Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/827

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2001

ΣΕΒ: Η Επιτροπή ενισχύει τα μέτρα προστασίας από τις μεταδοτικές εγκεφαλοπάθειες

Η Επιτροπή συμφώνησε σήμερα να υποβάλει μια σειρά προτάσεων ενόψει της εφαρμογής από την 1η Ιουλίου 2001 του κανονισμού 999/2001 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ). Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει ένα πλαίσιο κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση των κινδύνων που απειλούν την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία και προέρχονται από τις ΜΣΕ. Με τις σημερινές προτάσεις μειώνεται στους 25 μήνες (από 30) η ηλικία των βοοειδών που ανήκουν σε υψηλή ομάδα κινδύνου και υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δοκιμές ανίχνευσης της ΣΕΒ και εισάγεται το μέτρο της υποβολής των αιγοπροβάτων σε δοκιμές ανίχνευσης ΜΣΕ με τυχαία δειγματοληψία. Παρατείνεται η ισχύουσα απαγόρευση χρήσης κρεατοστεάλευρων στις ζωοτροφές. Προτείνεται επίσης να μεγαλώσει, από την 1 Οκτωβρίου 2001, ο κατάλογος των εισαγομένων προϊόντων στην ΕΕ, για τα οποία ισχύουν τα προστατευτικά μέτρα. Τέλος, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθούν οι κανόνες για την εξάλειψη της ΣΕΒ κατά τρόπο ώστε οι τοπικές αρμόδιες αρχές να μπορούν προαιρετικά να μην απαιτούν τη θανάτωση όλων των βοοειδών στις αγέλες όπου έχει βρεθεί επιβεβαιωμένο κρούσμα ΣΕΒ.

"Τώρα που πλησιάζει η στιγμή της πρακτικής εφαρμογής αυτής της σημαντικής νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων από τον κίνδυνο της ΣΕΒ και των άλλων ΜΣΕ, είναι ανάγκη να βεβαιωθούμε ότι όλα τα μέτρα είναι σαφή και ενημερωμένα με τα τελευταία στοιχεία και ότι διατηρείται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας", είπε ο David Byrne, ο αρμόδιος επίτροπος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, σχολιάζοντας τις προτάσεις. "Θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντική την εισαγωγή για πρώτη φορά μιας συστηματικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά την υποβολή των αιγοπροβάτων σε δοκιμές ανίχνευσης του τρομώδους πυρετού. Το μέτρο αυτό θα μας δώσει λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με αυτήν τη ζωωνόσο".

Οι σημερινές προτάσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση του υπάρχοντος κειμένου του κανονισμού για τις ΜΣΕ με τα τελευταία στοιχεία για τις εξελίξεις που επήλθαν μετά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο της κοινής θέσης στις 12 Φεβρουαρίου 2001. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε πράσινο φως για το κείμενο αυτό στις 2 Μαΐου, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκριση και δημοσίευσή του στις 29 Μαΐου. Οι διατάξεις του κανονισμού είναι άμεσα εφαρμοστές από την 1η Ιουλίου και αντικαθιστούν τα μέτρα διασφάλισης για τη ΣΕΒ που είχαν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις της Επιτροπής.

Η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή (ΜΚΕ) πρόκειται να συζητήσει το θέμα αυτό και να εκφέρει τη γνώμη της για τις προτάσεις αυτήν την Τετάρτη. Στην περίπτωση ευνοϊκής γνώμης της ΜΚΕ για τις προτάσεις αυτές, η Επιτροπή θα τις εγκρίνει. Εάν η ΜΚΕ δεν εκφέρει ευνοϊκή γνώμη, η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών την επόμενη εβδομάδα προκειμένου αυτές να εγκριθούν.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 • Η μείωση της ηλικίας κατά την οποία πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές ανίχνευσης τα βοοειδή που ανήκουν σε υψηλή ομάδα κινδύνου (έχουν αποσταλεί επειγόντως για σφαγή, ήταν άρρωστα κατά τη στιγμή της κανονικής σφαγής και ζώα που έχουν πεθάνει σε εκμεταλλεύσεις) από 30 σε 24 μήνες, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από την 1 Ιουλίου 2001. Με τον τρόπο αυτό θα λειτουργήσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για οποιαδήποτε δυσμενή τάση επίπτωσης της ΣΕΒ.

 • Παύση ισχύος της απαίτησης διεξαγωγής δοκιμών ανίχνευσης σε όλα τα υγιή βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία από την 1 Ιουλίου 2001. Οι χώρες αυτές όμως θα χρειαστεί να συνεχίσουν να υποβάλλουν σε δοκιμές τουλάχιστον 10.000 υγιή βοοειδή ηλικίας άνω των 30 ετών με τυχαία δειγματοληψία. Το μέτρο ελήφθη διότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η παρουσία της ΣΕΒ στις χώρες αυτές δεν είναι πιθανή και από τις δοκιμές ανίχνευσης της ΣΕΒ που διεξήχθησαν στις χώρες αυτές από τις αρχές του 2001 και μετά δεν ανιχνεύθηκε ούτε ένα κρούσμα ΣΕΒ.

