Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1392

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2003

Νέα δικαιώματα για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών: επίτευξη συμφωνίας

Η κα Loyola de Palacio, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα ενέργειας και μεταφορών, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την συμφωνία που επετεύχθη νωρίς το πρωί στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με την πρόταση κανονισμού περί προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης της πτήσης τους ή μακράς καθυστέρησης. "Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθειά μας να θέσουμε τους πολίτες στο κέντρο των πολιτικών της ΕΕ" ανέφερε και πρόσθεσε: "οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών είναι υπερβολικά συχνά θύματα πρακτικών για τις οποίες πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης και εύλογης αποζημίωσης: η σημερινή συμφωνία θέτει τα θεμέλια για την συμπλήρωση και ενίσχυση των υφιστάμενων δικαιωμάτων τους". Η ολομέλεια του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει οριστικά να επιβεβαιώσει την συμφωνία συνδιαλλαγής. Η κα Loyola de Palacio κατέληξε: Όπως και στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα νέα δικαιώματά τους και για την ορθή πληροφόρησή τους σε όλα τα αεροδρόμια⋭.

Διακόσια πενήντα περίπου εκατομμύρια επιβάτες αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο μία δυσάρεστη έκπληξη στα αεροδρόμια της ΕΕ κατά την προσέλευσή τους για τον έλεγχο των εισιτηρίων. Ενώ έχουν αγοράσει εισιτήρια και έχουν κλείσει θέση, κάποιος υπάλληλος της εταιρείας με την οποία πρόκειται να ταξιδεύσουν τους ανακοινώνει ότι στην πτήση τους υπάρχει υπερκράτηση και θα πρέπει να επιβιβαστούν σε επόμενη πτήση. Η άρνηση επιβίβασης προκαλεί στους επιβάτες μεγάλη αναστάτωση και απώλεια χρόνου. Εξίσου δυσάρεστες εκπλήξεις προκαλούν οι ματαιώσεις χωρίς προειδοποίηση και οι καθυστερήσεις που αφήνουν τους επιβάτες να περιμένουν αβοήθητοι για ώρες σε κάποιο αεροδρόμιο.

Ο νέος κανονισμός που συμφωνήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αντικαταστήσει τον κανονισμό που ισχύει από το 1991. Ο κανονισμός αυτός παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς δεδομένου ότι δεν αποθαρρύνει ουσιαστικά τις αεροπορικές εταιρείες από την άρνηση επιβίβασης ούτε καλύπτει ακυρώσεις για εμπορικούς λόγους ή μακροχρόνιες καθυστερήσεις. Επιπλέον δεν εφαρμόζεται σε έκτακτες πτήσεις, που ναυλώνονται από γραφεία ταξιδιών.

Η κατάσταση αυτή θα αλλάξει ριζικά με τον νέο κανονισμό, ο οποίος θα παρέχει στους επιβάτες αποτελεσματική και σφαιρική προστασία από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή, σε ένα περίπου χρόνο. Με τον κανονισμό αυτό εισάγονται τέσσερα σημαντικά νέα δικαιώματα.

Επέκταση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε όλα τα είδη των πτήσεων

Μέχρι σήμερα, εξαιρούντο οι μη προγραμματισμένες πτήσεις, που αποτελούν σημαντικό μέρος της αγοράς. Ο νέος κανονισμός θα καλύπτει τόσο τις προγραμματισμένες όσο και τις έκτακτες πτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών που εντάσσονται σε κάποιο πακέτο διακοπών).

Επίσης, ο νέος κανονισμός θα εφαρμόζεται όχι μόνο στους επιβάτες οι οποίοι αναχωρούν από αεροδρόμιο το οποίο ευρίσκεται σε κράτος μέλος αλλά επίσης, εφόσον η αεροπορική εταιρεία η οποία πραγματοποιεί την πτήση είναι κοινοτικσoς αερομεταφορέας, και στους επιβάτες οι οποίοι αναχωρούν από τρίτη χώρα προς κράτος μέλος, εκτός εάν τυγχάνουν παρόμοιας μεταχείρισης στην τρίτη χώρα.

Μείωση των περιπτώσεων άρνησης επιβίβασης.

Ο νέος κανονισμός θα μειώσει δραστικά τη συχνότητα άρνησης επιβίβασης παρά τη θέληση των επιβατών, με το συνδυασμό νέων μέτρων.

 • Αρχικά, όταν οι αεροπορικές εταιρείες αναμένουν άρνηση επιβίβασης σε επιβάτες, και πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, θα υποχρεούνται να ζητούν εθελοντές που θα ήταν πρόθυμοι να παραχωρήσουν τη θέση τους έναντι ορισμένων παροχών· με άλλα λόγια, θα προσπαθούν να έρθουν σε συμφωνία με επιβάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να παραχωρήσουν τις θέσεις τους. Μόνον εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εθελοντών θα επιτρέπεται να αρνούνται την επιβίβαση σε επιβάτες παρά τη θέλησή τους.

 • Δεύτερον, εάν όλες οι αεροπορικές εταιρείες ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αρνηθούν την επιβίβαση στους επιβάτες, θα πρέπει να καταβάλλουν αποζημιώσεις αποτρεπτικού ύψους:

  • 250 € για πτήσεις κάτω των 1500 χιλιομέτρων,

  • 400 € για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και για άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων,

  • 600 € για όλες τις άλλες πτήσεις.

  Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ισχυρό κίνητρο προσέλκυσης εθελοντών και αντίστοιχο αντικίνητρο για την άρνηση επιβίβασης.

Επιπλέον της χρηματικής αποζημίωσης, οι επιβάτες στους οποίους αρνείται η πρόσβαση θα εξακολουθήσουν να έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • την επιλογή μεταξύ επιστροφής της τιμής του εισιτηρίου τους και εναλλακτικής πτήσης, και

 • γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε ξενοδοχείο.

Ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης λόγω ματαίωσης.

Όταν οι αεροπορικές εταιρείες ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ματαιώνουν πτήση με ιδική τους υπαιτιότητα, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης βάσει ποσού που καθορίζεται σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, εκτός εάν:

 • ενημερωθούν δύο εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης, ή

 • ενημερωθούν εγκαίρως και προωθηθούν με άλλη πτήση στον προορισμό τους σε χρονικό διάστημα που δεν απέχει πολύ από τον χρόνο αναχώρησης της αρχικής τους πτήσης.

Επιπλέον, σε περίπτωση ακύρωσης, οι επιβάτες έχουν επιπλέον τρία άλλα δικαιώματα:

 • γεύματα και αναψυκτικά, και

 • διαμονή σε ξενοδοχείο, όταν η ακύρωση υποχρεώνει τον επιβάτη να διανυκτερεύσει, και

 • επιστροφή, όταν η ματαίωση καθυστερεί τον επιβάτη για τουλάχιστον πέντε ώρες.

Συνδρομή σε επιβάτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Όταν οι αεροπορικές εταιρείες αναμένουν λογικά μεγάλη καθυστέρηση θα υποχρεούνται να παρέχουν στους επιβάτες:

 • γεύματα και αναψυκτικά, και

 • διαμονή σε ξενοδοχείο, όταν η καθυστέρηση υποχρεώνει τον επιβάτη να διανυκτερεύσει, και

 • χρηματική επιστροφή, όταν η καθυστέρηση που προκαλείται στους επιβάτες είναι τουλάχιστον πέντε ώρες.

Παράρτημα: στοιχεία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar