Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/1011

Βρυξέλλες, 08 Ιουλίου 2002

Η Επιτροπή εγκρίνει τη χρηματοδότηση 72 εκατομ. για 70 νέα έργα στον τομέα της διατήρησης της φύσεως

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Νature (Φύση), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση εβδομήντα έργων διατήρησης της φύσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πέντε υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Τα έργα αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 130 εκατομ. στη διατήρηση της φύσεως, με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ποσού 72 εκατομ. €. Δεκατρία από τα έργα θα εκτελεστούν σε υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες - Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Ρουμανία και Σλοβενία. Τα έργα LIFE-Nature αποβλέπουν στην προστασία και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και στη διατήρηση της πανίδας και χλωρίδας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Margot Wallstrφom δήλωσε: "Το πρόγραμμα LIFE-Nature αποτελεί ένα καίριας σημασίας και μακράς πνοής μέσο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής εις ό,τι αφορά την φύση".

Τα φετινά έργα LIFE-Nature θα συμβάλουν περαιτέρω στην οικοδόμηση του δικτύου Natura 2000, μέσω της αποκατάστασης προστατευόμενων περιοχών, της δημιουργίας δομών αειφόρου διαχείρισης και της περαιτέρω ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού. Μέχρι στιγμής, τα έργα LIFE-Nature εμπλέκονται στο 8% περίπου των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ, με διασυνδέσεις σε πολύ περισσότερες.

Το LIFE-Nature αποτελεί μια από τις τρεις συνιστώσες του χρηματοδοτικού μέσου LIFE. Το LIFE παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε έργα που προάγουν την βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών και τη διατήρηση της φύσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατίθενται πόροι ύψους 640 εκατομ. € για το τρέχον πρόγραμμα LIFE III, το οποίο εκτελείται μέχρι το 2004. Για τα έργα LIFE-Nature διατίθενται πόροι κατά τι λιγότεροι του μισού του συνολικού προϋπολογισμού LIFE(1).

Το LIFE-Nature συνεστήθη για πρώτη φορά το 1992 προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία του Natura 2000, ενός πανενωσιακού δικτύου προστατευόμενων περιοχών, σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεστήθη βάσει των Οδηγιών για τα Πτηνά και τα Ενδιαιτήματα. Οι 15.000 τόποι του δικτύου, οι οποίοι καλύπτουν το 15% της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ, πρέπει να έχουν καθοριστεί μέχρι το 2004. Πολλά έργα LIFE-Nature αφορούν τόπους του Natura 2000· άλλα αποβλέπουν στην προστασία ειδών υπαγόμενων στις Οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Οι προτεινόμενες από τους αιτούντες δράσεις - από την αποκατάσταση και την διαχείριση ειδικών φυσικών ενδιαιτημάτων μέχρι την βελτίωση των συνθηκών για συγκεκριμένα είδη - πρέπει να είναι πλήρεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι Οδηγίες ΕΕ.

Νέες εφαρμογές το 2002

Στον γύρο επιλογής του 2002, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 188 αιτήσεων εκ των οποίων 154 (82%) θεωρήθηκαν επιλέξιμες. Μετά από αξιολόγηση και έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής Ενδιαιτημάτων, εβδομήντα αιτήσεις (37%) από δεκαεννέα χώρες επελέγησαν για χρηματοδότηση, βάσει της ποιότητας των προτάσεων. Πενήντα έξι αφορούν την ΕΕ και 13 τις συμμετέχουσες υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Τα προκριθέντα έργα είναι σύμμορφα με ένα από τα τρία βασικά κριτήρια της επιλογής έργων LIFE-Nature. Πρόκειται για τα εξής:

  • Διατήρηση τόπων που προτείνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα (56%)

  • Διατήρηση τόπων χαρακτηρισμένων ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας βάσει της Οδηγίας για τα Πτηνά (24%)

  • Διατήρηση ειδών της χλωρίδας και πανίδας που θεωρούνται σημαντικά για την ΕΕ (20%)

Η επέκταση του LIFE σε υποψήφιες για προσχώρηση χώρες επιτρέπει σε αυτές να προπαρασκευαστούν για την πρακτική εφαρμογή των Οδηγιών για τα Πτηνά και τα Ενδιαιτήματα, μέσω των έργων LIFE-Nature.