 • Εισαγωγή της απαίτησης για την υποβολή σε δοκιμές ανίχνευσης τουλάχιστον 50 000 βοοειδών ηλικίας άνω των 30 μηνών στο ΗΒ, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη επιδημιολογική εικόνα. Ωστόσο όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών συνεχίζουν να καταστρέφονται στο ΗΒ.

 • Εισαγωγή, από την 1 Οκτωβρίου 2001, του μέτρου της τυχαίας μετά θάνατον υποβολής σε δοκιμές ανίχνευσης για αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό ζώα τα οποία ήταν υγιή κατά τη σφαγή και ζώα που βρέθηκαν νεκρά.

 • Δυνατότητα για τα κράτη μέλη να υποβάλουν προαιρετικά σε δοκιμές ανίχνευσης υγιή ζώα ηλικίας άνω των 30 μηνών και χωρίς να επιβάλλονται διακρίσεις στο εμπόριο.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΤΕΑΛΕΥΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

 • Παράταση της τρέχουσας αναστολής της χρήσης κρεατοστεάλευρων στις ζωοτροφές. Η απαγόρευση αυτή θα επανεξεταστεί σε συνάρτηση με τη μελλοντική απόφαση για την κατάταξη της χώρας ή των χωρών με βάσει τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΕΒ και βάσει της προόδου που συντελείται ως προς τη διεξαγωγή αυστηρών και αποτελεσματικών ελέγχων.

 • Εισαγωγή, από την 1 Ιουλίου 2001, του μέτρου της υποχρεωτικής σφαγής των απογόνων και της κλάσης του ζώου και της προαιρετικής σφαγής ολόκληρης της αγέλης, σε περίπτωση ανακάλυψης κρουσμάτων ΣΕΒ.

 • Για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες, απαίτηση να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η απαγόρευση της χρήσης κρεατοστεάλευων στις ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά και πλήρης ανίχνευση της προέλευσης του ζώου μέχρι τη μητέρα και την αγέλη καταγωγής, από την 1 Οκτωβρίου 2001. Εξαίρεση προβλέπεται για τις χώρες εκείνες για τις οποίες οι επιστήμονες έχουν συμπεράνει ότι είναι σχεδόν απίθανο να εμφανιστούν αυτόχθονα κρούσματα ΣΕΒ.

 • Προσαρμογή του καταλόγου των προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην Κοινότητα, ώστε να συμπεριληφθούν οι περιορισμοί για ένα εύρος νέων προϊόντων, ειδικότερα στέαρ, ζελατίνη και τροφές για ζώα συντροφιάς, από την 1 Οκτωβρίου 2001. Θα απαιτηθεί κυρίως να αφαιρούνται τα ειδικά υλικά κινδύνου (νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος) κατά την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  Χρήση ταχύτατων δοκιμών ανίχνευσης ΜΣΕ

οοειδή

λικίας άνω των 30 μηνώνλικίας κάτω των 30 μηνώνξαιρέσεις για τις χώρες
γιή βοοειδή ανθρώπινη κατανάλωση ποχρεωτικά 100 % Γερμανία (24 μ)ρόταση για τυχαίες δοκιμές ανίχνευσης από 1 Ιουλίου AU, SV, SF
γιή βοοειδή

Καταστροφή

ποχρεωτικά 100 % από 1 Ιουλίου,πλην του ΗΒ

το ΗΒ θα διεξάγει τυχαίες δειγματοληψίες επιπλέον για όλα τα βοοειδή που γεννήθηκαν από 8-96 έως 8-97 (ΟΤΜS)

οοειδή σε ομάδες κινδύνου

(επείγουσα σφαγή και σφαγή ασθενών ζώων, για την αλυσίδα διατροφής )

ποχρεωτικά 100 %

ρόταση από 1 Ιουλίου 100 %: 24 μ

οοειδή

λικίας άνω των 30 μηνώνλικίας κάτω των 30 μηνώνξαιρέσεις για τις χώρες
οοειδή σε ομάδες κινδύνου

(βρέθηκαν νεκρά) - δεν προορίζονται για την αλυσίδα διατροφής

ποχρεωτική τυχαία δειγματοληψία

Από 1 Ιουλίου 100 %

ρόταση για τυχαίες δοκιμές από 1 Ιουλίου εξαίρεση για τις απομακρυσμένες περιοχές στις : AU, SV, SF

λινικές ύποπτες περιπτώσειςαχείες δοκιμές ανίχνευσης μη υποχρεωτικέςαχείες δοκιμές μη υποχρεωτικές, καταργείται το όριο ηλικίας από 1 Ιουλίου
λικίας άνω των 18 μηνών
ιγοπρόβατα

- ζώα προς σφαγή

- ζώα που βρέθηκαν νεκρά

ρόταση: τυχαία δειγματοληψία και ζώα που λαμβάνονται και από τις δύο ομάδες

ε μικρό πληθυσμό αιγοπροβάτων

- περιορίζεται στα νεκρά και με χρονίζουσες ασθένειες ζώα


Side Bar