Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/939

Βρυξέλλες, 03 Ιουλίου 2001

Η Επιτροπή απαγορεύει την απόκτηση της Honeywell από την GE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απαγορεύσει την προταθείσα απόκτηση της Honeywell Inc. από την General Electric Co., μετά από διεξοδική έρευνα στις αγορές κινητήρων αεροσκαφών, εξοπλισμού αεροπλοΐας και άλλων στοιχείων και συστημάτων αεροσκαφών. Με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή κρίνει ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει ή θα ενισχύσει δεσπόζουσες θέσεις σε περισσότερες αγορές και ότι τα μέτρα αποκατάστασης που πρότεινε η GE δεν αρκούν για την επίλυση των προβλημάτων ανταγωνισμού που προκαλεί η προταθείσα απόκτηση της Honeywell.

« Η συγχώνευση μεταξύ GE και Honeywell, υπό τη μορφή υπό την οποία κοινοποιήθηκε, θα περιόριζε σοβαρά τον ανταγωνισμό στον κλάδο της αεροδιαστημικής και θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές για τους πελάτες, ιδιαίτερα τις αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, υπήρχαν τρόποι να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά και να ολοκληρωθεί η συγχώνευση, » είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανταγωνισμού κ. Mario Monti και πρόσθεσε : « Λυπάμαι για το ότι οι εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια λύση που θα ανταποκρινόταν στις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τον ανταγωνισμό».

Ο κ. Monti είπε, επίσης, σε σχέση με τη συνεργασία με τις αρχές αντιτράστ των Ηνωμένων Πολιτειών: "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνεργάσθηκαν στενά στην υπόθεση αυτή. Δυστυχώς, στο τέλος, καταλήξαμε σε διαφορετικά συμπεράσματα, αλλά κάθε αρχή πρέπει να κάνει τη δική της αξιολόγηση και οι διαφορές απόψεων είναι, μεν, λυπηρό γεγονός αλλά δεν μπορούν να αποκλεισθούν εντελώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μία αρχή προβαίνει σε τεχνική ανάλυση ενώ η άλλη ακολουθεί έναν πολιτικό στόχο, όπως διατείνονται ορισμένοι, αλλά απλά και μόνον ότι ερμηνεύουμε τα δεδομένα διαφορετικά και κάνουμε προβλέψεις ως προς τα αποτελέσματα μιας συγκέντρωσης με διαφορετικούς τρόπους. Η υπόθεση GE/Honeywell είναι μια σπάνια περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο υπερατλαντικών αρχών ανταγωνισμού. Είμαι αποφασισμένος να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία μας στο μέλλον ούτως ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο κίνδυνος αυτός».

Η GE και η Honeywell κοινοποίησαν τη συμφωνία συγχώνευσης προκειμένου να εξετασθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές, στις 5 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Την 1η Μαρτίου, η Επιτροπή κίνησε έρευνα της υπόθεσης σε βάθος, η οποία απέδειξε ότι η ίδια η GE ήδη κατείχε δεσπόζουσα θέση στις αγορές προωθητικών κινητήρων προοριζόμενων για μεγάλα εμπορικά και μεγάλα περιφερειακά αεροσκάφη. Η ισχυρή θέση της στην αγορά σε συνδυασμό με την οικονομική της ισχύ και την κάθετη ολοκλήρωσή της στον τομέα της μίσθωσης αεροσκαφών ήταν μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η GE κατέχει δεσπόζουσα θέση στις εν λόγω αγορές. Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι η Honeywell αποτελεί τον πρώτο προμηθευτή όσον αφορά τόσο τους ηλεκτρονικούς και μη εξοπλισμούς αεροπλοΐας όσο και τους κινητήρες επιχειρηματικών αεριωθουμένων και τις μίζες των κινητήρων (βασικό στοιχείο για την κατασκευή κινητήρων)

Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στις αγορές ηλεκτρονικών και μη εξοπλισμών αεροπλοΐας και κινητήρων επιχειρηματικών αεριωθουμένων αεροσκαφών, καθώς και την ενίσχυση της υφιστάμενης δεσπόζουσας θέσης της GE στην αγορά προωθητικών κινητήρων για μεγάλα εμπορικά και περιφερειακά αεριωθούμενα αεροσκάφη. Η δεσπόζουσα θέση θα προέκυπτε ή θα ενισχυόταν από τις οριζόντιες αλληλοεπικαλύψεις σε ορισμένες αγορές, την αύξηση της οικονομικής ισχύος της GE, την κάθετη ολοκλήρωση με τις δραστηριότητες της Honeywell και την συμπληρωματικότητα μεταξύ των προϊόντων τους. Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών θα επέτρεπε στην εταιρεία η οποία θα προέκυπτε από τη συγχώνευση να εκμεταλλευθεί την αγοραία ισχύ των δύο εταιρειών για την προώθηση των προϊόντων τους. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών και την κατάργηση του ανταγωνισμού στις υπόψη αγορές και τελικά θα είχε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την εξυπηρέτηση των πελατών και τις καταναλωτικές τιμές.

Στις 14 Ιουνίου, η GE πρότεινε να αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις που απέβλεπαν στην άρση των προβλημάτων ανταγωνισμού που διαπίστωσε η Επιτροπή. Στις 28 Ιουνίου, αφού είχε παρέλθει η προθεσμία υποβολής δεσμεύσεων, η GE πρότεινε μια νέα σειρά μέτρων. Ούτε το νέο αυτό πακέτο μπορούσε να γίνει δεκτό, δεδομένου ότι δεν έλυνε τα διαπιστωθέντα προβλήματα με αρκετά σαφή τρόπο και μάλιστα σε τόσο όψιμο στάδιο της διαδικασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προβλημάτων ανταγωνισμού που προκύπτουν από την προταθείσα συγχώνευση και το γεγονός ότι η GE δεν ήταν σε θέση να προτείνει δεσμεύσεις οι οποίες θα ήραν όλες τις επιφυλάξεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό, η Επιτροπή δεν είχε άλλη επιλογή από την απαγόρευση της συγχώνευσης.

Ιστορικό του ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ

Πρόκειται για την 15η μόνον φορά που η Επιτροπή απαγορεύει μια συγκέντρωση από τον Σεπτέμβριο του 1990, όταν ανέλαβε την αρμοδιότητα του ελέγχου όλων των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων που απαιτούν κανονιστική έγκριση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ο οποίος περιλαμβάνει τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν. Είναι η δεύτερη, μόνον, φορά που απαγορεύει συγκέντρωση η οποία αφορά αποκλειστικά αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση όλων των συγχωνεύσεων, εξαγορών και λοιπών συμφωνιών οι οποίες δύνανται να χαρακτηρισθούν ως "συγκεντρώσεις" και αφορούν το λιγότερο δύο, εταιρείες με συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών πάνω από 5,0 δισ. € και ευρωπαϊκές πωλήσεις ύψους, τουλάχιστον, 250 εκατ. €.

Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης των συγκεντρώσεων στην Ευρώπη είναι αν δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα θέση. Ο ευρωπαϊκός έλεγχος των συγκεντρώσεων δεν αποσκοπεί στην προστασία των ανταγωνιστών αλλά στη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνιστικότητας για τις αγορές, μακροπρόθεσμα, ούτως ώστε να ωφελούνται οι καταναλωτές από την ύπαρξη επάρκειας εναλλακτικών επιλογών, καινοτομίας και ανταγωνιστικών τιμών


Side Bar