Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/02/1255

Bruxelles, den 2. september 2002

224 europæiske kulturprojekter modtager støtte fra Kultur 2000-programmet i 2002

Mere end 33 mio. EUR fordeles mellem de 224 udvalgte projekter. Størstedelen af de udvalgte projekter vedrører billedkunst, som er det prioriterede område i 2002. 28 europæiske lande deltager i Kultur 2000-programmet (2000-2004), som i år giver mere end 750 kulturformidlere mulighed for at samarbejde om projekter med en europæisk dimension.

"Vi er nu midtvejs i Kultur 2000-programmet, og dets succes i de kulturelle miljøer fornægter sig ikke. I 2002 har mine tjenestegrene modtaget mere end 430 ansøgninger om deltagelse i programmet, og jeg ønsker i den forbindelse at fremhæve kvaliteten af de endeligt udvalgte projekter. Kultur 2000-programmet leverer hvert år beviset på, at EU's indsats på kulturområdet opfylder et reelt behov for at fremhæve den kulturelle forskellighed i Europa og i vores fælles arv, samt et behov for at yde støtte til europæiske kulturprojekter", siger Vivane Reding, EU-kommissær for uddannelse og kultur.

I 2002 yder programmet støtte til projekter inden for alle områder af kunstnerisk udfoldelse, kulturarv, bøger, læsning og oversættelse. Ud af de 224 udvalgte projekter omhandler 119 billedkunst, som er dette års prioriterede område. I 2003 vil det prioriterede område være udøvende kunstarter, og derpå kulturarven i 2004, som er det nugældende programs sidste år.

Med Kultur 2000-programmet ydes der støtte til både etårige samarbejdsprojekter og til flerårige projekter, og dermed fremmes skabelsen af europæiske kulturnetværk. Der er blevet udvalgt 200 etårige projekter, som skal dele ca. 17,7 mio. EUR. Samtidig fordeles ca. 15,7 mio. EUR på 24 udvalgte flerårige samarbejdsprojekter (om billedkunst, udøvende kunstarter, kulturarv, bøger og læsning). Derudover bidrager Kultur 2000 med ca. 150 000 EUR til afholdelse og tildeling af en europæisk pris for bevaring og fremhævelse af kulturarven.

Etårige samarbejdsprojekter i 2002

Disse projekter skal involvere mindst tre medarrangører fra de lande, der deltager i programmet. De 200 udvalgte etårige samarbejdsprojekter fordeler sig således:

 • Billedkunst:       100 projekter

 • Billedkunst i tredjelande:  2 projekter

 • Udøvende kunstarter:    20 projekter

 • Kulturarv:        19 projekter

 • Bøger og læsning:     8 projekter

 • Oversættelse:      48 projekter (over 200 bøger)

 • Laboratorier for kulturarven:   3 projekter

Flerårige samarbejdsprojekter

Disse projekter skal involvere mindst fem medarrangører fra de lande, der deltager i programmet. De 24 udvalgte projekter under denne kategori fordeler sig således:

 • Billedkunst:       17 projekter

 • Udøvende kunstarter:    3 projekter

 • Kulturarv:        2 projekter

 • Bøger og læsning:     2 projekter

De europæiske kulturbyer i 2002, Brugge og Salamanca, har allerede modtaget henved 125 000 EUR hver til forberedende aktiviteter, og et supplerende beløb på 375 000 EUR er afsat til hver af disse to byer til afholdelse af de aktiviteter, der finder sted i år. Derudover er der afsat 125 000 EUR til Graz, som skal være kulturby i 2003, til forberedelse af de kulturarrangementer, der skal finde sted næste år.

28 deltagerlande

Ud over de 15 EU-lande og landene fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde deltager 9 kandidatlande fra Central- og Østeuropa (Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet) for anden gang i programmet i 2002, og Slovenien deltager for første gang. Mere end 115 organisationer fra disse lande vil deltage som projektledere og/eller medarrangører for de udvalgte projekter, hvilket er en stigning på næsten 50 % i forhold til sidste år. I 2003 deltager Cypern og Malta på ny i Kultur 2000. Desuden er det med Kultur 2000 muligt at samarbejde med kulturformidlere fra tredjelande. Derfor er der blandt dette års udvalgte projekter en international udstilling med nutidig kunst, som organiseres af Kulturcentret i Beograd i samarbejde med græske og tyske kulturformidlere.

En liste med en beskrivelse af de projekter, der allerede er indgået kontrakter om, er tilgængelig på talsmandens kontor samt på Kultur 2000-programmets internetsted på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/project_annuel/proj_an_en.html


Side Bar