Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/941

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002

Νέοι κανόνες της ΕΕ μειώνουν το κόστος των αναλήψεων μετρητών και των πληρωμών με τραπεζικές κάρτες στο εξωτερικό

Από τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2002, χάρη στην έναρξη ισχύος ενός κανονισμού της ΕΕ για τις διασυνοριακές πληρωμές, οι πελάτες των τραπεζών δεν πρέπει να πληρώνουν περισσότερο για την ανάληψη ευρώ από ΑΤΜ ή για τις πληρωμές με κάρτα σε ευρώ σε άλλα κράτη μέλη από ότι πληρώνουν για τις ίδιες υπηρεσίες στη χώρα της μόνιμης κατοικίας τους. Αυτό συνεπάγεται μεγάλες οικονομίες για όσους ταξιδεύουν στις διακοπές τους ή ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Πριν από τη θέσπιση του κανονισμού, η ανάληψη 100 ευρώ από ΑΤΜ εκτός του οικείου κράτους μέλους κόστιζε κατά μέσο όρο 4 ευρώ στους πελάτες των τραπεζών, ενώ οι "εγχώριες" αναλήψεις και πληρωμές είναι συνήθως δωρεάν ή κοστίζουν λίγα λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συνεργάσθηκαν στενά για να επισπευσθεί η έκδοση του κανονισμού για τις διασυνοριακές πληρωμές τον Δεκέμβριο του 2001 (βλ. IP/01/1827). Ο κανονισμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός "ενιαίου χώρου πληρωμών", ούτως ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από το ενιαίο νόμισμα σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνον στη χώρα τους. Οι κανονισμοί, αντίθετα από τις οδηγίες, ισχύουν άμεσα στα κράτη μέλη χωρίς να πρέπει να μεσολαβήσουν εθνικά μέτρα εφαρμογής.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Romano Prodi είπε: " Οι πολίτες έχουν πλέον χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ στα χέρια τους. Ο κανονισμός αυτός εξασφαλίζει ότι θα έχουν περισσότερα χρήματα που θα μπορούν να ξοδέψουν όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Όλοι οι Ευρωπαίοι ανεξαιρέτως πρέπει να χαίρουν των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το ενιαίο νόμισμα. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή πρότεινε τον κανονισμό τον Ιούλιο του 2001."

Ο επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Frits Bolkestein πρόσθεσε: "Αυτός ο κανονισμός δίνει νέα διάσταση στην εσωτερική αγορά και συγκεκριμένα επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν ευκολότερα και φθηνότερα σε άλλα κράτη μέλη. Η διάβαση των συνόρων δεν θα κοστίζει πλέον περισσότερο στους πελάτες των τραπεζών. Η έναρξη ισχύος την επόμενη εβδομάδα των διατάξεων για τις αναλήψεις και πληρωμές με κάρτα αποτελεί χαρμόσυνη είδηση για όλους τώρα που αρχίζει η περίοδος των διακοπών."

Αναλήψεις μετρητών και πληρωμές με κάρτα

Βάσει του κανονισμού για τις διασυνοριακές πληρωμές, από 1ης Ιουλίου 2002 πρέπει να χρεώνονται τα ίδια τέλη για αναλήψεις σε ευρώ από ΑΤΜ ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης χρησιμοποιεί ΑΤΜ στη χώρα στην οποία έχει τον τραπεζικό του λογαριασμό ή ΑΤΜ σε άλλο κράτος μέλος. Σήμερα, το μέσο κόστος της ανάληψης 100 ευρώ σε άλλο κράτος μέλος είναι περίπου 4 ευρώ, ενώ το κόστος της ίδιας συναλλαγής στη χώρα που τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός είναι ελάχιστο (βλ. IP/01/992).

Επίσης από 1ης Ιουλίου 2002, πρέπει να χρεώνονται τα ίδια τέλη για τη χρήση πιστωτικής κάρτας και κάρτας πληρωμών (για πληρωμές σε ευρώ μέχρι το ποσό των 12 500 ευρώ) ανεξάρτητα από το αν οι πληρωμές πραγματοποιούνται στη χώρα που εκδόθηκε η κάρτα ή σε άλλο κράτος μέλος. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται φθηνότερη η αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τους πολίτες όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη. Γίνεται επίσης φθηνότερη η αγορά αγαθών και υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη μέσω Διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.

Συνολικά, οι διατάξεις αυτές που τίθενται σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα κάθε φορά που κάνουν αναλήψεις σε ευρώ ή χρησιμοποιούν κάρτα για οποιαδήποτε αγορά σε ευρώ σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχουν την μόνιμη κατοικία τους.

Μεταφορές πιστώσεων

Σε ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή από 1ης Ιουλίου 2003 η ίδια αρχή για τις εθνικές και διασυνοριακές συναλλαγές σε ευρώ (μέχρι το ποσό των 12 500 ευρώ) θα ισχύει και για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό συνεπάγεται περαιτέρω σημαντικές οικονομίες για τους πελάτες των τραπεζών. Το 2001, η μέση επιβάρυνση για μια διασυνοριακή μεταφορά 100 ευρώ μεταξύ τραπεζών σε κράτη μέλη της ΕΕ ήταν 24 ευρώ (βλ. IP/01/1293 και MEMO/01/294).

Ήδη ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 97/5/ΕΚ βάσει των οποίων οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται πλήρως εκ των προτέρων σχετικά με τις επιβαρύνσεις για την πραγματοποίηση εθνικών και διασυνοριακών πληρωμών καθώς και των μεταβολών στις τιμές αυτές.

Πέραν αυτού, ο κανονισμός αποβλέπει στο να καταστεί ευκολότερος ο χειρισμός των διασυνοριακών συναλλαγών για τις τράπεζες. Από 1ης Ιουλίου 2003, η χρήση κωδικών ISO (International Standards Organisation), δηλαδή των κωδικών IBAN (International Bank Account Number) και BIC (Bank Identifier Code), θα επιτρέψει στις τράπεζες να διεκπεραιώνουν τις μεταφορές πιστώσεων με εντελώς αυτόματο τρόπο. Επίσης, από την ημερομηνία εκείνη, οι τράπεζες δεν θα πρέπει πλέον να δηλώνουν (για στατιστικούς λόγους) στις εθνικές αρχές πληρωμές κάτω των 12 500 ευρώ.

Ο κανονισμός καλύπτει επίσης τις πληρωμές σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ εφόσον τα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιούνται τα νομίσματα αυτά κοινοποιήσουν στην Επιτροπή ότι επιθυμούν την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 12 Ιουνίου 2002 ότι επιθυμούσε να εφαρμόσει τον κανονισμό σε σχέση με την κορώνα Σουηδίας.

Για τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού, βλ. MEMO/02/154.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο του κανονισμού παρατίθενται στην ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/index.htm


Side Bar