Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/824

Bryssel 6. june 2002

Komissio lopettaa kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevien FIFAn sääntöjen tutkinnan

Euroopan komissio on lopettanut kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevat tutkimuksensa. Se hylkäsi virallisesti kaksi vielä jäljellä ollutta kantelua, jotka koskivat Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) viime vuonna muutettuja vanhoja sääntöjä. "FIFA on nyt vahvistanut uudet säännöt, jotka pelaajien ammattiliitto FIFPro hyväksyy. Myös komissio voi hyväksyä ne", toteaa kilpailukomissaari Mario Monti. "Uudet säännöt luovat tasapainon pelaajien perusoikeuksien eli vapaan liikkuvuuden ja vakaiden sopimusten sekä lajin tavoitteiden ja vakaiden mestaruuskilpailujen välillä. Nyt on hyväksytty, että EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sovelletaan jalkapalloiluun. Lisäksi on tullut selväksi, että EU:n oikeudessa voidaan ottaa huomioon urheilun erityispiirteet ja tunnustaa, että urheilulla on merkittävä yhteiskunnallinen, yhdistävä ja kulttuurivaikutus. Jalkapallo on saanut tarvitsemansa oikeusvarmuuden."

Komissio aloitti kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevien FIFAn sääntöjen yksityiskohtaisen tutkinnan sille esitettyjen kantelujen perusteella. Tutkinta johti siihen, että FIFAlle lähetettiin 14. joulukuuta 1998 väitetiedoksianto.

Komissaarit Anna Diamantopoulou, Vivianne Reding ja Mario Monti saivat 5. maaliskuuta 2001 päätökseen kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevat neuvottelut FIFAn puheenjohtajan Sepp Blatterin ja Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) puheenjohtajan Lennart Johanssonin kanssa. Neuvottelujen tulos vahvistettiin vielä Blatterin ja Montin välisessä kirjeenvaihdossa.

Neuvottelujen perusteella Blatter toimitti komissiolle asiakirjan, jossa esitellään periaatteet, joiden mukaan kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevia FIFAn sääntöjä(1) muutetaan. FIFA vahvisti uudet säännöt ja niiden soveltamisohjeet 5. heinäkuuta 2001 Buenos Airesissa (ks. liite). Elokuun 2001 lopussa FIFA ja FIFPro pääsivät sopimukseen FIFPron osallistumisesta FIFAn uusien siirtosääntöjen soveltamiseen.

Uusien sääntöjen mukaan pelaajat voivat sääntöjen soveltamista koskevassa kiistassa viedä asian vapaaehtoisesti välimiesmenettelyyn tai kansalliseen tuomioistuimeen. Komission ei siis vastedes tarvinne puuttua pelaajien, seurojen ja jalkapalloliittojen välisiin kiistoihin.

Uusien sääntöjen tultua voimaan tehdyistä kanteluista peruutettiin kolme.

Komissio päätti nyt kahta jäljelle jäänyttä kantelua koskevan menettelyn hylkäämällä ne. Kantelut liittyivät siihen, että pelaajilta kiellettiin sopimuksen yksipuolinen irtisanominen. Ongelma on ratkaistu uusissa säännöissä. Kantelujen esittäjillä (Syndicat des employés, techniciens et cadres de la Fédération Générale des travailleurs de Belgique (SETCA-FGTB) ja Sports et Libertés) on kaksi kuukautta aikaa viedä komission päätös Luxemburgissa sijaitsevan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Liite: uudet kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevat FIFAn säännöt

Viime heinäkuussa vahvistetut uudet säännöt tulivat voimaan 1. syyskuuta 2001. Sääntöjen pääperiaatteet ovat seuraavat:

 • Alle 23-vuotiaat pelaajien osalta otetaan käyttöön valmennuspalkkiojärjestelmä, jolla kannustetaan ja palkitaan erityisesti pienten jalkapalloseurojen valmennuspyrkimyksiä.

 • Luodaan solidaarisuusmekanismi, jonka avulla tuloista jaetaan huomattava osuus seuroille, jotka osallistuvat pelaajan valmentamiseen ja kouluttamiseen (myös amatöörijoukkueet).

 • Alle 18-vuotiaiden kansainväliset siirrot sallitaan vain tietyin ehdoin; jalkapalloviranomaiset laativat ja toimeenpanevat menettelysäännöt, joilla turvataan nuorten pelaajien valmentaminen ja koulunkäynti.

 • Pelikaudelle luodaan vain yksi siirtojakso; rajoitettu siirtoaika puolivälissä kautta sallitaan, mutta sama pelaaja saadaan siirtää vain kerran kaudessa.

 • Sopimusten vähimmäispituus on vuosi ja enimmäispituus 5 vuotta.

 • Sopimukset on suojattu 3 vuodeksi korkeintaan 28-vuotiaiden pelaajien osalta ja sen jälkeen 2 vuodeksi.

 • Uusi sanktiojärjestelmä varmistaa sääntöjen noudattamisen ja pelien sujuvuuden, sillä toinen osapuoli voi irtisanoa sopimuksen yksipuolisesti vasta kauden lopussa.

 • Korvauksia voidaan maksaa, kun toinen osapuoli (joko pelaaja tai joukkue) irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti.

 • Oikeasuhteisia sanktioita sovelletaan pelaajiin, joukkueisiin tai agentteihin, jos sopimus irtisanotaan yksipuolisesti ilman perusteltua syytä suojatulla kaudella.

 • Perustetaan tehokas, nopea ja puolueeton välityselin, jonka jäseniksi valitaan yhtä monta pelaajien ja seurojen edustajaa ja jolla on riippumaton puheenjohtaja. FIFPron(2) edustajat osallistuvat kiistojen selvittelyyn FIFAn välityselimessä (Dispute Resolution Chamber) seurojen edustajien kanssa. FIFPro nimittää myös edustajat uuteen vetoomuselimeen (Arbitration Tribunal for Football), johon välityselimen päätöksistä voi valittaa.

 • Sovittelu on vapaaehtoista eikä estä asian viemistä kansalliseen tuomioistuimeen.

  (1) Ks. yhteenveto uusista säännöistä lehdistötiedotteesta HYPERLINK "http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/01/314|0|AGED&lg=EN&display=" IP/01/314.

  (2) Elokuun 2001 lopussa FIFA ja FIFPro pääsivät sopimukseen FIFPron osallistumisesta uusien kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevien FIFAn sääntöjen soveltamiseen.


Side Bar