Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/1661

Βρυξέλλες 13 Νοεμβρίου 2002

Η έκτη έκθεση της Επιτροπής για τη ναυπηγική βιομηχανία τονίζει τη σοβαρή κάμψη της αγοράς και τη συνεχιζόμενη στρέβλωση της αγοράς

Οι σοβαρές δυσκολίες στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία αυξάνουν, όπως καθίσταται προφανές από την πτώση των παραγγελιών για νέα σκάφη στις κυριότερες ναυπηγικές περιφέρειες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2002, όπως δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκτη έκθεσή της για την κατάσταση της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας(1). Η έκθεση σημειώνει ότι, λόγω της υπερπροσφοράς κατά το παρελθόν, της επιβράδυνσης των οικονομιών σε όλο τον κόσμο και των αποτελεσμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, οι παραγγελίες μειώθηκαν σημαντικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ναυπηγεία μένουν χωρίς εργασία και έχουν ήδη σημειωθεί ορισμένες χρεοκοπίες και απολύσεις προσωπικού, κυρίως στην Ευρώπη. Σ' αυτήν την αγορά που συρρικνώνεται, τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία απειλούνται επίσης από τις αθέμιτες πρακτικές τιμολόγησης ορισμένων ανταγωνιστών.

Ο Erkki Liikanen, επίτροπος αρμόδιος για θέματα επιχειρήσεων, δήλωσε ότι «η πλέον πρόσφατη έκθεση για τη ναυπηγική βιομηχανία αποδεικνύει τη σημαντική επιβράδυνση που σημειώθηκε στον κλάδο αυτόν κατά τα δύο τελευταία έτη και επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι τα ναυπηγεία της ΕΕ αντιμετωπίζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Σε μια φθίνουσα αγορά, η κατάστασή τους έχει καταστεί πολύ κρίσιμη. Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση για να υπερασπιστεί τη ναυπηγική βιομηχανία της ΕΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και θα συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία για να εντοπίσει τις πολιτικές που απαιτούνται για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.»

Η έκθεση, που εκδόθηκε σήμερα από την Επιτροπή, δείχνει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2002 οι παραγγελίες για νέα πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν μειωθεί κατά δύο τρίτα σχεδόν σε σύγκριση με τα μέσα τριμηνιαία στοιχεία του 2000. Στην ΕΕ, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, και οι παραγγελίες έχουν μειωθεί κατά τέσσερα πέμπτα σχεδόν σε σύγκριση με το 2000. Οι κατηγορίες που πλήττονται περισσότερο είναι τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα κρουαζιερόπλοια, αλλά η ζήτηση είναι χαμηλότερη και για δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ζήτηση παρέμεινε σχετικά σταθερή μόνο στο τμήμα της αγοράς των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων, λόγω των αναγκών για αντικαταστάσεις, που προκύπτουν από τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια στη ναυτιλία και στο τμήμα των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, με τα οποία δεν ασχολούνται πλέον τα ναυπηγεία της ΕΕ.

Οι τομές των πλοίων μειώθηκαν περαιτέρω και βρίσκονται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο για περισσότερο από μια δεκαετία. Τα ναυπηγεία στη Νότιο Κορέα μείωσαν κι άλλο τις τιμές προσφοράς παρά τις αυξήσεις σε όλους τους κύριους συντελεστές του κόστους και την ανατίμηση του κορεατικού νομίσματος, για να δημιουργήσουν νέα ζήτηση. Ορισμένα κορεατικά ναυπηγεία ενδέχεται να δυσκολευτούν να καλύψουν τις χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις τους αν δεν ανακάμψουν σύντομα οι παραγγελίες.

Οι λεπτομερείς έρευνες κόστους της Επιτροπής για τις παραγγελίες που έχουν δοθεί σε νοτιοκορεατικά ναυπηγεία επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των προηγούμενων εκθέσεων, και συγκεκριμένα ότι τα πλοία προσφέρονται σε τιμές που δεν καλύπτουν τα πλήρη κόστη παραγωγής. Οι έρευνες δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ των τιμών προσφοράς και των κανονικών τιμών που υπολογίζονται διευρύνεται και πάλι.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την παρακολούθηση της αγοράς και τις έρευνες κόστους και θα υποβάλει νέα έκθεση στο Συμβούλιο το 2003.

Ιστορικό

Υπό τον κανονισμό του Συμβουλίου 1540/98 περί νέων κανόνων ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει στο Συμβούλιο τακτική έκθεση σχετικά με την κατάσταση της παγκόσμιας ναυπηγικής αγοράς. Οι εκθέσεις αναλύουν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην παγκόσμια ναυπηγική αγορά και αξιολογούν τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν αναληφθεί.

Στις 27 Ιουνίου 2002, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει μια τελική προσπάθεια να επιλύσει τα προβλήματα που οφείλονται σε ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές εκ μέρους κορεατικών ναυπηγείων και να επιτύχει μια φιλική συμφωνία με τη Νότια Κορέα το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2002. Εάν η Επιτροπή ανέφερε ότι απέτυχαν οι συνομιλίες αυτές, θα ήταν εξουσιοδοτημένη να ζητήσει διευθέτηση διαφορών στον ΠΟΕ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτραπεί ένας προσωρινός αμυντικός μηχανισμός για ορισμένα τμήματα της αγοράς και μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο.

Τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2002, η Επιτροπή διενήργησε δύο γύρους συνομιλιών με την κυβέρνηση της Κορέας και εκπροσώπους των ναυπηγείων, δεν κατέστη όμως δυνατός ο συμβιβασμός των θέσεων και, επομένως, οι συνομιλίες απέτυχαν.

Εφόσον δεν υπήρξε λύση ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία στον ΠΟΕ όπως αποφάσισε το Συμβούλιο τον προηγούμενο Ιούνιο και επαναεπιβεβαίωσε στο τέλος της συνόδου του Σεπτεμβρίου. Η απόφαση της Επιτροπής για προσφυγή στον ΠΟΕ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 19 Οκτωβρίου. Η αίτηση για διμερείς διαβουλεύσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας υπεβλήθη στις 21 Οκτωβρίου. Μια πρώτη συνεδρίαση διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του Νοεμβρίου του 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες

http://europa.eu.int/comm/enterprise/maritime/shipbuilding_market/index.htm

(1)Έκτη έκθεση για την κατάσταση της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας COM (2002) 622 τελικό


Side Bar