Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/1644

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2002

Εσωτερική αγορά: Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει επιβράδυνση του ρυθμού ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας στις εθνικές νομοθεσίες

Ο τελευταίος πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι, καθώς πλησιάζει η δέκατη επέτειος του ανοίγματος των συνόρων στην Ευρώπη, το έλλειμμα ενσωμάτωσης άρχισε πάλι να αυξάνεται από το 1,8% του Μαΐου 2002 (βλέπε IP/02/722) στο 2,1%. Το έλλειμμα αυτό είναι το ποσοστό της ισχύουσας σήμερα κοινοτικής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά την οποία τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία, παρόλο που έχει παρέλθει η προθεσμία που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Η πρόσφατη αύξηση του ελλείμματος σημειώνεται μετά από μια δεκαετία συνεχούς βελτίωσης κατά την οποία το έλλειμμα ενσωμάτωσης μειώθηκε σταθερά από το αρχικό ποσοστό του 21,4% κατά μέσο όρο και κατά κράτος μέλος το 1992. Μόνο πέντε κράτη μέλη (η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν πετύχει μέχρι σήμερα το στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για έλλειμμα ενσωμάτωσης της τάξης του 1,5 % ή λιγότερο. Tρία κράτη μέλη (η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία) παρουσιάζουν έλλειμμα ενσωμάτωσης υπερδιπλάσιο του στόχου. Ο πίνακας αποτελεσμάτων τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, ο αριθμός των παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας παραμένει επίμονα υψηλός, με περισσότερες από 1500 παραβιάσεις για τις οποίες έχει κινηθεί σχετική διαδικασία κατά κρατών μελών. Ωστόσο, μια έρευνα μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνεται στον πίνακα δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών της Κοινότητας αναγνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη της εσωτερικής αγοράς από το 1992 και μετά και θέλουν περισσότερα (βλέπε MEMO/02/231).

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς κος Frits Bolkestein δήλωσε τα εξής: «Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι η οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα είναι μια συνεχής, μακροπρόθεσμη διαδικασία και όχι ένα γεγονός τελειωτικό. Κατά τη δεκαετία που πέρασε μετά το άνοιγμα των συνόρων τον Ιανουάριο του 1993, είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Χαίρομαι που η έρευνά μας δείχνει ότι αυτό το αναγνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν και φραγμοί που πρέπει να αρθούν.

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Βέβαια και τα κράτη μέλη οφείλουν να πράξουν εκείνο που τους αναλογεί. Και πρώτα πρώτα θα πρέπει να πετύχουν τους στόχους που μόνα τους έθεσαν ενσωματώνοντας ορθά στην εθνική νομοθεσία τις οδηγίες που τα ίδια συμφώνησαν. Η οικονομία της Ευρώπης και όλοι οι πολίτες της πληρώνουν το τίμημα των καθυστερήσεων. Γι' αυτό με ανησυχεί το γεγονός ότι η θετική τάση της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά την ενσωμάτωση φαίνεται να κινδυνεύει να ανατραπεί».

Ενσωμάτωση των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς

Αυτή η «επετειακή έκδοση» του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Δέκα χρόνια εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα») προβάλλει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών μελών στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία: το μέσο έλλειμμα ενσωμάτωσης της ΕΕ σημείωσε σταθερή μείωση από το 21,4% το 1992 στο 2,1% σήμερα.

Ωστόσο, η τελευταία επίδοση είναι υψηλότερη από το 1,8% που είχε σημειωθεί πριν από μόλις ένα εξάμηνο (βλέπε IP/02/722). Μόνο πέντε κράτη μέλη (Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν πετύχει μέχρι σήμερα το στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002 για έλλειμμα ενσωμάτωσης 1,5 % ή λιγότερο έως την άνοιξη του 2003. Τρία κράτη μέλη (η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία) παρουσιάζουν έλλειμμα ενσωμάτωσης υπερδιπλάσιο του στόχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

λλείμματα ενσωμάτωσης των κρατών μελών την 1η Οκτωβρίου 2002 (ποσοστό)

FELPADIIRLLBEUKNLDKFINS
3,83,33,12,92,72,62,62,321,61,41,30,70,60,4

Εκείνα τα κράτη μέλη που βρίσκονταν μακρύτερα από το στόχο ήδη πριν από ένα εξάμηνο (Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιρλανδία, Αυστρία και Πορτογαλία) άφησαν να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το χάσμα. Η Ιταλία και το Βέλγιο φαίνεται επίσης να έχουν χάσει τη φόρα τους.

λλαγή στον αριθμό των οδηγιών για την εσωτερική αγορά που εκκρεμούν από τις 15 Απριλίου 2002

PIAFBELDIRLEDKLNLUKFINS
+14+12+10+10+7+7+4+20-1-1-1-1-5-5

Δεδομένου του όγκου της νομοθεσίας που θα δρομολογηθεί το επόμενο εξάμηνο, ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα εάν θέλουν να πετύχουν το στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για έλλειμμα ενσωμάτωσης 1,5% ως την άνοιξη του 2003.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε επίσης ως στόχο τη «μηδενική ανοχή» ως την άνοιξη του 2003 για οδηγίες των οποίων η ενσωμάτωση καθυστερεί δύο χρόνια και περισσότερο. Μια τέτοια καθυστέρηση μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα σοβαρών πολιτικών δυσκολιών ή ακόμη και απροθυμίας ενσωμάτωσης των νόμων που τα ίδια τα κράτη μέλη ενέκριναν στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η Φινλανδία είναι το μόνο κράτος μέλος που πέτυχε το στόχο την ακολουθούν δε από κοντά η Σουηδία, η Πορτογαλία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία. Τέσσερα κράτη μέλη (η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα) θα πρέπει να ενσωματώσουν δέκα ή περισσότερες «παλιές» οδηγίες το επόμενο εξάμηνο για να πετύχουν το στόχο.