Τόσο οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, όσο και ο αριθμός των έργων, μειώθηκαν το 2002, σε σύγκριση με την επιλογή 2000-01. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού ο γύρος 2000-2001 κάλυψε δύο έτη, λόγω της απουσίας γύρου επιλογής το 2000. Ωστόσο, το μέσο μέγεθος των έργων που επελέγησαν το 2002, εις ό,τι αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό, αυξήθηκε κατά 15%. Από την έναρξη του LIFE-Nature, η συνολική επένδυση σε έργα αυξήθηκε σταθερά - από 70 εκατομ. €, σε έναν μέσο όρο 97 εκατομ. € για τα έτη 1999-2001. Η προτεινόμενη επένδυση 130 εκατομ. € για το τρέχον έτος εγγράφεται στην τάση αυτή.

Η εκ μέρους της ΕΕ χρηματοδότηση 72 εκατομ. € θα καλύψει, κατά προσέγγισιν, το 55% του κόστους των έργων για το 2002. Τα υπόλοιπα 58 εκατομ. € θα προέλθουν από αποδέκτες, εταίρους και συγχρηματοδότες.

Ποικιλία ενδιαιτημάτων και ισχυρές συμπράξεις μεταξύ των διαφόρων συντελεστών των έργων

Πάνω από το μισό των έργων του τρέχοντος έτους (38) αφορά τόπους και είδη που καλύπτονται από την Οδηγία για τα Ενδιαιτήματα, ενώ 18 επιπλέον έργα αφορούν είδη πτηνών εγγεγραμμένα στην Οδηγία για τα Πτηνά. Τα υπόλοιπα 14 έργα αφορούν εγγεγραμμένα είδη που δεν συνδέονται με συγκεκριμένους τόπους. Για τα έργα που αφορούν τόπους του δικτύου Natura 2000, καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα των ενδιαιτημάτων. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εκπροσώπηση των ποταμών και υγροβιότοπων. Τα μισά περίπου από τα έργα καλύπτουν περισσότερους του ενός τύπους ενδιαιτημάτων. Οι συνηθέστερες ενέργειες που προτείνονται στα έργα είναι η σύνταξη και η εφαρμογή σχεδίων διαχείριση, η διαχείρισης υδατορρευμάτων, η αγορά εκτάσεων (ιδίως στην Βόρεια Ευρώπη), η διαχείριση της βοσκής, η προστασία εξωτικών ειδών και η αποκατάσταση και βελτίωση τόπων. Ωστόσο, το φάσμα των δράσεων είναι ευρύτατο, από την ελεγχόμενη σίτιση γυπών, μέχρι την μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων.

Οι δράσεις διατήρησης της φύσεως εμπλέκουν, συχνά, δημόσιους φορείς· ως εκ τούτου, οι αποδέκτες της χρηματοδότησης LIFE-Nature είναι, κατά κύριο λόγο, περιφερειακές ή τοπικές αρχές (70%). Ποσοστό 25% είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Περίπου τα τρία τέταρτα των αποδεκτών συγκροτούν συμπράξεις, συνήθως μεταξύ δημόσιου φορέα και ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην διατήρηση της φύσεως. Κατ'αυτόν τον τρόπο, η επαγγελματική τεχνογνωσία συνδυάζεται με την διοικητική μεθοδικότητα, συνδυασμό που αποτελεί την καλύτερη συνταγή επιτυχίας για την βιωσιμότητα των προστατευόμενων περιοχών. Κάτι παραπάνω από το μισό των αποδεκτών του LIFE-Nature (51%) το 2002 ήταν νεοεμφανιζόμενοι. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη του πρωτοποριακού χαρακτήρα του προγράμματος.

Η αιειφορία των δράσεων LIFE-Nature αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής των έργων. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται επίσης στην εμπλοκή πολιτών και τοπικών κοινοτήτων. Οι αποδέκτες υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στα έργα τους προγράμματα δημόσιας ευαισθητοποίησης και προτιμώνται τα έργα που προσφέρουν μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της διαχείρισης των τόπων.

Συνάρτηση της διατήρησης της φύσεως με τις καθημερινές οικονομικές δραστηριότητες

Συχνά η φύση καλείται να συνυπάρξει με καθημερινές δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής, και πολλά έργα LIFE- Nature αποβλέπουν ακριβώς στο να διευκολυνθεί η εν λόγω συνύπαρξη. Στην Αυστρία, η φυσική αξία της λεκάνης του Δούναβη θα προστατευθεί στο πλαίσιο ενός γενικότερου προγράμματος τεχνικών έργων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ποταμού ως μείζονος διεθνούς πλωτής οδού. Στην Βόρεια Αγγλία, ένα έργο σε μια μειονεκτούσα ημιορεινή περιοχή αποβλέπει στον μετασχηματισμό δραστηριοτήτων βοσκής σε σχήμα συμβατό με τη διατήρηση της φύσεως. Ταυτόχρονα, θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στην αγροτική κοινότητα. Ανάλογο έργο θα δρομολογηθεί στην Ουγγαρία. Στην Ελλάδα, η προστασία ενός σπάνιου είδους χελώνας θα συνυπάρξει με μικρής κλίμακας αλιευτικές δραστηριότητες.

Για περιλήψεις των έργων σε κάθε χώρα, βλ. το Παράρτημα. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες για το καθένα από τα 70 νέα έργα (ταξινομημένα ανά χώρα), ανατρέξτε στην ιστοθέση: http://europa.eu.int/comm/life/nature/databas.htm. Στις εθνικές γλώσσες (χώρες ΕΕ), στην αγγλική και την γαλλική, υπάρχουν επεξηγηματικά κείμενα. Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000 υπάρχουν στην ιστοθέση http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm.

Παράρτημα - Ανασκόπηση των έργων LIFE-Nature 2002 ανά χώρα

ΑΥΣΤΡΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Ένα έργο αφορά τη διατήρηση του μικρού πληθυσμού φαιάς αρκούδας στις αυστριακές Άλπεις, που σήμερα εκτιμάται σε μόλις 25 έως 30 αρκούδες. Το έργο θα βαδίσει στα ίχνη του προηγούμενου έργου LIFE-Nature, προάγοντας περαιτέρω την έρευνα για την κατανομή του τρέχοντος πληθυσμού και για τους παράγοντες που περιορίζουν το μέγεθός του.

Το δεύτερο έργο αφορά την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος ενός τμήματος του Δούναβη μήκους 3 χιλιομέτρων, στις προσχωσιγενείς εκτάσεις ανατολικά της Βιέννης, στο εσωτερικό του εθνικού δρυμού Donauauen. Πρόκειται για πρότυπη δράση στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ποτάμιων τεχνικών έργων που αποβλέπει στον συνδυασμό της λειτουργίας του Δούναβη ως διεθνούς πλωτής οδού, με την διατήρηση της φύσεως.

ΒΕΛΓΙΟ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 4

Εφέτος υπάρχουν δύο έργα που αφορούν την Βαλλωνία και δύο την Φλάνδρα. Οι τόποι των έργων κατανέμονται κατά τρόπο ισοβαρή σε ολόκληρη την χώρα, από τις ακτές έως τις Αρδέννες.

Ένα έργο αφορά την αποκατάσταση τριών ποτάμιων ενδιαιτημάτων στις Αρδέννες για το απειλούμενο μαργαριτοφόρο όστρακο.

Τα υπόλοιπα τρία έργα στοχεύουν σπανιότατους και απειλούμενους τύπους βλάστησης. Ένα έργο αφορά την αποκατάσταση χλοοαμμοθινών στις εκβολές του Ijzer, στις φλαμανδικές ακτές. Βορείως των Βρυξελλών, ένα άλλο έργο αφορά την αποκατάσταση μιας εκτεταμένης περιοχής λειμώνων και ελών, πλούσιων σε φυτικά είδη. Για το τελευταίο αυτό έργο θα αποκατασταθούν 180 εκτάρια ασβεστολιθικών λειμώνων στις κλιτύες του κεντρικού Μόζα (Meuse) και των παραποτάμων του.

ΔΑΝΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 3

Δύο έργα αφορούν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ρύπανσης από τις αγροτικής προελεύσεως διηθήσεις και τα απόβλητα των νοικοκυριών σε μία αλυκή και σε μια εκ φύσεως ευτροφική λίμνη. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πηγές της ρύπανσης έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, πλην όμως οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί. Είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των συσσωρευμένων ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών που εμποδίζουν τις λίμνες από του να επανέλθουν στην αρχική φυσική κατάστασή τους. Θα χρησιμοποιηθεί σειρά πρακτικών καινοτόμων τεχνικών οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών για άλλες ανάλογες, πρωτοβουλίες.

Εκτεταμένη ζώνη παράκτιων αμμοθινών στη δυτική ακτή της Jutland αποτελεί το αντικείμενο του τρίτου έργου. Οι κύριες απειλές στις 24.000 εκτάρια αμμοθινών θα αντιμετωπιστούν μέσω προγράμματος που προβλέπει την μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση εξωτικών κωνοφόρων και την επανεισαγωγή της φυσικής μωσαϊκής βλάστησης, μέσω καύσεων, βοσκής και κοπής.

ΕΣΘΟΝΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Ένα έργο θα επικεντρωθεί στους πλούσιους δασικούς πόρους της Εσθονίας, οι οποίοι φιλοξενούν σημαντικό τμήμα των ενδιαιτημάτων προτεραιότητας της χώρας, ταξινομημένων βάσει της Οδηγίας για τα ενδιαιτήματα. Θα ληφθούν μέτρα διατήρησης σε 20 τόπους που καλύπτουν άνω των 500 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι δράσεις προβλέπουν την αγορά γης, τον διαχειριστικό προγραμματισμό, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για τους επισκέπτες, καθώς και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών. Το δεύτερο έργο, στον Εθνικό Δρυμό Karula, θα συμβάλει στη διατήρηση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών που είναι συμβατές με τη διαφύλαξη της φύσεως. Πρόκειται για προανάκρουσμα των αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων που θα θεσπιστούν στην Εσθονία στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 6

Τα φετινά έργα καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της Φινλανδίας, πλην της Λαπωνίας, και εμπλέκουν 92.000 εκτάρια τόπων του δικτύου Natura 2000.

Ένα από τα έργα αφορά τόπους του Natura 2000 στην προαστιακή ζώνη της τρίτης μεγαλύτερης πόλεως της Φινλανδίας, της Turku (στον κόλπο της Βοθνίας). Το άλλο είναι ένα πρότυπο έργο για την εφαρμογή της Οδηγίας-πλαίσιο της ΕΕ για τα Ύδατα σε περιοχές Natura 2000, στον ποταμό Simojoki, στην Βόρεια Βοθνία.

Τα υπόλοιπα έργα αφορούν χαρακτηριστικά φινλανδικά ενδιαιτήματα - δάση και τέλματα - σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Το ζητούμενο είναι η αποκατάσταση εκτάσεων (άνω των 1.300 εκταρίων) υποβαθμισμένων τελμάτων, όλων χαρακτηρισμένων ως ενδιαιτημάτων προτεραιότητας. Θα χρησιμοποιηθούν διαδικασίες όπως η επιτόπια άφεση νεκρών τμημάτων δάσους και η διενέργεια ελεγχόμενων καύσεων σε 500 περίπου εκτάρια δάσους. Θα αποκατασταθούν εικοσιένα χιλιόμετρα φυσικών ποταμών και 1.300 εκτάρια λιμνών που αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα πτηνών.

Τα έργα περιλαμβάνουν σειρά καινοτόμων μέτρων: ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι αποκατάστασης της φύσεως και ανάπτυξη ενός φυσικού χάρτη βασισμένου σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) το οποίο μπορεί να τηλεκφορτωθεί σε κινητά τηλέφωνα.

ΓΑΛΛΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Το εν λόγω έργο αφορά την κοιλάδα του κάτω Ain στην περιοχή Ροδανού-Άλπεων. Αποβλέπει στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος του ποταμού και στην προστασία της ποικιλότητας των εμπλεκόμενων ενδιαιτημάτων και ειδών.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 5

Το σπάνιο υδροχαρές φυτό του Έλβα σπειραία η ινυματώδης (Oenanthe conioides) φύεται αποκλειστικά και μόνο - παγκοσμίως - σε ένα τμήμα του ποταμού Έλβα, μήκους 65 χιλιομέτρων, και στις δύο πλευρές του Αμβούργου, όπου τα νερά κυμαίνονται από υφάλμυρα έως γλυκά, με ισχυρή επιρροή των ρευμάτων. Δεδομένου ότι εναπομένουν μόνο 2.000 φυτά, το έργο θα αυξήσει τα ενδιατήματά τους, ανοίγοντας το φράγμα του Έλβα και επαναπλημμυρίζοντας 90 εκτάρια προσκείμενα στα εξωτερικά προάστια του Αμβούργου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλεια, προβλέπονται διάφορα τεχνικά έργα.

Στην Κάτω Σαξονία, ένα νέο έργο εγγράφεται στην συνέχεια προηγούμενου έργου LIFE-Nature, που αφορά την αγορά και αποκατάσταση 2.500 εκταρίων υγροβιότοπων στις αρνητικού υψομέτρου περιοχές του Dόummer. Αυτό θα συμβάλει στο να καταστεί η περιοχή του Dόummer μια "πέντε αστέρων" περιοχή ανάπαυσης και αναζήτησης τροφής για τα αποδημητικά πτηνά.

Ένα τρίτο έργο αφορά την αποκατάσταση λειμώνων μεταξύ των αμπελώνων και δενδρόκηπων του Rheinland-Pfalz (Ρηνανία-Παλατινάτο). Η περιοχή αποτελεί ενδιαίτημα για πολλά σπάνια φυτά. Η διατήρησή τους θα εξασφαλιστεί με την ενθάρρυνση των εκεί δραστηριοτήτων βοσκής και με την αποθάρρυνση αδόκιμων ψυχαγωγικών χρήσεων.

Όπως στο Βέλγιο και στην Ισπανία, τα μαργαριτοφόρα όστρακα αποτελούν αντικείμενο έργου στην Βαυαρική-Τσεχική μεθόριο. Θα ληφθούν άμεσα μέτρα για να διευθετηθούν εκ νέου τμήματα ρεμμάτων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο ενδιαίτημα για τα όστρακα και τα ψάρια από τα οποία εξαρτώνται. Το έργο θα συντονιστεί με άλλα, κοινοτικώς χρηματοδοτούμενα, έργα για την αντιμετώπιση της γενικότερης υδατικής ρύπανσης.

Το πέμπτο έργο εμπλέκει σειρά τεχνικών διατηρησιακών έργων για τη βελτίωση της ποιότητας δικτύου ενδιαιτημάτων σε υγροβιότοπους, εκ των οποίων ορισμένα έχουν χαρακτηρισθεί ως ενδιαιτήματα προτεραιότητας, βάσει της Οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, στους αλπικούς πρόποδες του Baden-Wόurttemberg.

ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 6

Τρία από τα έξι έργα καλύπτουν υγροβιότοπους "Ramsar" διεθνούς σημασίας (η "Ramsar" είναι συνθήκη που καλύπτει υγροβιότοπους ανά τον κόσμο) στην λίμνη Μικρή Πρέσπα, στο δέλτα και στο φαράγγι του Νέστου καθώς και στην λιμνοθάλασσα στο Κοτύχι. Δύο περαιτέρω έργα αφορούν αρπακτικά πτηνά: τον μαύρο γύπα στο δάσος της Δαδιάς και τον πωγωνοφόρο γύπα στα όρη της Κρήτης. Το τελευταίο έργο αφορά την θαλάσσια χελώνα Καρέττα-καρέττα (Caretta caretta) και την προστασία του είδους από τους κινδύνους που συνεπάγονται γι'αυτό οι τοπικές αλιευτικές δραστηριότητες.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 4

Δύο έργα αφορούν μεγάλης κλίμακας εγχειρήματα αποκατάστασης στον εθνικό δρυμό του Hortobagy (πεδιάδες της στέππας της ανατολικής Ουγγαρίας). Το πρώτο έργο αφορά την αποκατάσταση ενός τμήματος - επιφανείας 6.650 εκταρίων - στον δρυμό, μέσω της αφαίρεσης παλαιών φραγμάτων και αρδευτικών διωρύγων, που είχαν κατασκευαστεί για να δημιουργηθούν ορυζώνες. Το δεύτερο έργο θα συνδυάσει τις οργανικές καλλιέργειες με τη διατήρηση της φύσεως, μέσω της οργανωμένης βοσκής παραδοσιακών ειδών βοοειδών, προβατοειδών και χοιροειδών, σε 2.000 εκτάρια στέππας και υγροβιότοπων.

Το τρίτο ουγγρικό έργο αφορά τη διατήρηση της αγγέλικας (Angelica palustris), ενός απειλούμενου με εξαφάνιση φυτικού είδους που απαντάται σε ηπειρωτικές προσχωσιγενείς εκτάσεις. Το έργο, το οποίο καλύπτει 2.600 εκτάρια, περιλαμβάνει την αγορά γης και την αποκατάσταση ενδιαιτημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν 11 τόποι καλής ποιότητας για τα είδη.

Το τέταρτο έργο διαλαμβάνει τη διατήρηση του βασιλαετού των Καρπαθίων. Το μεγάλο αυτό αρπακτικό πτηνό της Ανατολικής Ευρώπης απειλείται με εξαφάνιση από τις αλλαγές των χρήσεων γης σε πρώην γεωργικές εκτάσεις. Το έργο περιλαμβάνει μέτρα αναστολής της φθίνουσας πορείας των πληθυσμών του. Θα αναληφθούν ενέργειες προπαρασκευής του χαρακτηρισμού ορισμένων περιοχών ως περιοχών ενδιαφέροντος για το είδος και θα χαραχθούν κατευθυντήριες διαχειριστικές γραμμές για τους τόπους φιλοξενίας του αετού. Θα περιοριστούν οι άμεσες απειλές με μέτρα όπως είναι η μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Το μοναδικό ιρλανδικό έργο διαλαμβάνει μια στρατηγική προσέγγιση στη διατήρηση επιφανειακών τυρφώνων, μέσω δράσεων σε 14 διαφορετικούς τόπους. Θα αποκατασταθούν περισσότερα από 1.200 εκτάρια δασικών επιφανειακών τυρφώνων. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνεται η περίφραξη, το φράξιμο χαντακιών και η αφαίρεση κωνοφόρων. Οι ενέργειες θα συμβάλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την φυσική αναγέννηση των τυρφώνων. Ορισμένοι τόποι θα χρησιμεύσουν επίσης ως περιοχές επίδειξης για την ευαισθητοποίηση του κοινού εις ό,τι αφορά το εν λόγω ενδιαίτημα και το δίκτυο Natura 2000 εν γένει.

ΙΤΑΛΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 7

Με μια και μόνη εξαίρεση, όλα τα επιλεγέντα έργα βρίσκονται σε περιοχές που ήδη προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία, δηλαδή σε εθνικούς ή περιφερειακούς δρυμούς ή σε φυσικά πάρκα.

Κύριος στόχος των φετινών ιταλικών έργων είναι η προστασία διαφόρων τύπων υγροβιότοπων, όπως όχθες ποταμών και λιμνών, έλη, αλίπεδα, τυρφώνες και μικρές τεχνητές λίμνες. Πολλοί από τους ως άνω υγροβιότοπους έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία ως εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται στους αποδημητικούς άξονες βορρά-νότου των αποδημητικών πτηνών. Άλλα έργα αποβλέπουν στη διατήρηση των αμμοθινών στη Νότια Ιταλία και στην αποκατάσταση των λειμώνων στις Άλπεις του Πεδεμοντίου. Επιπλέον, ένα έργο αποβλέπει στην προστασία του ενδημικού αίγαγρου των Abruzzi (Rupicapra pyrenaica ornata), ενός υποείδους προτεραιότητας, υπαγόμενου στην Οδηγία για τα Ενδιαιτήματα.

Πέντε από τους επτά επιτυχόντες υποψήφιους είναι νεοεμφανιζόμενοι εις ό,τι αφορά τα έργα LIFE-Nature.

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Η Λεττονία φιλοξενεί μεγάλες εκτάσεις πολύτιμων ενδιαιτημάτων και πολυάριθμα είδη που φιλοξενούνται σε μικρές και μεμονωμένες περιοχές της ΕΕ. Και τα δύο έργα που εγκρίθηκαν εφέτος, θα βοηθήσουν την Λεττονία να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή της στο δίκτυο Natura 2000. Το πρώτο έργο αφορά την μελέτη του συνόλου των ακτών, προκειμένου να καθοριστεί η αξία τους από πλευράς διατήρησης της φύσεως. Εδώ εντάσσονται σημαντικά διαχειριστικά έργα στις αμμοθίνες, ούτως ώστε να αποτραπούν φθορές λόγω του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών. Το δεύτερο έργο αποβλέπει στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των διαφόρων ενδιαιτημάτων και ειδών προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Kemeri. Περιλαμβάνει δε την αποκατάσταση των μεγαλύτερων κυρτών τυρφώνων που απέμειναν στην Ευρώπη.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Εφέτος δεν υπεβλήθησαν έργα.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Το έργο αφορά το Ilperveld, 300 εκτάρια τυρφώνων στο εσωτερικό έκτασης 1.800 εκταρίων βορείως του Άμστερνταμ. Η περιοχή αποτελεί, παραδοσιακά, έναν σημαντικό τόπο αναπαραγωγής για τα ελόβια πτηνά και τις πάπιες. Οι αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, όπως η στροφή από τη χορτονομή στη βόσκηση προβάτων, η διακοπή της διασποράς κοπριάς αγροκτημάτων και η επιχωμάτωση διωρύγων, έχουν προκαλέσει μείωση των αναπαραγωγικών πληθυσμών πτηνών, ιδίως για το οχθοτούρλι και το μπεκατσίνι. Το έργο αποβλέπει στην αναστροφή της τάσης αυτής, αναστρέφοντας τη ραγδαία αύξηση βούρλων μέσω της κοπής και της διασποράς "ελαφριάς" φυσικής κοπριάς. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής οικολογικής κοπριάς, η οποία ανακυκλώνει τα βούρλα που έχουν κοπεί επιτοπίως.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 4

14 τόποι του δικτύου Natura 2000 αποτελούν τον στόχο των νέων έργων.

