Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1392

Bryssel, 15. lokakuuta 2003

Lentomatkustajien uusista oikeuksista päästiin sopimukseen

Loyola de Palacio, Euroopan komission varapuheenjohtaja ja energiasta ja liikenteestä vastaava komissaari, ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että sovittelukomiteassa päästiin aikaisin aamulla sopimukseen ehdotuksesta lentomatkustajien oikeuksia koskevaksi asetukseksi. Asetuksella suojellaan lentomatkustajien oikeuksia tilanteessa, jossa heiltä evätään pääsy lennolle, lento peruutetaan tai se viivästyy huomattavasti. "Tämä on merkittävä edistysaskel pyrkimyksissämme asettaa kansalaiset keskeiselle sijalle EU:n politiikassa. Lentomatkustajille aiheutuu liian usein haittaa tilanteissa, joissa heitä olisi kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heidän olisi saatava asianmukainen korvaus. Tämänpäiväisellä sopimuksella pohjustetaan lentomatkustajien nykyisten oikeuksien täydentämistä ja vahvistamista." Neuvoston ja Euroopan parlamentin täysistunnon on nyt vahvistettava sovitteluratkaisu. Loyola de Palacio totesi lopuksi: "Euroopan komissio varmistaa aiempaan tapaan, että matkustajille tiedotetaan heidän uusista oikeuksistaan ja kaikilla lentokentillä annetaan asianmukaista tietoa."

Noin neljännesmiljoona lentomatkustajaa vuosittain kokee ikävän yllätyksen lähtöselvityksessä EU:n lentokentillä. He ovat ostaneet lipun ja varanneet paikan. Lentoyhtiö ilmoittaa heille kuitenkin, että lennolle on tehty liikaa varauksia ja heidän täytyy odottaa myöhempää lentoa. Lennolle pääsyn epääminen aiheuttaa matkustajille suuria hankaluuksia ja ajanhukkaa. Yhtä ikäviä yllätyksiä ovat peruutukset, joista ei ole ilmoitettu, sekä viivästymiset, joiden vuoksi matkustajat joutuvat odottamaan lentokentällä tuntikausia.

Uusi asetus, josta Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopimukseen aikaisin tänä aamuna, korvaa asiasta vuonna 1991 annetun asetuksen. Vanhassa asetuksessa on huomattavia puutteita - se ei toimi riittävän tehokkaana pelotteena, jotta se estäisi lentoyhtiöitä epäämästä pääsyä lennoille, eikä se kata kaupallisista syistä tehtyjä peruutuksia taikka pitkiä viivästymisiä. Se ei myöskään kata matkanjärjestäjien tilauslentoja.

Tämä muuttuu radikaalisti uuden asetuksen myötä. Kun asetus tulee voimaan noin vuoden kuluttua, sillä taataan matkustajille tehokas ja kattava suoja. Asetuksessa säädetään neljästä uudesta merkittävästä oikeudesta.

Lentomatkustajien oikeudet ulotetaan kaikentyyppisiin lentoihin

Tähän mennessä oikeudet eivät koskeneet tilauslentoja, jotka ovat suuri osa markkinoita. Uusi asetus kattaa sekä reitti- että tilauslennot (myös osana pakettilomia myytävät kuljetukset).

Lisäksi uutta asetusta sovelletaan paitsi jonkin jäsenvaltion lentoasemalta lähteviin matkustajiin myös jos kyseessä on yhteisön lentoliikenteen harjoittaja matkustajiin, jotka lentävät jostakin yhteisön ulkopuolisesta maasta jäsenvaltioon, paitsi jos he nauttivat samoja oikeuksia kyseisessä EU:n ulkopuolisessa maassa.

Vähennetään tapauksia, joissa evätään pääsy lennolle

Uudella asetuksella vähennetään huomattavasti tapauksia, joissa matkustajalta evätään pääsy lennolle vastoin hänen tahtoaan. Tämän pyritään kahden toimenpiteen avulla:

 • Mikäli ilmenee tarve evätä joiltakin matkustajille pääsy lennolle, lentoyhtiöllä on ensimmäiseksi velvollisuus etsiä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua varauksestaan sovittavia etuja vastaan. Lentoyhtiön olisi siis pyrittävä pääsemään sopimukseen sellaisten matkustajien kanssa, jotka ovat valmiita luopumaan paikastaan. Vain jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi, lentoyhtiö voisi evätä matkustajilta pääsyn lennolle vastoin heidän tahtoaan.

 • Mikäli lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä evää matkustajien pääsyn lennolle, sen olisi maksettava korvauksia, jonka määrällä olisi oltava varoittava vaikutus:

  • 250 euroa, jos lennon pituus on alle 1 500 km

  • 400 euroa, jos kyseessä on yhteisön sisäinen lento, jonka pituus on yli 1 500 km, tai muu lento, jonka pituus on 1 500 3 500 km

  • 600 euroa muiden lentojen ollessa kyseessä.

  Näin voidaan tehokkaasti kannustaa matkustajia luopumaan paikasta vapaaehtoisesti sekä varoittaa lentoyhtiöitä tilanteista, joissa matkustajilta evätään pääsy lennolle.

Näiden rahallisten korvausten lisäksi matkustajat säilyttävät edelleen seuraavat oikeudet:

 • oikeus valita joko lipun hinnan takaisinmaksu tai matkan reitittäminen uudelleen

 • ateriat, virvokkeita ja hotellimajoitus.

Minimoidaan peruutuksista johtuva rasitus

Kun lentoyhtiöt tai matkanjärjestäjät peruuttavat lentoja syistä, joista ne ovat vastuussa, matkustajilla on oikeus samansuuruisiin korvauksiin kuin matkustajilla, joilta evätään pääsy lennolle. Tämä ei kuitenkaan päde seuraavissa tapauksissa:

 • matkustajille ilmoitetaan peruutuksesta kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, tai

 • matkustajille ilmoitetaan peruutuksesta ajoissa ja matka reititetään uudelleen siten, että lennon ajankohta on lähellä alkuperäisen lennon ajankohtaa.

Lisäksi peruutustapauksessa matkustajilla on kolme lisäoikeutta:

 • ateriat ja virvokkeet, ja

 • hotellimajoitus, mikäli matkustajan on peruutuksen vuoksi yövyttävä, ja

 • hinnan takaisinmaksu, mikäli peruutus viivästyttää matkaa vähintään viidellä tunnilla.

Matkustajien avustaminen pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä

Mikäli lentoyhtiöillä on syytä odottaa pitkäaikaista viivästymistä, niillä on velvollisuus tarjota matkustajille:

 • ateriat ja virvokkeita,

 • hotellimajoitus, mikäli matkustajan on peruutuksen vuoksi yövyttävä, ja

 • hinnan takaisinmaksu, mikäli peruutus viivästyttää matkaa vähintään viidellä tunnilla.

Liite: Taulukko matkustajien oikeuksista saatavilla PDF ja Word muodossa


Side Bar