Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/941

Bryssel den 27 juni 2001

Nya EU-regler medför billigare kontantuttag och betalningar med bankkort utomlands

Måndagen den 1 juli 2002 träder gemenskapens förordning om gränsöverskridande betalningar i kraft och då behöver kunderna inte längre betala mer för att ta ut euro i uttagsautomater eller för att göra betalningar med kort i andra medlemsstater, än vad de skulle ha betalt för samma tjänster i det land där de bor. Detta innebär stora besparingar för personer som åker på semester eller affärsresor. Innan förordningen trädde i kraft kostade ett uttag på 100 euro i en uttagsautomat utanför det land där kunden är bosatt i genomsnitt 4 euro, medan inhemska uttag och betalningar vanligtvis är avgiftsfria eller kostar några få cent. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna har bedrivit ett nära samarbete för att snabbt kunna anta förordningen om gränsöverskridande betalningar i december 2001 (se IP/01/1827). Förordningens syfte är att skapa ett gemensamt betalningsområde för att medborgare och näringsliv skall kunna utnyttja den gemensamma valutan fullt ut i hela gemenskapen och inte enbart i sina egna medlemsstater. Till skillnad mot ett direktiv är förordningen direkt tillämplig i medlemsstaterna utan nationella genomförandebestämmelser.

"Nu har medborgarna eurosedlar och euromynt i sina fickor och när förordningen träder i kraft kommer de att har mer euro att spendera när de reser i Europa", säger kommissionens ordförande Romano Prodi. "Fördelen med den gemensamma valutan måste komma alla européer till del. Därför föreslog kommissionen denna förordning i juli 2001."

"Förordningen ger en ny dimension till den inre marknaden och det blir i synnerhet lättare och billigare för medborgarna att resa till andra medlemsstater", tillägger Frits Bolkestein, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden. "Det kommer inte längre att kosta bankkunderna mer att resa över gränserna. Semesterperioden står för dörren och det är goda nyheter för alla att bestämmelserna om uttag och betalningar med kort kommer att träda i kraft när semesterperioden börjar."

Kontantuttag och betalningar med kort

Enligt förordningen om gränsöverskridande betalningar av den 1 juli 2002 skall avgifter för uttag i euro i uttagsautomater vara de samma oavsett om kunden gör uttag i en automat i det land där han har sitt bankkonto eller i en automat i en annan medlemsstat. För närvarande är den genomsnittliga avgiften för att ta ut 100 euro i en annan medlemsstat cirka 4 euro, medan avgiften är minimal för samma transaktion i det land där kunden har sitt konto (se IP/01/992).

Dessutom skall avgifterna för att använda kredit- och betalkort (för betalningar i euro som uppgår till maximalt 12 500 euro) från och med den 1 juli 2002 vara de samma oavsett om betalningarna görs i det land där kortet är utfärdat eller om de görs i en annan medlemsstat. Det kommer alltså att bli billigare att köpa varor och tjänster vid resor till andra medlemsstater. Det kommer även att bli billigare att köpa varor och tjänster från andra medlemsstater via Internet, telefonförsäljning eller postorder.

Sammantaget kommer dessa bestämmelser, som träder i kraft nästa vecka, att leda till besparingar för kunderna varje gång de tar ut euro eller använder kort för att betala något i euro i en annan medlemsstat än den medlemsstat där de bor.

Överföringar

Från och med samma tid nästa år (den 1 juli 2003) kommer samma princip om lika avgifter för nationella och gränsöverskridande transaktioner i euro (som uppgår till maximalt 12 500 euro) också att gälla för överföringar mellan bankkonton. Detta kommer att medföra ytterligare stora besparingar för bankkunderna. År 2001 låg den genomsnittliga avgiften för en gränsöverskridande överföring på 100 euro mellan banker i medlemsstaterna på 24 euro (se IP/01/1293 och MEMO/01/294).

I enlighet med direktiv 97/5/EG finns redan gällande bestämmelser om att kunderna skall informeras i förväg och på lämpligt sätt om avgifter för nationella och gränsöverskridande betalningar och om förändringar av dessa priser.

Förordningen syftar också till att göra det enklare för bankerna att hantera gränsöverskridande transaktioner. Från och med den 1 juli 2003 kommer användning av ISO:s (Internationella standardiseringsorganisationen) standardkoder, dvs. internationella bankkontonummer (International Bank Account Number, IBAN) och bankidentifieringskoder (Bank Identifier Code, BIC), att göra det möjligt för bankerna att göra helautomatiska överföringar. Från detta datum kommer bankerna inte heller att behöva deklarera betalningar under 12 500 euro (av statistiska skäl) till de nationella myndigheterna.

Förordningen omfattar även betalningar i andra valutor än euro om medlemsstaterna där dessa valutor används meddelar kommissionen att dessa regler skall gälla. Den 12 juni 2002 meddelade den svenska regeringen att förordningen skall gälla för den svenska kronan.

Se MEMO/02/154 när det gäller svar på de vanligaste frågorna om hur förordningen kommer att tillämpas.

För ytterligare upplysningar och hela förordningstexten se: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/index.htm


Side Bar