Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1661

Bruxelles, den 13. november 2002

Kommissionens sjette rapport om skibsbygning peger på en alvorlig faldende tendens og en fortsat ubalance på markedet

De alvorlige problemer inden for verdens skibsbygningsindustri vokser, hvilket fremgår af en nedgang i ordrer på nye skibe i de største skibsbygningsregioner i de første seks måneder af 2002, siger Europa-Kommissionen i sin sjette rapport om situationen inden for verdens skibsbygningsindustri(1). Det påpeges i rapporten, at ordretilgangen er faldet betydeligt på grund af, at der i de seneste år er blevet leveret for mange skibe, og på grund af afmatningen i verdensøkonomien og konsekvenserne af den 11. september. Resultatet er, at skibsværfterne efterhånden står med tomme ordrebøger, og der har allerede været en række konkurser og nedskæringer i arbejdsstyrken, hovedsagelig i Europa. På dette svindende marked bliver de europæiske skibsværfter desuden truet af unfair priser hos visse konkurrenter.

Den europæiske kommissær for erhvervspolitik, Erkki Liikanen, sagde, at den seneste rapport om skibsbygning viser den betydelige nedgang, der har været inden for industrien i de seneste to år, og den bekræfter endnu engang, at EU's skibsværfter er udsat for unfair handelspraksis. Forværringen af markedet bevirker, at deres situation er blevet yderst kritisk. Kommissionen har allerede truffet foranstaltninger for at forsvare EU's skibsbygningsindustri mod unfair konkurrence, og den vil arbejde tæt sammen med industrien for at finde frem til, hvilke yderligere politiske tiltag der er behov for til forbedring af dens konkurrenceevne.

Den rapport, der blev vedtaget i dag af Kommissionen, viser, at i første halvdel af 2002 er ordrer på nye skibe i hele verden faldet med næsten to tredjedele sammenlignet med de gennemsnitlige kvartalsvise tal for 2000. I EU er situationen endnu værre, idet ordretilgangen er faldet med næsten fire femtedel i forhold til 2000. De hårdest ramte sektorer er container- og krydstogtskibene, men efterspørgslen er også lavere for olietankskibe og LNG-tankskibe. Efterspørgslen har kun været relativt stabil inden for produkttankskibssegmentet, da det har været nødvendigt at udskifte ældre skibe som følge af nye maritime sikkerhedsbestemmelser i EU, samt inden for massegodsskibssegmentet, hvor EU's skibsværfter dog ikke længere er aktive.

Priserne på nye skibe er faldet yderligere, og prisniveauet har i de seneste ti år ikke været så lavt som nu. Skibsværfterne i Sydkorea har sænket priserne yderligere - til trods for betydelige omkostningsstigninger og opvurdering af den koreanske valuta - for at skabe mere efterspørgsel. En række koreanske skibsværfter vil muligvis få svært ved at opfylde deres finansielle forpligtelser, hvis der ikke snart indløber nye ordrer.

Kommissionens detaljerede omkostningsanalyser for ordrer afgivet til sydkoreanske skibsværfter bekræfter konklusionerne af tidligere rapporter, nemlig at skibe udbydes til priser, som ikke dækker alle produktionsomkostningerne. Undersøgelserne viser, at forskellen mellem ordrepriserne og den beregnede, normale pris igen øges.

Kommissionen vil fortsat overvåge markedet og undersøge omkostningerne, og den vil aflægge rapport til Rådet igen i 2003.

Baggrund

I henhold til Rådets forordning 1540/98 om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien skal Kommissionen aflægge rapport om situationen inden for verdens skibsbygningsindustri. I rapporterne analyseres den seneste udvikling inden for dette marked, og resultaterne af de iværksatte foranstaltninger vurderes.

Den 27. juni 2002 besluttede Rådet, at Kommissionen skulle gøre en sidste indsats for at løse de problemer, der skyldes visse forretningsmetoder, som anvendes af de koreanske værfter, og indgå en mindelig aftale med Sydkorea senest den 30. september 2002. Hvis forhandlingerne ikke gav noget resultat, skulle Kommissionen have beføjelse til at anmode Verdenshandelsorganisationen om tvistbilæggelse. Der ville samtidig blive mulighed for at indføre en forsvarsmekanisme for visse markedssegmenter for en begrænset periode.

I august og september 2002 førte Kommissionen to forhandlingsrunder med den koreanske regering og repræsentanter for skibsværfterne, men parterne kunne ikke blive enige, og forhandlingerne er strandet.

Da man ikke har kunnet nå frem til en aftale, har Kommissionen nu henvendt sig til Verdenshandelsorganisationen i overensstemmelse med Rådets beslutning fra juni i år, som blev bekræftet på dets møde i slutningen af september. Kommissionens beslutning om at henvende sig til Verdenshandelsorganisationen blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende den 19. oktober. Anmodningen om bilaterale forhandlinger med Republikken Korea blev indgivet den 21. oktober. Den første høring vil finde sted inden udgangen af november 2002.

Yderligere oplysninger fås på følgende netsted:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/maritime/shipbuilding_market/index.htm

(1)Sjette rapport om situationen inden for verdens skibsbygningsindustri, KOM (2002) 622 endelig


Side Bar