Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/792

Βρυξέλες, 6 Ιουνίου 2001

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η Επιτροπή προβαίνει στη σύσταση δύο νέων επιτροπών για τις κινητές αξίες (βλ. επίσης MEMO/01/213)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών (ΕΕΚΑ) και μιας Ευρωπαϊκής επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΚΑ). Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης σχετικά με μια αποτελεσματικότερη κανονιστική ρύθμιση των αγορών κινητών αξιών. Σε αυτό το ψήφισμα που εκδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην άμεση σύσταση των δύο επιτροπών. Η βασική αποστολή των δύο αυτών συμβουλευτικών επιτροπών είναι να επικουρούν την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας. Η ΕΕΚΑ θα απαρτίζεται από ανώτερους υπαλλήλους των κρατών μελών και θα συμβουλεύει την Επιτροπή σε θέματα που συνδέονται με την πολιτικών στον τομέα των κινητών αξιών. Σε μεταγενέστερο στάδιο, αφ'ης στιγμής της ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, θα κληθεί να αναλάβει κανονιστικά καθήκοντα. Η ΕΡΑΚΑ συγκροτείται ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο που απαρτίζεται από εκπροσώπους των δημοσίων αρχών που είναι αρμόδιες στον τομέα των κινητών αξιών στα κράτη μέλη. Θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της νομοθεσίας στον τομέα των κινητών αξιών. Επίσης, θα συμβάλλει στην τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών έτσι ώστε να εξασφαλισθεί μια πιο συνεκτική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, σε καθημερινή βάση, στα κράτη μέλη.

Ο Επίτροπος Frits Bolkestein, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε: "Οι δύο αποφάσεις για τη σύσταση των Επιτροπών Κινητών Αξιών και Ρυθμιστικών Αρχών των αγορών Κινητών Αξιών δείχνουν την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης και των προτάσεων της ομάδας Lamfalussy. Οι επιτροπές θα διαδραματίσουν καίριο λόγο στην επιτάχυνση της εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και στην εξασφάλιση μιας καλύτερης και πιο συνεκτικής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Αντιπροσωπεύουν βασικές συνιστώσες ενός νέου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού δικτύου για την οικοδόμηση μιας ενοποιημένης αγοράς κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, και για το λόγο αυτό θα χρειαστεί οι πολιτικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδυαστούν με τη συνεισφορά των επιφανέστερων ειδικών του κανονιστικού τομέα, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να εργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση."

Μια ενοποιημένη αγορά κινητών αξιών μέχρι τα τέλη του 2003

Στη Στοκχόλμη οι αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων δήλωσαν ότι: " Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς κινητών αξιών μέχρι το τέλος του 2003". Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να επιταχυνθεί η νομοθετική διαδικασία. Η ρύθμιση των αγορών κινητών αξιών πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της αγοράς και να εξασφαλίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανταγωνιστική και μπορεί να προσαρμόζεται σε νέες εμπορικές πρακτικές και νέους ρυθμιστικούς κανόνες. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις διαφάνειας και ασφάλειας του δικαίου, καθώς και τις διατάξεις της συνθήκης, τα προνόμια των θεσμικών οργάνων και την υφιστάμενη θεσμική ισορροπία.

Επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας: μια προσέγγιση σε τέσσερα επίπεδα.

Τον Ιούλιο του 2000, το Συμβούλιο ECOFIN συνέστησε μια επιτροπή σοφών, υπό την προεδρία του Alexandre Lamfalussy, για την κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών. Αποστολή της επιτροπής αυτής ήταν να αξιολογήσει τις σημερινές συνθήκες εφαρμογής των ρυθμίσεων στις αγορές κινητών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμήσει πώς ο μηχανισμός ρύθμισης των αγορών αυτών μπορεί να ανταποκριθεί κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο στις εξελίξεις της αγοράς. Με στόχο την εξάλειψη των φραγμών και των εμποδίων στις συναλλαγές, η επιτροπή των σοφών κλήθηκε να προτείνει διάφορα σενάρια για την προσαρμογή των τρεχουσών πρακτικών, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκλιση και συνεργασία στην καθημερινή εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων και να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στις αγορές κινητών αξιών.

Η επιτροπή σοφών υπέβαλε την τελική της έκθεση το Φεβρουάριο του 2001. Πρότεινε μια νομοθετική μεταρρύθμιση με βάση μια προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων καθώς τη σύσταση δύο επιτροπών θα επικουρούν την Επιτροπή: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών (ΕΕΚΑ) και την Ευρωπαϊκή επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΚΑ). Οι συστάσεις της έκθεσης εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης.

Η νομοθετική προσέγγιση σε τέσσερα επίπεδα μπορεί να περιγραφεί ως εξής :

  • Το επίπεδο 1 θα περιλαμβάνει τις νομοθετικές πράξεις, όπως είναι οι οδηγίες ή οι κανονισμοί, που εγκρίνονται με τη διαδικασία συναπόφασης από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της συνθήκης ΕΚ. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνούν, κατά περίπτωση, για τη φύση και την έκταση των τεχνικών μέτρων εφαρμογής που θα αποφασιστούν στο επίπεδο 2 με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής.

