Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1023

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2003

Η Επιτροπή προτείνει τη ριζική ανασύνταξη των κανόνων που διέπουν τη μεταφορά των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση κανονισμού για τη μεταφορά των ζώων, ανασυντάσσοντας ριζικά τους κανόνες που διέπουν τη μεταφορά των ζώων στην Ευρώπη. Για τη βελτίωση της εκτέλεσης των κανόνων, ο κανονισμός προσδιορίζει την αλυσίδα όλων των εμπλεκόμενων στην μεταφορά των ζώων, καθώς και τις ευθύνες καθενός και προβλέπει αποτελεσματικά εργαλεία επιβολής, όπως έλεγχοι μέσω ταχογράφου. Εισάγει επίσης πολύ αυστηρότερους κανόνες για διαδρομές διαρκείας άνω των 9 ωρών, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων μεταφορών, κανόνες εμπνευσμένους από άλλες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ που διέπουν το χρόνο οδήγησης για τους φορτηγατζήδες. Ο προτεινόμενος κανονισμός αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο στρες στα ζώα προκαλείται κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση και, κατά συνέπεια, εισάγει κανόνες για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προκύπτουν πριν και μετά τη μεταφορά, για παράδειγμα στα σφαγεία ή στα λιμάνια. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συντάσσουν οδηγούς ορθής πρακτικής. Επί του παρόντος μόνο το 10% περίπου των μεταφορών ζώων στην Ευρώπη αφορούν μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

Ο κ. David Byrne, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, δήλωσε: «Είμαι αισιόδοξος ότι η ριζική αυτή ανασύνταξη των κανόνων που διέπουν τη μεταφορά των ζώων στην Ευρώπη θα τεθεί σε εφαρμογή σύντομα. Πιστεύω ότι μας προσφέρει τα καλύτερα εργαλεία για να βελτιώσουμε πραγματικά την καλή διαβίωση των ζώων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Βασικοί μου στόχοι είναι να ελαχιστοποιηθεί το στρες που υφίστανται τα ζώα και να εξασφαλιστεί ότι φθάνουν στον προορισμό τους το ταχύτερο δυνατό. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι ο κανονισμός θα προσδιορίζει τις ευθύνες καθενός ανά πάσα στιγμή, πράγμα που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην ορθή εκτέλεση των κανόνων.»

Ο κανονισμός πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2005.

Τι αλλάζει με τον νέο κανονισμό;

Χρόνος ταξιδιού – μείωση του στρες των ζώων κατά τη μεταφορά

Σήμερα – μεγάλες αποστάσεις:

 • Πολύ νεαρά ζώα (δεν έχουν ακόμα απογαλακτιστεί): 9 ώρες ταξίδι + 1 ώρα ανάπαυσης (πότισμα) + 9 ώρες ταξίδι.
 • Χοίροι: 24 ώρες (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μόνιμη πρόσβαση σε νερό).
 • Ίπποι: 24 ώρες με πότισμα κάθε 8 ώρες.
 • Βοοειδή και αιγοπρόβατα: 14 ώρες ταξίδι +1 ώρα ανάπαυσης (πότισμα) + 14 ώρες ταξίδι.

Tα παραπάνω διαστήματα μεταφοράς μπορούν να επαναληφθούν αν τα ζώα εκφορτώνονται, τους χορηγείται νερό και τροφή και αναπαύονται επί τουλάχιστον 24 ώρες σ’ ένα εγκεκριμένο σημείο στάσης.

Στο μέλλον - μεγάλες αποστάσεις:

Όλα τα είδη: το πολύ 9 ώρες ταξίδι + τουλάχιστον 12 ώρες ανάπαυσης. Tα διαστήματα αυτά μπορούν να επαναληφθούν. Δεν απαιτείται σημείο στάσης. Τα ζώα παραμένουν στο όχημα.

