Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1029

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2003

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθούν 47,6 εκατ. ευρώ για τις ιταλικές περιφέρειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αναζητήσει την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την παρέμβαση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) με σκοπό τη χορήγηση επείγουσας ενίσχυσης ύψους 47,6 εκατ. ευρώ στην Ιταλία. Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν 30,8 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επειγόντων ενεργειών, όπως είναι τα μέτρα προσωρινής στέγασης μετά από τις καταστροφές που προκάλεσε μια σειρά από σεισμούς που έπληξαν τις περιφέρειες Molise και Puglia. Τα υπόλοιπα 16,8 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσαν η έκρηξη του ηφαιστείου Αίτνα και οι επακόλουθοι σεισμοί.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική και το Ταμείο Αλληλεγγύης, κύριος Michel Barnier, δήλωσε: Οι αποφάσεις αυτές εκφράζουν την αλληλεγγύη της Ένωσης με τις ιταλικές περιφέρειες, βοηθώντας τις να αποκαταστήσουν τις υποδομές τους και να προβούν στην επιστροφή των σχετικών με τα επείγοντα μέτρα ποσών⋭. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό Επίτροπος, κυρία Michaele Schreyer, πρόσθεσε: Το Ταμείο Αλληλεγγύης διαθέτει περιορισμένους μόνο πόρους για ανάλογες περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών. Το ποσό των 47,6 εκατ. ευρώ που προτάθηκε να χορηγηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, αντιπροσωπεύει σημαντική προσπάθεια στήριξης υπέρ της Ιταλίας.

Η παρέμβαση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις εν λόγω δύο καταστροφές, είναι εφικτή μόνο δυνάμει εξαιρετικών διατάξεων, δεδομένου ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι ζημίες δεν έφθασαν το κανονιστικό όριο των 3 δισεκατ. ευρώ. Όσον αφορά μια τρίτη αίτηση παρέμβασης του ΤΑΕΕ, που υπέβαλε η Ιταλία για τις πλημμύρες στη βόρεια Ιταλία, το Νοέμβριο του 2002, δεν πληρούνταν οι ειδικοί όροι για την έκτακτη παρέμβαση του ταμείου.

Στην περίπτωση του σεισμού στην περιφέρεια Molise, τον Οκτώβριο του 2002, επλήγησαν άμεσα περί τους 243.000 κατοίκους, σε 79 δήμους. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές και σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προκάλεσαν σημαντικές διαταραχές στην περιφέρεια και υπολογίζονται σε 1,5 δισεκατ. ευρώ. Η οικονομική παραγωγή και το εμπόριο διακόπηκαν και τούτο έπληξε σοβαρά και για μεγάλο χρονικό διάστημα την οικονομία της εν λόγω περιφέρειας. Περισσότερο από το 20% των κτιρίων δηλώθηκαν μη κατοικήσιμα, περίπου 12.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να στεγαστούν σε προσωρινά καταλύματα.

Τα κονδύλια του ΤΑΕΕ, ύψους 30,8 εκατ. ευρώ, προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση του κόστους της προσωρινής στέγασης, την άμεση αποκατάσταση της δημόσιας υποδομής που υπέστη ζημίες, την εδραίωση προστατευτικής υποδομής και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις πληγείσες περιοχές των περιφερειών Molise και Puglia.

Συνεπεία της έκρηξης του ηφαιστείου της Αίτνα στη Σικελία, που άρχισε περί τα τέλη Οκτωβρίου 2002 και διάρκεσε αρκετούς μήνες, το 86% του πληθυσμού του ενός εκατομμυρίου κατοίκων της επαρχίας Κατάνια, επλήγη άμεσα από τις καταστροφές. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού εκτέθηκε στην τοξική ηφαιστειακή στάχτη και τούτο αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τη δημόσια υγεία. Περίπου 160.000 κάτοικοι υπέστησαν σοβαρές ζημίες από τις σεισμικές δονήσεις και τη λάβα, που κατέστησαν ακατάλληλες πάνω από 3.000 κατοικίες και αρκετά δημόσια κτίρια και προκάλεσαν άμεσες ζημίες ύψους 849 εκατ. ευρώ. Το κονδύλι των 16,8 εκατ. ευρώ, το οποίο χορηγείται από το ΤΑΕΕ, προορίζεται για την επιστροφή των σχετικών με τα επείγοντα μέτρα ποσών, την άμεση αποκατάσταση της πληγείσας υποδομής, την εδραίωση προστατευτικής υποδομής, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον καθαρισμό των περιοχών που επλήγησαν στην επαρχία της Κατάνια.