ριθμός εκκρεμών οδηγιών για την εσωτερική αγορά, με προθεσμία ενσωμάτωσης πριν από την 1η Mαρτίου 2001

FDELLEBAIRLIUKDKNLPSFIN
1411101098664322210

Η «παλαιότερη» οδηγία που δεν έχει ακόμη μεταφερθεί σε όλα τα κράτη μέλη χρονολογείται από το 1993 (93/15/EΟΚ, εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης). Άλλες οδηγίες περιλαμβάνουν κρίσιμης σημασίας μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις ή για τους καταναλωτές και μέτρα που θα συμβάλουν σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, η ΕΕ δεν μπορεί να ζητεί αξιόπιστα την ανάληψη δράσης για την απελευθέρωση του δυναμικού του τομέα της βιοτεχνολογίας, τη στιγμή που, δύο χρόνια μετά τη συμφωνημένη προθεσμία, εννέα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τα μέτρα της οδηγίας του 1998 για τη βιοτεχνολογία τα οποία αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και της έρευνας και ανάπτυξης σε αυτό τον τομέα (βλέπε IP/02/1448). Στα θετικά αποτελέσματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία του 1996 για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας ενσωματώθηκε τελικά στην εθνική νομοθεσία όλων των κρατών μελών.

Παραβιάσεις

Ο συνολικός αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που έχουν κινηθεί στον τομέα της εσωτερικής αγοράς παραμένει επίμονα υψηλός με περισσότερες από 1500 ανοικτές υποθέσεις. Η Γαλλία και η Ιταλία εξακολουθούν να παρουσιάζουν τον υψηλότερο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν εναντίον τους, αφού, μαζί, αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνόλου των υποθέσεων.

νοικτές υποθέσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ανά κράτος μέλος

FIDEELIRLBUKANLPFINDKLS
21619014313413313212110779625139333332

Μόνο η Δανία κατόρθωσε να μειώσει κατά 10% και περισσότερο τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει για κακή εφαρμογή του παράγωγου δικαίου, όπως απαιτεί η επισκόπηση 2002 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά της Επιτροπής (βλέπε IP/02/541). Στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη οι σχετικοί αριθμοί αυξήθηκαν. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι πάνω από τις μισές υποθέσεις χρειάζονται περισσότερα από 2 χρόνια για να επιλυθούν.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οι πολίτες βλέπουν θετικά τα αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς

Ο τελευταίος αυτός πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς περιλαμβάνει επίσης ένα ειδικό κείμενο για τα βασικά αποτελέσματα μιας νέας έρευνας που χρηματοδότησε η Επιτροπή σχετικά με τις απόψεις των επιχειρήσεων και των πολιτών σήμερα για την εσωτερική αγορά σε σύγκριση με πριν από μια δεκαετία. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών αλλά τα συνολικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά αφού δείχνουν για παράδειγμα ότι:

  • Το 80% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η εσωτερική αγορά είχε θετικά αποτελέσματα στην ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων, το 67% στην ποιότητα των προϊόντων και το 41% στις τιμές

  • Το 76% των πολιτών εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την αύξηση του ανταγωνισμού που επέφερε η εσωτερική αγορά

  • Πάνω από το 50% των πολιτών θα ενδιαφέρονταν να αγοράζουν προϊόντα διασυνοριακά αλλά τους αποτρέπουν τα έξοδα ταξιδίων, η απώλεια χρόνου, η ανησυχία για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και οι γλωσσικοί φραγμοί

  • Το 76% των επιχειρήσεων που εξάγουν σε έξι ή περισσότερες άλλες κοινοτικές χώρες αποτίμησαν τον αντίκτυπο της εσωτερικής αγοράς στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα ως θετικό

  • Το 46% του συνόλου των επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ υποστηρίζουν ότι η εσωτερική αγορά είχε θετικό αντίκτυπο γι' αυτές

  • Πολύ λίγες επιχειρήσεις (11%) ένιωσαν αρνητικές συνέπειες.

  • Πάνω από το 80 % των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες, βλέπε MEMO/02/231.

Ο δείκτης της εσωτερικής αγοράς παρακολουθεί την πρόοδο στην πράξη

Έχει γίνει μια προσπάθεια κατανόησης της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς με μια μόνο μέτρηση, με το δείκτη της εσωτερικής αγοράς. Σε αντίθεση με την εκτίμηση της κατάστασης ενσωμάτωσης και εφαρμογής της νομοθεσίας που πραγματοποιεί η Επιτροπή, αυτός ο δείκτης αποσκοπεί να δώσει ένα μέτρο των αποτελεσμάτων της πολιτικής για την εσωτερική αγορά στην πράξη την τελευταία δεκαετία. Και πάλι τα αποτελέσματα είναι γενικά θετικά (ο δείκτης από 100 ανέβηκε στο 143). Ο δείκτης για τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία και την Αυστρία σημείωσε πολύ μεγαλύτερη άνοδο από το δείκτη για την ΕΕ. Tο γεγονός αυτό δηλώνει ότι τα πιο «καινούργια» κράτη μέλη επωφελήθηκαν γρήγορα από την εσωτερική αγορά, πράγμα που αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα ενόψει της επικείμενης δεύρυνσης της ΕΕ.

Tο πλήρες κείμενο του πίνακα αποτελεσμάτων και τα αποτελέσματα των ερευνών αναλυτικά διατίθενται στο δικτυακό τόπο Europa στη διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm


Side Bar