  • Τα μέτρα εφαρμογής του επιπέδου 2 θα χρησιμοποιούνται πιο συχνά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι νομοθετικές διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα συμβαδίζουν με τις εξελίξεις των αγορών και τις πρακτικές στον εποπτικό τομέα. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του 1999 για την επιτροπολογία, όπου καθορίζονται διαδικασίες για την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

  • Βασικός στόχος των μέτρων του επιπέδου 3 θα είναι η αισθητή βελτίωση της κοινής και ενιαίας εφαρμογής των πράξεων του επιπέδου 1 και επιπέδου 2 στα κράτη μέλη.

  • Στο πλαίσιο του επιπέδου 4, η Επιτροπή θα ενισχύσει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Αυτή η κανονιστική προσέγγιση θα εφαρμοστεί από την Επιτροπή, η οποία θα επικουρείται από την ΕΕΚΑ και την ΕΡΑΤΑ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών - ΕΕΚΑ

Ο ρόλος της ΕΕΚΑ θα είναι διττός, δεδομένου ότι θα έχει τόσο συμβουλευτικές όσο και κανονιστικές αρμοδιότητες. Υπό τη συμβουλευτική της ιδιότητα, η ΕΕΚΑ θα συμβουλεύει την Επιτροπή σε θέματα κινητών αξιών που συνδέονται με την έκδοση των προτεινόμενων οδηγιών ή κανονισμών βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (επίπεδο 1). Η ΕΕΚΑ θα αναλάβει τις συμβουλευτικές αρμοδιότητές της από την [7η Ιουνίου 2001]. Επίσης, η ΕΕΚΑ θα λειτουργεί επίσημα ως κανονιστική επιτροπή αφ'ης στιγμής προσδιοριστούν οι κανονιστικές αρμοδιότητες της από την νομοθεσία του επιπέδου 2 (όπως οι προτεινόμενες οδηγίες για την κατάχρηση της αγοράς και τα ενημερωτικά δελτία - βλέπε ΙΡ/01/758 και ΙΡ/0/759) και εγκριθούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της διαδικασίας συναπόφασης. Με την ιδιότητά της ως κανονιστική επιτροπή, η ΕΕΚΑ θα βοηθά την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών - ΕΡΑΚΑ

Η ΕΡΑΚΑ θα ενεργεί ως ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα και θα επικουρεί την Επιτροπή κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, στην προετοιμασία των εκτελεστικών μέτρων τεχνικού χαρακτήρα (επίπεδο 2). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΑΚΑ θα προβαίνει σε εκτενείς διαβουλεύσεις με ανοικτό και διαφανή τρόπο, περιλαμβάνοντας σε αυτές τους φορείς της αγοράς, και ιδίως τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες. Η Επιτροπή θα διαδραματίζει βασικό ρόλο και θα αναθέτει στην ΕΡΑΚΑ καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να εκτελούνται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Θα ενημερώνει την ΕΡΑΚΑ σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες και θα συμμετέχει στις συζητήσεις σχετικά με τις διάφορες ιδέες που θα προκύπτουν. Η Επιτροπή θα εκπροσωπείται σε όλες τις σε όλες τις συσκέψεις της ΕΡΑΚΑ και θα μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις της. Η ΕΡΑΚΑ θα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών των κρατών μελών έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο συνεπής εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε καθημερινή βάση(επίπεδο 3).

Συνεργασία μεταξύ των επιτροπών

Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη στενών δεσμών μεταξύ των δύο επιτροπών, ο πρόεδρος της ΕΡΑΚΑ θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΕΚΑ ως παρατηρητής.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕΚΑ στο πλαίσιο των κανονιστικών αρμοδιοτήτων της. Επίσης θα αποστέλλει στο Κοινοβούλιο όλα τα σχετικά έγγραφα. Η Επιτροπή θα ενημερώνει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με οποιεσδήποτε επίσημες εντολές αναθέτει στην ΕΡΑΚΑ, που θα ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο.

Η οικοδόμηση μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς στην ΕΕ θα έχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Μια τέτοια αγορά θα επιτρέπει, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα εχέγγυα προληπτικής εποπτείας και προστασίας του καταναλωτή, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ορθολογικότερη κατανομή των πόρων και την αύξηση της ρευστότητας, από την οποία μπορούν να επωφεληθούν όλες οι εταιρείες, και ιδίως οι μικρομεσαίες. Το κόστος του κεφαλαίου θα είναι εν γένει χαμηλότερο. Οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να αγοράζουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κινητές αξίες από τους καλύτερους ευρωπαίους προμηθευτές, με αυξανόμενες αποδόσεις λόγω της διεύρυνσης του φάσματος των επενδυτικών επιλογών.


Side Bar