Δύο από τα έργα αποβλέπουν στη διατήρηση δύο ειδών πτηνών, της χαμωτίδας και του βραχοκιρκίνεζου, καθώς και των ενδιαιτημάτων τους σε επτά τοποθεσίες του Alentejo. Και τα δύο αποτελούν πρότυπα έργα για τη σύναψη συμφωνιών με τους αγρότες σχετικά με την υιοθέτηση, εκ μέρους τους, μέτρων διατήρησης, καθώς και με την αύξηση της έκτασης των ενδιαιτημάτων των εν λόγω ειδών. Οι συμφωνίες θα αποτελέσουν τη βάση σχεδίων περιοχής για την προστασία των ειδών.

Ένα τρίτο έργο αποβλέπει στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων ενδιαιτημάτων και στη διαφύλαξη υφιστάμενων ενδιαιτημάτων, με την υιοθέτηση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών χρήσεων γης στην Sierra da Estrela (βορειανατολική Πορτογαλία). Το τέταρτο έργο αποβλέπει στην αποτροπή της φθίνουσας πορείας οκτώ απειλούμενων με εξαφάνιση φυτικών ειδών, μέσω της διεύρυνσης της εξάπλωσής τους και της αύξησης των πληθυσμών τους.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 3

Για το πρώτο έργο, το LIFE Nature θα χρηματοδοτήσει τη διατήρηση, διαχείριση και επανεγκατάσταση βιώσιμων πληθυσμών φαιάς αρκούδας, λύκου και ευρωπαϊκού λύγγα, στην επαρχία Vrancea, μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής τοπικού διαχειριστικού σχεδίου για τα εν λόγω είδη.

Τα άλλα δύο έργα αποβλέπουν στην αποκατάσταση και διαχείριση δύο υγροβιότοπων, του υγροβιότοπου Comana, του μεγαλύτερου στη νότια Ρουμανία, και των βάλτων του Satchinez. Το τελευταίο αυτό έργο αποτελεί τη συνέχεια προγενέστερου έργου LIFE-Nature. Και οι δύο περιοχές είναι πολύ σημαντικές για τα πτηνά και φιλοξενούν σειρά ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως της πάπιας "Aythya nyroca", της ορτυγομάνας και της τρανομουγκάνας.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Η πρώτη πρόταση που έγινε αποδεκτή για χρηματοδότηση αποβλέπει στη διατήρηση ενός από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς φαιάς αρκούδας στην Ευρώπη. Ο αποδέκτης της χρηματοδότησης θα συνεργαστεί με ολόκληρο το φάσμα των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να προστατευθεί η αρκούδα στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.

Το δεύτερο έργο, στην περιοχή Karst της νοτιοδυτικής Σλοβενίας, αποβλέπει στη διαφύλαξη τεσσάρων ενδιαιτημάτων, πέντε αμφιβίων ειδών και επτά ειδών πεταλούδας, που υπάγονται στην Οδηγία για τα ενδιαιτήματα ή/και στη Σύμβαση της Βέρνης. Στηρίζεται σε παρόμοιο έργο Life-Nature που εκτελέστηκε επιτυχώς στην Ισπανία και περιλαμβάνει την κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου για καθέναν από τους 50 τόπους που περιλαμβάνονται στο έργο.

Το σλοβενικό Υπουργείο Περιβάλλοντος θα συγχρηματοδοτήσει και τα δύο έργα.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 11

Ο ιβηρικός λύγγας αποτελεί το είδος αιλουροειδούς που αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο, παγκοσμίως, κίνδυνο εξαφάνισης. Στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για τη διατήρησή του, θα υπάρξει συντονισμός δύο έργων προαγωγής κατάλληλων διαχειριστικών πρακτικών για τις τελευταίες εναπομένουσες περιοχές που τον φιλοξενούν. Ένα άλλο έργο αποβλέπει στην αποτροπή της εξαφάνισης της ευρωπαϊκής γουνοφόρου ικτίδας στην Ισπανία, καταρτίζοντας ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και αυξάνοντας τα υπάρχοντα ενδιαιτήματα του είδους.

Ένα άλλο έργο που αφορά την νοτιανατολική ακτή θα παραγάγει μοντέλα βελτίωσης και διαχείρισης των θαλάσσιων πάρκων. Το έργο επικεντρώνεται στη διατήρηση του ρινοδέλφινου, του φαλιανού και της χελώνας καρέττα, για τα οποία θα εφαρμοστούν προγράμματα παρακολούθησης και ευαισθητοποίησης.

