Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1585

Bryssel 30. lokakuuta 2002

Komissio tekee kielteisen päätöksen Christie's- ja Sotheby's-huutokauppakamarien kilpailunvastaisesta toiminnasta

Euroopan komissio teki tänään päätöksen, jossa todettiin, että maailman johtavat taidehuutokauppakamarit Christie's ja Sotheby's olivat rikkoneet Euroopan unionin kilpailusääntöjä sopimalla vuoden 1993 ja vuoden 2000 alun välisenä aikana salaa palkkioista ja muista kaupankäyntiehdoista. Komissio määräsi päätöksessään Sothebylle 20.4 miljoonan euron sakon, joka on 6 prosenttia sen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Christie's välttyi sakolta, koska se toimitti ensimmäisenä kartellista ratkaisevia todisteita, joiden perusteella komissio kykeni todistamaan kartellin olemassaolon.

Komissaari Mario Monti kommentoi tämänpäiväistä päätöstä toteamalla, että myös tämä tapaus on osoitus siitä, että laittomia kartelleja voi ilmetä millä tahansa alalla perusteollisuudesta aina nyt käsiteltävän alan kaltaisiin näkyviin palvelualoihin. Mario Monti halusi lisäksi korostaa, että yhteistyö kartellin vaikutuksia Yhdysvalloissa tutkineiden Yhdysvaltain oikeusviranomaisten kanssa oli sujunut hyvin.

EU:n ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten yhteistyötä helpotti myös se, että sekä Christie's että Sotheby's tekivät luottamuksellisten tietojen vaihtoa koskevia myönnytyksiä. Yhdysvaltain oikeusviranomaisten kanssa tehty yhteistyö koski asiasisällön lisäksi myös menettelyvaiheiden ajoitusta.

Christie's toimitti EU:n ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisille kartellista todisteita, jotka molemmat huutokauppakamarit vahvistivat menettelyn aikana. Komissio päätteli kyseisten tietojen perusteella, että Sotheby's ja Christie's tekivät vuoden 1993 aikana kilpailunvastaisen kartellisopimuksen, joka oli voimassa vuoden 2000 alkuun, josta lähtien kartellin osapuolet saivat taas päättää hinnoista itsenäisesti.

Kartellisopimuksen tarkoituksena oli hillitä näiden kahden johtavan huutokauppakamarin välille 1980-luvun ja 1990-luvun alun välillä kehkeytynyttä tiukkaa kilpailua. Sopimuksen tärkein kohde oli myyjien maksamien välityspalkkioiden (nk. vendor's commission) korottaminen. Kartellisopimus koski kuitenkin myös muita kaupankäyntiehtoja, esimerkiksi myyjille maksettuja ennakkoja, huutokauppatilaisuuksien tulostakuita ja maksuehtoja.

Tänään julkistetussa komission päätöksessä esitettyjen tutkimustulosten mukaan kartellitoimintaa koskeva aloite tehtiin molempien yritysten ylimmän johdon tasolla. Sothebyn silloinen hallituksen puheenjohtaja Alfred Taubman ja Christien hallituksen silloinen puheenjohtaja Anthony Tennant kävivät vuonna 1993 salaisia neuvotteluja yksityisasuinnoissaan Lontoossa ja/tai New Yorkissa. Näiden ensimmäisten johtotason tapaamisten jälkeen yritysten silloiset toimitusjohtajat Sothebyn D.D. Brooks ja Christien Christopher Davidge tapasivat ja olivat toisiinsa yhteydessä säännöllisesti.

Christie's haki sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä

Komissio käynnisti kartellia koskevat tutkimukset tammikuussa 2000, jolloin Christie's otti yhteyttä sekä Yhdysvaltain oikeusviranomaisiin että Euroopan komissioon toimittaakseen niille todisteita sen ja Sothebyn välisestä kartellista. Christie's haki sekä oikeusviranomaisilta että komissiolta sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan menettelyn soveltamista. Todisteet koostuivat pääasiassa asiakirjoista, jotka Christien entinen toimitusjohtaja Christopher Davidge oli kerännyt kartellin osapuolten välisestä yhteydenpidosta.

