Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/814

Bruxelles, den 5. juni 2002

Kommissionen fremlægger nyt direktiv om brug af offentlig information

Europa-Kommissionen har i dag fremsat et direktivforslag, som skal lette genbrug af offentlig information i hele Europa. Hensigten er at sænke barriererne for Europas indholdsvirksomheder efterhånden som de udvikler en ny generation af informationstjenester og -produkter baseret på offentlig information. Som et resultat heraf ventes afstanden mellem europæiske og amerikanske virksomheder at blive indskrænket. I USA har et enkelt sæt regler nemlig medvirket til at fremme udviklingen af et marked, som er flere gange større end EU's. "Bedre udnyttelse af offentlig information vil føre til øget aktivitet og jobskabelse i Europas digitale indholdsindustri, som hovedsagelig består af SMV'er" siger EU's kommissær for Informationssamfundet, Erkki Liikanen. "Der vil også være fordele for borgerne, idet der skabes en række nye informationsprodukter, som den offentlige sektor ikke selv kan levere."

Offentlige organer indsamler og opbevarer store mængder såkaldt offentlig information, hvad enten det drejer sig om finansielle eller geografiske data eller om turistinformation. Potentielt er denne et rigt råmateriale for nye informationsprodukter og -tjenester med en økonomisk værdi som i EU anslås til 68 mia. EUR. Det kan sammenlignes med erhvervssektorer som f.eks. juridiske tjenester og trykkeri.

Der er et stigende behov for grænseoverskridende informationsprodukter og -indhold og denne tendens styrkes gennem overgangen til trådløse indholdstjenester. Attraktive anvendelsesmuligheder for offentlig information kan i høj grad skabe fremdrift i denne fremvoksende og strategisk vigtige industri. Markedet for europæiske mobile indholdstjenester kan blive ganske stort og det er vigtigt, at disse tjenesteydelser er sammenhængende tværs over Europa - der vil nemlig ikke være aftagere til en tjenesteydelse med store geografiske huller.

En række juridiske og praktiske hindringer gør, at potentialet i offentlig information ikke udnyttes i dag. Forskellige regler og praksis i medlemsstaterne hvad angår gebyrer, svartider, eksklusivaftaler og adgang til at genbruge informationen gør det meget svært for virksomheder at skabe produkter, der dækker hele Europa. En række medlemsstater har nationale lovgivningsaktiviteter i gang, men forskelle i hastighed og retning kan indebære flere begrænsninger.

Hvor forskellige nationale regler og praksis hindrer det indre markeds gnidningsfrie funktion og informationssamfundets fremvækst i Europa, vil et EU-initiativ have stor merværdi. Kommissionens direktiv om genbrug og kommerciel udnyttelse af offentlige dokumenter dækker spørgsmål om ligelige handelsvilkår, gebyrer og svartider.

Foranstaltningerne skaber nye muligheder for, at Europas indholdsindustri kan udnytte offentlig information til at videreudvikle informationsprodukter, især produkter, der krydser Europas interne grænser. Den øgede sikkerhed og gennemskuelighed, som tiltagene medfører, vil fremme investeringer og innovation i Europas informationssamfund og reducere de europæiske virksomheders konkurrencemæssige ulempe i forhold til deres amerikanske konkurrenter. Klare og konsekvente regler for genbrug af offentlig information i USA har nemlig til sammenligning skabt et marked, som er op til fem gange større end det europæiske.

Endelig kan det siges, at vækst og øget konkurrenceevne inden for Europas digitale indholdssektor vil blive omsat i nye tjenesteydelser til fremtidens kommunikationsplatforme og en række nye fordele for forbrugerne. Europas industri udfordres nu til at udnytte denne mulighed 100%.

Direktivforslaget fremlægges for EU's ministerråd og Europa-Parlamentet til vedtagelse efter proceduren med fælles beslutningstagning.


Side Bar