Τα νεώτερα και τα έγκυα ζώα δεν πρέπει να ταξιδεύουν

Σήμερα:

Απαγόρευση για τα νεογέννητα ζώα τωv oπoίωv o αφαλός δεv έχει επoυλωθεί πλήρως. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις για κάθε είδος.

Στο μέλλον:

 • Απαγόρευση μεταφοράς νεαρών ζώων, σε απόσταση πάνω από 100 km (χοίροι ηλικίας κάτω των 4 εβδομάδων / αμνοί ηλικίας κάτω της μίας εβδομάδας / μόσχοι ηλικίας κάτω των 2 εβδομάδων / ίπποι ηλικίας κάτω των 4 μηνών μόνο για μεγάλη διαδρομή).
 • Απαγόρευση μεταφοράς θηλυκών ζώων μία εβδομάδα μετά τον τοκετό και πριν από τον τοκετό (10% της εκτιμώμενης διάρκειας της κύησης).

Βελτιωμένος εξοπλισμός για βελτιωμένες συνθήκες

Σήμερα – μεγάλες αποστάσεις:

Χωρίσματα, πρόσβαση στα ζώα, αλλά όχι επιπλέον χώρος για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

Στο μέλλον – μεγάλες αποστάσεις:

 • Ρύθμιση της θερμοκρασίας ανάλογα με το είδος (με σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας, καταχώρηση των στοιχείων, σύστημα συναγερμού στην καμπίνα του οδηγού).
 • Μόνιμη πρόσβαση σε πόσιμο νερό.
 • Περισσότερος χώρος ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της διαδρομής, π.χ. 40% περισσότερο για τους χοίρους, 16% περισσότερο για τα βοοειδή, 32% περισσότερο για τα αιγοπρόβατα.
 • Απαγορεύεται να δένονται τα ζώα (τα ζώα μπορούν να μετακινούνται ή να ξαπλώνουν· οι ακριβείς ορισμοί όσον αφορά το χώρο επιτρέπουν την καλύτερη εκτέλεση).
 • Καλύτερες συνθήκες στα θαλάσσια πλοία (π.χ. κλίση των κεκλιμένων επιφανειών, εξοπλισμός για το πότισμα, σύστημα έγκρισης).

Καλύτεροι όροι για τους ίππους

Σήμερα:

Ελάχιστοι διατιθέμενοι χώροι.

Στο μέλλον:

 • Μεγαλύτεροι διατιθέμενοι χώροι για διαδρομές μικρών αποστάσεων.
 • Ατομικά ιπποφορεία/κιβώτια για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.
 • Μόνιμη πρόσβαση σε χόρτο.

Κανονισμός αντί οδηγίας – καλύτερο εργαλείο εκτέλεσης

Σήμερα:

Οδηγία (υπάρχει κάποια δυνατότητα εθνικής ερμηνείας).

Στο μέλλον:

Κανονισμός (εξασφάλιση εναρμόνισης σε όλα τα κράτη μέλη).

Τι είναι η μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις;

Σήμερα:

Μεταφορά διάρκειας άνω των 8 ωρών με αναβαθμισμένα οχήματα.

Στο μέλλον:

9 ώρες (βάσει της κοινωνικής νομοθεσίας για τους οδηγούς και άρα εύκολο να τηρηθεί). Ο οδηγός πρέπει να σταματά 12 ώρες ύστερα από οδήγηση 9 ωρών. Η διάρκεια του ταξιδιού ορίζεται ως ολόκληρη η μεταφορά από την εκκίνηση έως τον τελικό προορισμό, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων σημείων.

Ποιος είναι υπεύθυνος;

Σήμερα:

Μεταφορείς και μεταφορικές εταιρείες.

Στο μέλλον:

Οι προαναφερόμενοι, αλλά και οι οργανωτές μεταφορών και οι οδηγοί, καθώς και οι «κάτοχοι» (προσωπικό των κέντρων συγκέντρωσης, των αγορών και των σφαγείων, καθώς και αγρότες).

