Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/814

Bryssel 5. kesäkuuta 2002

Komissio ehdottaa uutta direktiiviä julkisen sektorin tiedon hyödyntämisestä

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksen direktiiviksi, jolla pyritään helpottamaan julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä Euroopassa. Tavoitteena on alentaa eurooppalaisten sisältöyritysten kynnystä kehittää julkisen sektorin tietoon perustuvia uuden sukupolven tietopalveluja ja -tuotteita. Tämän ansiosta eurooppalaisten yritysten pitäisi päästä tasavertaisempaan asemaan vastaavien yhdysvaltalaisten yritysten kanssa. USA:ssa asiasta laaditut yhteiset säännöt on auttaneet luomaan alan markkinoista moninkertaiset EU:hun verrattuna. "Julkisen sektorin tiedon laajempi hyödyntäminen lisää taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkojen syntyä Euroopan digitaalisisältöalalla, joka koostuu pääosin pk-yrityksistä," sanoo Erkki Liikanen, tietoyhteiskunnasta vastaava Euroopan komission jäsen. "Se hyödyttää myös kansalaisia luomalla tiedon tarjontaan monenlaisia lisäarvopalveluja, joita julkinen sektori ei itse voi tuottaa."

Julkinen sektori kerää ja pitää hallussaan valtavia määriä tietoa finanssi- ja paikkatiedoista matkailutietoon. Tästä voi tulla merkittävä raaka-aine uusille tietotuotteille ja -palveluille; tällaisen tiedon taloudelliseksi arvoksi Euroopan unionissa on arvioitu 68 miljardia euroa, mikä vastaa suuruusluokaltaan esimerkiksi lakiasiainpalveluja ja painotoimintaa.

Kansainvälisten tietotuotteiden ja -sisältöjen tarve kasvaa jatkuvasti, ja tämä kehitys vahvistuu entisestään siirryttäessä kohti matkaviestinnän sisältöpalveluja. Kiinnostavista julkisen sektorin tiedon sovelluksista voi tulla keskeinen tätä strategisesti tärkeää nousevaa alaa vauhdittava tekijä. Matkaviestinnän eurooppalaisten sisältöpalvelujen markkinat saattavat kasvaa huomattaviksi. Tässä on kuitenkin muistettava, että palvelujen on johdonmukaisesti katettava koko Eurooppa kattavuudeltaan huomattavan puutteelliset palvelut eivät myy.

Julkisen sektorin tiedon mahdollisuudet ovat tällä hetkellä hyödyntämättä monenkin juridisen ja käytännön esteen vuoksi. Hinnoitteluun, vastausaikoihin, yksinoikeusjärjestelyihin ja yleiseen tiedon saatavuuteen uudelleenkäytettäväksi liittyvät erot jäsenvaltioiden säännöissä ja käytännöissä aiheuttavat sen, että yritysten on erittäin vaikeaa luoda koko Euroopan kattavia tuotteita. Monissa jäsenvaltioissa ongelmaan ollaan jo puuttumassa lainsäädäntötoimin, mutta erot näiden toimenpiteiden toteutustahdissa ja kehityssuunnassa voivat johtaa entistä pahempiin rajoituksiin.

Tällaisessa tilanteessa, jossa erot kansallisissa säännöissä ja käytännöissä haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja tietoyhteiskunnan asianmukaista kehittymistä Euroopassa, EU:n tasoisella aloitteella voidaan saavuttaa huomattavaa lisäarvoa. Jotta julkisen sektorin tiedon hyödyntämisen oikeudellisia puitteita saataisiin riittävästi yhdenmukaistettua, komission direktiiviehdotus julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä kattaa hyvän kauppatavan, hinnoittelun ja vastausaikojen kaltaiset kysymykset.

Ehdotetuilla toimenpiteillä luodaan Euroopan sisältöalalle uusia mahdollisuuksia hyödyntää julkisen sektorin tietoa varsinkin EU:n sisärajat ylittävissä lisäarvotietopalveluissa. Toimenpiteet lisäävät oikeusvarmuutta ja avoimuutta, edistävät investointeja ja innovaatioita eurooppalaisessa tietoyhteiskunnassa ja parantavat eurooppalaisten yritysten kilpailuasemia verrattuna Yhdysvaltain vastaaviin yrityksiin. Yhdysvaltojen selkeä ja johdonmukainen säännöstö julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytölle onkin luonut Yhdysvaltoihin alalle viisinkertaiset markkinat EU:hun verrattuna.

Tällaisen kehityksen mahdollistama Euroopan digitaalisisältöalan kasvu ja kilpailukyvyn parantuminen jalostuu viime kädessä uusiksi palveluiksi tulevaisuuden viestintäkanaviin sekä monenlaisiksi uusiksi hyödyiksi kuluttajille. Alan eurooppalaisten yritysten haasteena on nyt hyödyntää tätä mahdollisuutta täysimääräisesti.

Direktiiviehdotus annetaan EU:n ministerineuvostolle ja Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi yhteispäätösmenettelyssä.


Side Bar