Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL

IP/03/1010

Brussel, 14 juli 2003

Commissie daagt vier lidstaten voor het Hof vanwege de bescherming van legkippen

De Europese Commissie heeft besloten België, Griekenland, Italië en Oostenrijk voor het Europese Hof van Justitie te dagen omdat deze landen de richtlijn van 1999 inzake minimumnormen voor de bescherming van legkippen (1999/74/EG) niet ten uitvoer gelegd hebben. Alle lidstaten moesten die richtlijn uiterlijk 1 januari 2002 in nationaal recht omzetten en dat de Commissie meedelen. De Commissie had de betrokken lidstaten in januari 2003 een "met redenen omkleed advies" gezonden, maar zij hebben de richtlijn nog steeds niet omgezet. Daarom daagt de Commissie hen nu voor het Europese Hof.

"Deze richtlijn is ingevoerd om het welzijn van legkippen in batterijen en andere houderijsystemen beter te beschermen", aldus David Byrne, commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming. "Het is essentieel dat de lidstaten de verplichtingen die zij zijn aangegaan ook nakomen."

Strengere normen voor de bescherming van legkippen

Richtlijn 1999/74/EG legt nieuwe minimumnormen vast voor de bescherming van legkippen. De bestaande wetgeving is op grond van nieuw wetenschappelijk advies herzien en daarbij zijn verbeterde gemeenschappelijke voorschriften ingevoerd om tekortkomingen in de vroegere wetgeving te verhelpen. Ook hebben de lidstaten de mogelijkheid voor hun eigen grondgebied nog strengere normen in te voeren.

De richtlijn stelt minimumvoorwaarden vast voor drie typen houderijsystemen:

  • aangepaste kooien(1), die een kooioppervlakte van ten minste 750 cm2 per kip moeten hebben;

  • niet-aangepaste kooien met ten minste 550 cm2 per kip (vanaf 2012 verboden);

  • kooiloze systemen met nesten (ten minste één per zeven kippen), geschikte zitstokken en niet meer dan negen legkippen per m2 bruikbare oppervlakte.

Meer informatie

Meer informatie over Richtlijn 1999/74/EG is te vinden op:

http://ec.europa.eu/food/fs/aw/aw_farm_layinghens_en.html

(1)Kooien met zitstokken, een nestbox en een met strooisel bedekte ruimte waar de kippen kunnen scharrelen en bodempikken.


Side Bar