Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/941

Bruxelles, den 27. juni 2001

Nye EU-regler medfører, at det i udlandet bliver billigere at hæve kontanter og foretage betalinger med bankkort

Når EU's forordning om grænseoverskridende betalinger træder i kraft mandag den 1. juli 2002, skal kunder ikke længere betale mere for at hæve euro fra pengeautomater eller foretage betalinger med kort i euro i de øvrige EU-medlemsstater, end de betaler for samme tjenester i det land, hvor de bor. Det vil indebære betydelige besparelser for personer, der er på ferie eller på forretningsrejse. Inden forordningens ikrafttræden måtte en bankkunde i gennemsnit betale 4 EUR for at hæve 100 EUR fra en pengemaskine uden for deres egen medlemsstat, medens hævning af kontanter og betalinger i hjemlandet enten er gratis eller blot koster nogle få cents. EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne har arbejdet tæt sammen for at sikre, at forordningen om grænseoverskridende betalinger blev vedtaget hurtigt i december 2001 (IP/01/1827). Forordningen har til formål at skabe et "fælles betalingsområde", således at borgere og virksomheder kan opnå den fulde fordel ved den fælles valuta over hele EU og ikke blot i deres egen medlemsstat. Til forskel fra et direktiv er forordningen umiddelbart gældende i medlemsstaterne, uden at der først skal iværksættes gennemførelsesforanstaltninger på nationalt plan.

Kommissionens formand, Romano Prodi, udtalte "Borgerne har nu eurosedler og -mønter i deres lommer. Denne forordning sikrer, at de har flere penge, som de kan bruge, når de rejser i Europa. Alle europæiske borgere skal have fordele ved den fælles valuta. Derfor foreslog Kommissionen forordningen i juli 2001".

Medlem af Kommissionen med ansvar for det indre marked, Frits Bolkestein, tilføjede: "Med denne forordning føjes der en ny dimension til det indre marked, og det bliver især lettere og billigere for borgere, der rejser til andre medlemsstater. Det vil ikke længere koste bankkunderne mere at rejse over grænserne. Nu hvor ferien står for døren, er det godt nyt for alle, at bestemmelserne om hævning af kontanter og betalinger ved hjælp af kort træder i kraft om en uge".

Hævning af kontanter og betalinger med kort

I henhold til forordningen om grænseoverskridende betalinger skal gebyrer for hævning af kontanter i euro fra pengemaskiner fra 1. juli 2002 være de samme, hvad enten kunden benytter en maskine i det land, hvor han har sin bankkonto, eller en maskine i en anden medlemsstat. I øjeblikket koster det i gennemsnit ca. 4 EUR at hæve 100 EUR i en anden medlemsstat, medens omkostningerne ved samme transaktion i det land, hvor kunden har sin bankkonto, er minimale (se IP/01/992).

Fra 1. juli 2002 skal gebyrerne for brug af kredit- og betalingskort (for betalinger i euro op til 12 500 EUR) være de samme, hvad enten betalingerne foretages i det land, hvor kortet er udstedt, eller i en anden medlemsstat. Det vil gøre det billigere for borgerne at købe varer og tjenester, når de rejser til andre medlemsstater. Det vil også gøre det billigere at købe varer og tjenester fra andre medlemsstater over internettet, telefon eller pr. postordre.

Alt i alt vil disse bestemmelser, der træder i kraft i næste uge, spare kunderne for penge, hver gang de hæver euro eller bruger et kort til at købe noget i euro i et andet EU-land end deres hjemland.

Pengeoverførsler

Fra samme tidspunkt næste år (1. juli 2003) skal samme princip om lighed mellem gebyrer for nationale og grænseoverskridende transaktioner i euro (op til 12 500 EUR) gælde for pengeoverførsler mellem bankkonti. Det vil indebære yderligere besparelser for bankkunderne. I 2001 androg gennemsnitsgebyret for en grænseoverskridende overførsel på 100 EUR mellem banker i EU-medlemsstaterne 24 EUR (se IP/01/1293 og MEMO/01/294).

Bestemmelserne er allerede i kraft i henhold til direktiv 97/5/EF, der fastsætter, at kunderne på forhånd skal have klare oplysninger om gebyrerne for at foretage nationale og grænseoverskridende betalinger og om eventuelle ændringer i disse gebyrer.

Forordningen har også til formål at gøre det lettere for bankerne at effektuere grænseoverskridende transaktioner. Fra 1. juli 2003 vil brug af ISO's (Den Internationale Standardiseringsorganisation) standardkoder, IBAN (internationalt bankkontonummer) og BIC (bankidentifikationskode) give bankerne mulighed for at effektuere pengeoverførsler på en fuldt ud automatiseret måde. Fra denne dato behøver bankerne ikke længere at oplyse betalinger under 12 500 EUR til de nationale myndigheder (til statistiske formål).

Forordningen dækker også betalinger i andre valutaer end euro, hvis de medlemsstater, hvor disse valutaer anvendes, meddeler Kommissionen, at de ønsker, at reglerne skal anvendes. Den svenske regering meddelte den 12. juni 2002, at den ønskede, at forordningen skulle gælde for svenske kroner.

Svar på hyppigt stillede spørgsmål om, hvorledes forordningen fungerer, findes i MEMO/02/154.

Nærmere oplysninger og forordningens fulde ordlyd findes på http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/index.htm


Side Bar