Οι πληρωμές του ταμείου θα καταβληθούν άμεσα μετά την έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των απαραίτητων δημοσιονομικών πιστώσεων και μετά από τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης της εν λόγω ενίσχυσης.

Για να διευκολυνθεί η λήψη ταχείας απόφασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την σχετική πρόταση για την παρέμβαση του Ταμείου Αλληλεγγύης και την κατάρτιση ενός προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι το εν λόγω προσχέδιο δεν καλύπτει τις πιστώσεις πληρωμών, το απαιτούμενο ποσό δύναται να εξευρεθεί με επαναδιάθεση εντός του ορίου των κονδυλίων που έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Η πρόταση θα υποβληθεί από την Επίτροπο κυρία Schreyer στη συνεδρίαση Υπουργών ECOFIN/Προϋπολογισμού, της 16ης Ιουλίου 2003.

Ιστορικό

Συνεπεία των πλημμυρών που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη τον Αύγουστο του 2002, αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό μέσο για την χορήγηση κατεπείγουσας ενίσχυσης στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, σε περίπτωση σημαντικών καταστροφών. Με βάση προτάσεις της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου περί συστάσεως ενός Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΤΑΕΕ) και μια διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αποφασίσθηκαν, τον Νοέμβριο του 2002, τα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα. Μέσω του ΤΑΕΕ δύναται να διατεθεί κατ' ανώτατο όριο 1 δισεκατ. ευρώ ετησίως.

Για να καταστούν δικαιούχες της ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης, οι χώρες που επλήγησαν από σημαντικές καταστροφές πρέπει να παράσχουν προβλέψεις σχετικά με τις ζημίες και να πληρούν ειδικά κριτήρια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των πλέον επειγόντων αναγκών.

Ως "σημαντική καταστροφή" ορίζεται ένα συμβάν που προκαλεί ζημίες οι οποίες εκτιμώνται σε ποσό άνω των 3 δισεκατ. ευρώ ή περισσότερο από το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος του συγκεκριμένου κράτους. Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, μια περιφέρεια δύναται επίσης να τύχει συνδρομής από το ταμείο εφόσον έχει πληγεί από εξαιρετικά σημαντικές καταστροφές που επηρεάζουν το κυριότερο τμήμα του πληθυσμού της, με σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική σταθερότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιφέρειες, όπως είναι οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός που διατίθεται για περιφερειακές καταστροφές ανέρχεται σε 75 εκατ., εκ των οποίων το 75%, κατ' ανώτατο όριο, δηλαδή 56.250 εκατ. ευρώ, δύναται να χορηγηθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου. Με βάση το επίπεδο στήριξης που παρασχέθηκε κατά το παρελθόν έτος, το προτεινόμενο ποσοστό βοήθειας ανέρχεται στο 2,5% της συνολικής άμεσης ζημίας. Εντούτοις, η εφαρμογή του ποσοστού αυτού θα οδηγήσει σε ποσό που θα υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να καλυφθεί αναλογικά η ενίσχυση για κάθε αίτηση, για να φθάσει συνολικά η ενίσχυση σε 56.250 εκατ. ευρώ. Τα μεμονωμένα κονδύλια ανέρχονται σε 8,6 εκατ. για το Prestige, 30,8 εκατ. για το Molise και 16,8 εκατ. για την Σικελία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24217.htm


Side Bar