Εξασφάλιση καλύτερης εκτέλεσης

Σήμερα:

Η εκτέλεση εξασφαλίζεται μέσω του Δρομολογίου (αλλά τα δρομολόγια είναι υποχρεωτικά μόνο σε περίπτωση διέλευσης συνόρου και αν το ταξίδι υπερβαίνει τις 8 ώρες).

Στο μέλλον:

 • Η εκτέλεση εξασφαλίζεται μέσω του Δρομολογίου αν το ταξίδι υπερβαίνει τις 9 ώρες· όχι μόνο σε περίπτωση διέλευσης συνόρου. Υπογραφές όλων των εμπλεκόμενων, κατάρτιση έκθεσης στο τέλος του ταξιδιού.
 • Μέσω ταχογράφου – αποτελεσματικό εργαλείο· δεν επιτρέπει την αλλοίωση των δεδομένων.
 • Ορισμός υπεύθυνου για ολόκληρη τη μεταφορά.

Αύξηση της ατομικής ευθύνης σε περίπτωση παράβασης

Σήμερα:

Αναστολή / απόσυρση της έγκρισης του μεταφορέα, κτλ.

Στο μέλλον:

 • Πρόσθετοι έλεγχοι σε περίπτωση παράβασης.
 • Επίσης αναστολή / απόσυρση του πιστοποιητικού ικανότητας του οδηγού και της έγκρισης του μεταφορικού μέσου.
 • Απαγόρευση της διαμετακόμισης μέσω κράτους μέλους.
 • Επιβάλλονται απαιτήσεις για την κατάρτιση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την καλή διαβίωση των ζώων.

Έγκριση: βελτιωμένα πρότυπα για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης

Σήμερα:

Άδεια μέσω εγγραφής του μεταφορέα σε μητρώο.

Στο μέλλον:

 • Ενισχυμένοι κανόνες εγγραφής σε μητρώο, εναρμονισμένο μορφότυπο εγγραφής (Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων).
 • Απαιτήσεις σχετικά με την ανιχνευσιμότητα και σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για το μεταφορέα.
 • Υποχρέωση για τους μεταφορείς να έχουν μαζί τους αντίγραφο της άδειας.
 • 5ετής διάρκεια ισχύος της έγκρισης των οχημάτων για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων (9 ώρες)· επίσης για τα θαλάσσια πλοία (τα θαλάσσια πλοία επίσης πρέπει να έχουν ειδικό εξοπλισμό).
 • Υποχρεωτική εγκεκριμένη κατάρτιση για τους οδηγούς και τα άτομα που ασχολούνται με τα ζώα στις ζωαγορές.

Νέες ευθύνες στις ενδιάμεσες στάσεις (κέντρα συγκέντρωσης, αγορές, κτλ)

Σήμερα:

Δεν υπάρχουν ευθύνες για τις αγορές / τα κέντρα συγκέντρωσης / τα λιμάνια.

Στο μέλλον:

Σαφής ευθύνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων από τον «κάτοχο» (νεοεισαχθείς όρος). Οι υπεύθυνοι των κέντρων συγκέντρωσης πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάρτιση του προσωπικού.

Ενέργειες μετά το ταξίδι: σημαντικό μέρος της εκτέλεσης

Σήμερα:

 • Ελέγχεται το Δρομολόγιο (μόνο αν το ταξίδι υπερβαίνει τις 8 ώρες, σε περίπτωση διέλευσης συνόρου).
 • Περιορισμένη πληροφόρηση.

Στο μέλλον:

Εκτενές Δρομολόγιο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων/9 ωρών (π.χ. υποχρέωση πραγματοποίησης ελέγχων στον τόπο προορισμού και αναφορά της κατάστασης των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ζώων που έφθασαν νεκρά ή σε κακή κατάσταση).


Side Bar