Οι πόροι Life Nature θα συμβάλουν επίσης στην μακροπρόθεσμη διατήρηση της γιγαντιαίας σαύρας της La Gomera (Κανάριοι Νήσοι). Το είδος εθεωρείτο εξαφανισθέν από το νησί μέχρι το 1999, οπότε ανακαλύφθηκαν, σε μια απόμακρη περιοχή, πεντέξι σαύρες.

Έξι από τα επιλεγέντα έργα αφορούν τη διατήρηση τεσσάρων ειδών πτηνών. Πολλές περιφερειακές διοικήσεις θα εκτελέσουν σειρά συντονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των απειλών στον αετό του Bonelli και στην πιο σημαντική αποικία αιγαιόγλαρων. Ένα έργο αφορά τη διεύρυνση του ενδιαιτήματος του πωγωνοφόρου γυπαετού από τα Πυρηναία στη βορειοδυτική Ισπανία. Το τέταρτο είδος-στόχος είναι η νεροποταμίδα, για την οποία θα βελτιωθεί μια περιοχή-σταθμός κατά μήκος της αποδομητικής οδού του είδους.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Το πρώτο έργο αφορά τον εθνικό δρυμό του Sφoderεsen, €? οποίος φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες εναπομείνασες ζώνες πλατύφυλλων δασών στη Σουηδία. Το δεύτερο αφορά το - σε υψόμετρο 265μ - οροπέδιο του "όρους" Kinnekulle, το οποίο έχει υποστεί εντατική βοσκή την τελευταία χιλιετία. Και οι δύο περιοχές συγκαταλέγονται μεταξύ των πλουσιότερων βιοτόπων της Σουηδίας. Στις δράσεις περιλαμβάνεται η αγορά των πολυτιμότερων δασικών εκτάσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέλλον τους, ο καθαρισμός από εξωτικά δένδρα και η αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων λειμώνων. Οι τελευταίοι αυτοί θα αποκατασταθούν κατά τρόπον ώστε να είναι επιλέξιμοι για αγρο-περιβαλλοντική ενίσχυση.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 4

Δύο έργα διαλαμβάνουν τη διατήρηση σοβαρά απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών πτηνών στο ΗΒ. Το πρώτο προβλέπει την εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου στρατηγικών αυτόνομων περιοχών για την τρανομουγκάνα. Με την ανάληψη δράσεων σε 19 τόπους σε ολόκληρη την Αγγλία, ο τελικός στόχος συνίσταται στον διπλασιασμό του πληθυσμού σε 65 αρσενικές τρανομουγκάνες εντός δεκαετίας. Το δεύτερο έργο εστιάζεται στον αγριόκουρκο της Σκωτίας, του οποίου οι αριθμοί τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σε 1.000 μόνο άτομα. Μέσω των δράσεων σε μεγάλο αριθμό τόπων διατροφής και αναπαραγωγής (45 συνολικά), το έργο αποβλέπει στη διατήρηση του είδους. Θα αντιμετωπιστούν μείζονες απειλές όπως είναι τα αρπακτικά και η πρόσκρουση σε φράκτες που προορίζονται για τα ελάφια. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένη συνεργασία με περισσότερους από τριάντα ιδιοκτήτες εκτάσεων.

Τα άλλα δύο έργα αφορούν έναν και μόνο μεγάλο τόπο. Το σχετικό με το New Forest έργο στην νοτιοκεντρική Αγγλία θα στηριχθεί στις επιτυχίες του προηγούμενου προγράμματος LIFE, αντιμετωπίζοντας τις διατηρησιακές ανάγκες τριών από τις εκεί λεκάνες απορροής. Ένα άλλο έργο, σε ασβεστολιθική περιοχή του Yorkshire Dales, θα παράσχει στήριξη σε 15 πρότυπα αγροκτήματα κατά την στροφή τους προς μεικτή κτηνοτροφική παραγωγή βασισμένη σε παραδοσιακές ανθεκτικές ράτσες. Η υιοθέτηση συστημάτων εκτροφής που συνεπάγονται μεγαλύτερη χρήση της βοσκής θα βελτιώσει τη φυσική ισορροπία και θα συμβάλει στην μακροπρόθεσμη διατηρησιακή διαχείριση της περιοχής.

(1)Σαρανταεπτά τοις εκατό των πόρων διατίθενται για καθένα από τα προγράμματα LIFE-Nature (Φύση) και LIFE-Εnvironment (Περιβάλλον) και 6% για το πρόγραμμα LIFE Third Countries (Tρίτες Χώρες). Καταρτίζεται ανακοίνωση σχετικά με τα άλλα προγράμματα.


Side Bar