Myös Sotheby's haki sittemmin Euroopassa sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan menettelyn soveltamista ja toimitti komissiolle lisätodisteita kartellista.

Komissio hyväksyi vuonna 1996 säännöt, joiden mukaisesti yritykset, jotka paljastavat tai toimittavat ratkaisevia todisteita hintasopimuksista, markkinoiden jakamisesta tai muista kilpailunvastaisista sopimuksista, voidaan vapauttaa osittain tai kokonaan sakoista. Säännöt päivitettiin helmikuussa 2002 (ks. IP/02/247). Tähän kartellitapaukseen sovelletaan kuitenkin ennen päivitystä voimassa olleita sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevia sääntöjä, koska sääntöjen soveltamista haettiin jo vuonna 2000.

Komissio katsoi, että vuoden 1996 suuntaviivojen mukaisesti Christie's olisi vapautettava kokonaan sakoista, koska se oli toimittanut ratkaisevia todisteita ennen kuin komissio aloitti kartellin tutkinnan ja koska se oli ensimmäinen todisteita toimittanut osapuoli.

Kartellisopimuksessa katsottiin olevan kyse erittäin vakavasta perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan määräysten rikkomisesta. Kyseisessä kohdassa kielletään hintojen vahvistamista, tuotannon rajoittamista tai markkinoiden jakamista koskevat sopimukset tai yhdenmukaistetut menettelytavat.

Molempien yritysten sakkojen laskennassa käytettiin kartellitoiminnasta ja markkinavoiman väärinkäytöstä määrättävien sakkojen laskentamenetelmää vuodelta 1998. Rikkomisen vakavuuteen ja kestoon perustuvassa laskennassa saatu sakkojen määrä nousi lähelle enimmäismäärää tai ylitti enimmäismäärän, jonka komissio voi määrätä yrityksille perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan (82 artikla koskee määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä) soveltamissääntöjä ja -menettelyjä koskevan asetuksen N:o 17/62 nojalla. Tämä enimmäismäärä on 10 prosenttia yritysten maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Yritysten haettua sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon soveltamista Sothebylle määrättiin 20.4 miljoonan euron sakko, joka on 6 prosenttia sen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Sille alun perin määrättyä sakkoa alennettiin 40 prosenttia sen tehtyä komission kanssa yhteistyötä tutkinnan aikana. Christie's vapautettiin kokoaan sakoista.

Taustatiedot

Christie's ja Sotheby's ovat maailman johtavat taidehuutokauppakamarit. Christie's perustettiin vuonna 1766 ja sen pääkonttori on Lontoossa. Siitä tuli kuitenkin vuonna 1998 ranskalaisen Artémis SA:n tytäryritys. Myös Sotheby's perustettiin jo 1700-luvulla, mutta se on listattu sittemmin sekä New Yorkin että Lontoon pörssiin. Sen pääkonttori on New Yorkissa ja sen pääosakas on yhdysvaltalainen yrittäjä A. Alfred Taubman, joka toimi myös yrityksen hallituksen puheenjohtajana koko epäillyn kartellin toiminta-ajan.

Yrityksillä, joille on määrätty sakkoja kartellimenettelyissä, on kolme kuukautta aikaa maksaa sakot ja kaksi kuukautta aikaa päättää, hakevatko ne yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta muutosta komission päätökseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käyttää täyttä harkintavaltaa tehdessään lopullisen päätöksen sakoista. Jos yritykset päättävät hakea muutosta päätökseen, ne voivat päättää maksaa sakon tai tarjota pankkitakuun. Jos ne valitsevat pankkitakuun, sakosta on maksettava korkoa.


Side Bar