze zei: "Dit is een grote stap voorwaarts bij onze inspanningen om de burgers centraal te stellen in het EU-beleid. Al te dikwijls zijn luchtreizigers het slachtoffer van praktijken waarvoor ze een eerlijke behandeling en een passende compensatie verdienen: de overeenkomst van vandaag effent de weg voor een aanvulling en uitbreiding van de bestaande rechten." In de plenaire zitting van de Raad en het Europees Parlement moet het bemiddelingsakkoord definitief worden vastgesteld. Loyola de Palacio besloot met de woorden: "Zoals in het verleden zullen wij ervoor zorgen dat de passagiers over hun nieuwe rechten worden geïnformeerd en dat in alle luchthavens passende informatie wordt verstrekt."

Ongeveer een kwart miljoen luchtreizigers per jaar worden op EU-luchthavens onaangenaam verrast wanneer zij inchecken voor hun vlucht. Zij hebben een ticket gekocht en een plaats gereserveerd. De exploitant vertelt hen dan dat hun vlucht overboekt is en dat zij een latere vlucht moeten nemen. Instapweigering bezorgt de passagiers grote ongemakken en tijdverlies. Even onaangename verrassingen zijn niet aangekondigde annuleringen en vertragingen waardoor passagiers urenlang op een luchthaven gestrand blijven.

De nieuwe verordening die vanmorgen door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd vervangt de huidige, die van 1991 dateert. De bestaande wetgeving houdt ernstige beperkingen in aangezien zij luchtvaartmaatschappijen niet daadwerkelijk weerhoudt van instapweigering of annuleringen om commerciële redenen of langdurige vertragingen. De verordening is ook niet van toepassing op niet geregelde vluchten, die door touroperators worden gecharterd.

Dit zal radicaal veranderen met de nieuwe verordening, die passagiers een doeltreffende, all-round bescherming zal geven zodra ze in werking treedt over ongeveer een jaar. De verordening introduceert vier belangrijke nieuwe rechten.

Uitbreiding van passagiersrechten tot alle soorten vluchten

Tot nog toe vielen ongeregelde vluchten - een groot deel van de markt - niet onder de regelgeving. De nieuwe verordening heeft betrekking op zowel de geregelde als de ongeregelde vluchten (inclusief luchtvervoer dat als deel van een vakantiepakket wordt verkocht).

Ook geldt de nieuwe verordening niet alleen voor passagiers die vertrekken van een in een lidstaat gelegen luchthaven maar ook, indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht exploiteert een communautaire luchtvaartmaatschappij is, voor passagiers die vanuit een derde land naar een lidstaat vliegen, tenzij ze in het derde land een soortgelijke behandeling krijgen.

Drastische vermindering van instapweigering.

Door de nieuwe verordening zal het aantal instapweigeringen tegen de wil van een passagier drastisch verminderen, dankzij een combinatie van twee maatregelen.

 • Ten eerste worden luchtvaartmaatschappijen verplicht, wanneer zij verwachten passagiers te moeten weigeren, vóór zij iets anders doen, vrijwilligers te vragen hun zitplaats af te staan in ruil voor voordelen; met andere woorden zij moeten trachten een deal te sluiten met passagiers die er belang bij hebben hun zitplaats af te staan. Pas indien er onvoldoende vrijwilligers worden gevonden, mogen zij passagiers tegen hun wil het instappen weigeren.

 • Ten tweede moeten luchtvaartmaatschappijen of touroperators, als zij toch passagiers weigeren te laten instappen, een compensatie betalen die hoog genoeg is om een ontradend effect te hebben:

  • 250 EUR voor vluchten van minder dan 1500 km

  • 400 EUR voor intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km en voor andere vluchten tussen 1500 en 3500 km

  • 600 EUR voor alle overige vluchten.

  Dit zal voor passagiers een sterke stimulans vormen om vrijwillig hun zitplaats af te staan en voor luchtvaartmaatschappijen een sterk afschrikmiddel om het instappen te weigeren.

Naast financiële compensatie blijven passagiers aan wie het instappen wordt geweigerd de volgende rechten genieten:

 • de keuze tussen terugbetaling van hun ticket en een alternatieve vlucht, en

 • maaltijden, verfrissingen en hotelaccommodatie.

Minimalisering van het ongemak van annuleringen.

Wanneer luchtvaartmaatschappijen en touroperators op eigen gezag vluchten schrappen, hebben passagiers recht hebben op dezelfde compensaties als voor instapweigering, tenzij:

 • zij twee weken vóór de geplande vertrektijd daarvan in kennis zijn gesteld, of

 • zij te gepasten tijde zijn geïnformeerd en een nieuwe vlucht toegewezen hebben gekregen op een tijdstip dat zeer dicht bij hun oorspronkelijke vertrektijd ligt.

Daarnaast krijgen passagiers, bij annuleringen, ten minste drie andere rechten:

 • maaltijden en verfrissingen, en

 • hotelaccommodatie, wanneer een passagier door een annulering verplicht is te overnachten, en

 • terugbetaling, wanneer een passagier door een annulering gedurende ten minste vijf uur wordt opgehouden.

Bijstand aan passagiers die met langdurige wachttijden zijn geconfronteerd

Wanneer luchtvaartmaatschappijen redelijkerwijze een grote vertraging kunnen verwachten zijn ze verplicht de passagiers de volgende voordelen te verstrekken:

 • maaltijden en verfrissingen, en

 • hotelaccommodatie, wanneer een passagier door een annulering verplicht is te overnachten, en

 • terugbetaling, wanneer een passagier door een annulering gedurende ten minste vijf uur wordt opgehouden.

Bijlage: cijfers betreffende rechten van luchtreizigers zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED


Side Bar