Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/02/814

Brussel, 5 juni 2002

Commissie doet voorstel voor nieuwe richtlijn inzake exploitatie van overheidsinformatie

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gepresenteerd voor een richtlijn die het hergebruik van overheidsinformatie in geheel Europa moet bevorderen. Het doel is de barrières te verlagen waarvoor de Europese inhoudindustrie zich bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie informatiediensten en -producten op basis van overheidsinformatie gesteld ziet. Dit zou moeten helpen de kloof te dichten tussen bedrijven in Europa en hun tegenhangers in de VS, waar één enkele regeling heeft bijgedragen tot het ontstaan van een markt die enkele malen groter is dan in de EU. "Een betere exploitatie van overheidsinformatie zal leiden tot meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid in de Europese industrie voor digitale inhoud, die vooral kleine en middelgrote bedrijven omvat", zo zei de heer Liikanen, commissielid voor informatiemaatschappij. "Ook de burger zal hiervan profiteren, omdat een reeks informatieproducten met toegevoegde waarde beschikbaar komt, die de overheidssector zelf niet kan leveren".

Openbare lichamen verzamelen en bewaren enorme hoeveelheden "overheidsinformatie", variërend van financiële en geografische gegevens tot toeristische informatie. Het gaat om een potentieel waardevolle grondstof voor nieuwe informatieproducten en diensten, waarvan de economische waarde in de Europese Unie op € 68 miljard wordt geraamd, vergelijkbaar met die van de sectoren juridische dienstverlening en drukkerijen.

Er is een groeiende behoefte aan grensoverschrijdende informatieproducten en -inhoud een trend die nog zal worden versterkt door de steeds grotere verspreiding van inhoud via mobiele diensten. Aantrekkelijke toepassingen op basis van overheidsinformatie kunnen van doorslaggevende betekenis blijken voor de groei van deze opkomende en strategisch belangrijke industrie. Ofschoon de markt voor mobiele inhoud in Europa een behoorlijke omvang zou kunnen krijgen, dienen deze diensten Europa op consequente wijze te bestrijken een dienst met grote geografische hiaten is onverkoopbaar.

Het potentieel van overheidsinformatie is nog niet gerealiseerd als gevolg van een aantal wettelijke en praktische belemmeringen. Uiteenlopende voorschriften en praktijken in de lidstaten op het gebied van tarieven, beantwoordingstermijnen, exclusieve overeenkomsten en de algemene beschikbaarheid van informatie voor hergebruik maken het voor bedrijven uiterst moeilijk om geheel Europa bestrijkende producten te leveren. In een aantal lidstaten worden al wetgevingsinitiatieven ontplooid, maar de onderlinge verschillen in snelheid en richting zouden tot nieuwe beperkingen kunnen leiden.

Waar verschillen in nationale regels en praktijken de soepele werking van de interne markt en de voorspoedige ontwikkeling van de informatiemaatschappij in Europa in de weg staan, zal een initiatief in EU-verband een aanmerkelijke toegevoegde waarde vertegenwoordigen. Om een minimum aan harmonisatie van het wetgevingskader voor de exploitatie van overheidsinformatie te bereiken, omvat het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake hergebruik en commerciële exploitatie van overheidsinformatie onderwerpen zoals eerlijke handel, tarieven en beantwoordingstermijnen.

De voorgestelde maatregelen zullen voor de inhoudindustrie in Europa nieuwe mogelijkheden scheppen om overheidsinformatie te gebruiken voor informatieproducten met toegevoegde waarde, vooral wanneer waarbij de binnengrenzen van Europa worden overschreden. De grotere rechtszekerheid en transparantie hebben een gunstig effect op het investeringsklimaat en de innovatie in de informatiemaatschappij in Europa en verminderen de concurrentieachterstand van Europese bedrijven ten opzicht van hun Amerikaanse tegenhangers. Het duidelijke en samenhangende raamwerk voor hergebruik van overheidsinformatie in de VS heeft immers een markt voortgebracht die tot vijf keer groter is dan in de EU.

De resulterende groei en het hogere concurrentievermogen van de Europese industrie voor digitale inhoudindustrie zullen worden vertaald in nieuwe diensten voor de communicatieplatforms van de toekomst en tot een reeks nieuwe voordelen voor de consument. De uitdaging voor de Europese industrie is nu zo veel mogelijk profijt te trekken van deze unieke kans.

Het voorstel zal in het kader van de medebeslissingsprocedure worden ingediend bij de EU-ministerraad en bij het Europees Parlement.


Side Bar