Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/941

Bryssel, 27. kesäkuuta 2002

Uudet EU-säännöt merkitsevät halvempia käteisnostoja ja korttimaksuja ulkomailla

Rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista annetun asetuksen voimaantulon ansiosta maanantaista 1. heinäkuuta 2002 alkaen asiakkaat eivät maksa eurojen nostamisesta pankkiautomaateista tai euromääräisistä korttimaksuista muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa enempää kuin mitä he maksavat samoista palveluista asuinmaassaan. Tämä merkitsee merkittäviä säästöjä turisteille ja liikematkustajille. Ennen kyseistä asetusta 100 euron nostaminen pankkiautomaatista muussa kuin pankkiasiakkaan omassa jäsenvaltiossa maksaa keskimäärin neljä euroa, kun taas kotimaassa tehdyt nostot ja maksut ovat yleensä joko ilmaisia tai maksavat enintään muutaman sentin. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot toimivat tiiviissä yhteistyössä, jotta asetus rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista voitiin antaa nopeutetussa menettelyssä joulukuussa 2001 (ks. IP/01/1827). Asetuksella on tarkoitus luoda ns. yhtenäinen maksualue, jotta kansalaiset ja yritykset saavat täyden edun yhteisestä rahasta kaikkialla Euroopan unionin alueella eikä ainoastaan omassa jäsenvaltiossaan. Toisin kuin direktiiviä, asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa ilman kansallisia täytäntöönpanotoimia.

Komission puheenjohtaja Romano Prodi on todennut, että nykyisin ihmisillä on taskuissaan euroja seteleinä ja kolikkoina. Kyseisellä asetuksella varmistetaan, että matkustellessaan Euroopassa heillä on niitä enemmän käytettävissään. Jokaisen eurooppalaisen on saatava hyötyä yhteisen rahan mukanaan tuomista eduista. Tämän vuoksi komissio ehdotti kyseistä asetusta heinäkuussa 2001.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Frits Bolkestein on lisännyt, että kyseisellä asetuksella annetaan uusi ulottuvuus sisämarkkinoille, ja erityisesti matkustaminen toisiin jäsenvaltioihin helpottuu ja halpenee. Rajanylitys ei aiheuta pankkiasiakkaille enää lisäkustannuksia. Näin lomakauden alkaessa korttinostoja ja -maksuja koskevien säännösten voimaantulo ensi viikolla on hyvä uutinen kaikille.

Käteisnostot ja korttimaksut

Rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista annetun asetuksen nojalla 1. heinäkuuta 2002 alkaen eurojen nostamisesta pankkiautomaatista aiheutuvien kustannusten on oltavat samat riippumatta siitä, käyttääkö asiakas automaattia siinä maassa, jossa hänellä on pankkitili, vai toisessa jäsenvaltiossa. Nykyisin 100 euron nostaminen maksaa toisessa jäsenvaltiossa noin neljä euroa, kun taas saman maksutapahtuman kustannukset siinä maassa, missä tili on, ovat minimaaliset (ks. IP/01/992).

Samaten 1. heinäkuuta 2002 alkaen luotto- ja maksukorttien käytöstä (enintään 12 500 euron maksut) perittävien maksujen on oltava samat riippumatta siitä, tapahtuvatko maksut siinä maassa, jossa kortti on myönnetty, vai toisessa jäsenvaltiossa. Tämän johdosta ihmisten on toisiin jäsenvaltioihin matkustaessaan halvempaa kuin ennen ostaa tavaroita ja palveluksia. Samaten halpenee tavaroiden ja palveluiden ostaminen toisista jäsenvaltioista Internetin kautta, puhelimitse tai kirjemääräyksellä.

Kaiken kaikkiaan kyseisillä ensi viikolla voimaan tulevilla säännöksillä säästetään asiakkaiden rahaa aina, kun he nostavat euroja tai maksavat kortilla ostaessaan mitä tahansa euroissa toisessa EU-maassa kuin missä he asuvat.

Tilisiirrot

Tästä ajankohdasta ensi vuonna (1. heinäkuuta 2003) alkaen periaatetta kansallisten ja rajat ylittävien euromääräisten (enintään 12 500 euron) maksujen yhdenvertaisuudesta sovelletaan myös pankkitilien välisiin tilisiirtoihin. Tämä merkitsee huomattavia lisäsäästöjä pankkiasiakkaille. Vuonna 2001 jäsenvaltioiden pankkien välisestä rajat ylittävästä 100 euron tilisiirrosta veloitettiin keskimäärin 24 euroa (ks. IP/01/1293 ja MEMO/01/294).

Säännökset ovat jo voimassa direktiivillä 97/5/EY, jossa säädetään, että asiakkaille on asianmukaisesti ilmoitettava etukäteen kansallisista ja rajat ylittävistä maksuista veloitettavista hinnoista ja niiden muutoksista.

Asetuksen tarkoituksena on myös helpottaa pankkien toimintaa rajat ylittävien maksujen osalta. Heinäkuun 1. päivästä 2003 kansainvälisten ISO-standardien - IBAN-numeron (kansainvälinen tilinumero) ja BIC-koodin (pankkitunnus) - käytön ansiosta pankit voivat käsitellä tilisiirtoja täysin automaattisesti. Samaten kyseisestä ajankohdasta alkaen pankkien ei enää tarvitse ilmoittaa kansallisille viranomaisille (tilastoja varten) alle 12 500 euron maksuja.

Asetus kattaa myös muissa kuin eurovaluutassa tehdyt maksut, mikäli asianomaisia valuuttoja käyttävät jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle haluavansa soveltaa kyseisiä sääntöjä. Ruotsin hallitus ilmoitti 12. kesäkuuta 2002 haluavansa soveltaa asetusta Ruotsin kruunuun.

Vastaukset yleisimmin esitettyihin kysymyksiin asetuksen toimimisesta löytyvät muistiosta MEMO/02/154.

Lisätietoja ja koko asetusteksti löytyy Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/index.htm


Side Bar