Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/1797

Βρυξέλλες, 11 december 2001

Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα σε έξι επιχειρήσεις ενός καρτέλ φωσφορικού ψευδαργύρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε σήμερα πρόστιμα στις επιχειρήσεις Britannia Alloys & Chemicals Ltd, Heubach GmbH & Co. KG, James Brown Ltd, Sociιtι Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., Trident Alloys Ltd ?αι Waardals Kjemiske Fabrikker A/S, συνολικού ύψους 11,95 εκατ., για συμμετοχή σε καρτέλ για τον καθορισμό των τιμών και την κατανομή των μεριδίων της αγοράς του φωσφορικού ψευδαργύρου, μιας αντισκωριακής ορυκτής χρωστικής ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή βιομηχανικών χρωμάτων. Ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Monti ανέφερε τα εξής: "Αν και μικρού ύψους, τα πρόστιμα αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών καθεμιάς από τις επιχειρήσεις και αναμένεται να αποτρέψει όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, από τον πειρασμό των παράνομων κερδών εις βάρος των καταναλωτών" Ο κ. Monti είπε ακόμη: "Είναι αρκετό λυπηρό το ότι η σημερινή απόφαση φανερώνει ότι τα καρτέλ δεν αποτελούν προνόμιο μόνο των μεγάλων, πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να μην τρέφουν αυταπάτες ότι το μέγεθός τους θα τους εξασφαλίσει κάποια προτιμησιακή μεταχείριση σε περίπτωση που εμπλακούν σε καρτέλ."

Μετά την έρευνα που άρχισε τον Μάιο του 1998, όταν από επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων της σημερινής απόφασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεκάλυψε ότι οι βρετανικές εταιρείες Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd και Trident Alloys Ltd, η γερμανική εταιρεία Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG, η γαλλική Sociιetι Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A (SNCZ) €?αι η νορβηγική Waardals Kjemiske Fabrikker A/S συμμετείχαν, μεταξύ 1994 και 1998, σε πανευρωπαϊκό καρτέλ, μέσω του οποίου καθόριζαν τις τιμές και κατένεμαν τα μερίδια της αγοράς του φωσφορικού ψευδαργύρου.

Τον Μάρτιο του 1997, ο τομέας φωσφορικού ψευδαργύρου της Britannia Alloys έλαβε την επωνυμία Trident Alloys Ltd, μετά από εξαγορά εκ μέρους διευθυντικών στελεχών. Η νέα εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει τις παράνομες πρακτικές. Επειδή δε η Britannia Alloys εξακολουθεί να υφίσταται, ως θυγατρική κατά 100% της M.I.M. Holdings, τόσο αυτή όσο και η Trident Alloys αποτελούν αποδέκτες της σημερινής απόφασης.

Ο φωσφορικός ψευδάργυρος χρησιμοποιείται ευρέως ως αντισκωριακή χρωστική ουσία σε συστήματα προστατευτικής επάλειψης. Οι παραγωγοί χρωμάτων τον χρησιμοποιούν για την παραγωγή αντισκωριακών βιομηχανικών χρωμάτων για τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής και της ναυπήγησης πλοίων. Κατά την περίοδο των παραβάσεων, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της αγοράς αυτής ανήλθε περίπου σε 16 εκατ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ μαζί με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Αν και οι εμπλεκόμενες εταιρείες είναι μικρού μάλλον μεγέθους, κάλυπταν συνολικά το 90% και πλέον της αγοράς του φωσφορικού ψευδαργύρου στον ΕΟΧ.

Το καρτέλ συστάθηκε στις 24 Μαρτίου 1994, στο Λονδίνο, στο ξενοδοχείο Holiday Inn Heathrow Airport Hotel. Εκεί, και αφού είχαν προηγηθεί ανεπίσημες επαφές, οι Britannia Alloys, James Brown, Heubach, SNCZ και Waardals αποφάσισαν να διατηρήσουν το "status quo" ως προς τις ποσότητες φωσφορικού ψευδαργύρου που διέθεταν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αποφασίσθηκε, κάθε μέλος της "Λέσχης" ("the Club"), όπως αυτοαποκαλούνταν, να λάβει ένα μερίδιο αναφοράς από την αγορά και να το τηρεί. Τα μερίδια αγοράς καθορίσθηκαν με γνώμονα τις πωλήσεις 1991-1993 στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο ΗΒ και στις σκανδιναβικές χώρες.

Κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων συνεδριάσεων του καρτέλ, τα μέλη του έθεσαν σε κυκλοφορία καταλόγους με «συνιστώμενες» τιμές και μοιράσθηκαν τις παραγγελίες συγκεκριμένων πελατών. Για να εξασφαλισθεί δε η τήρηση των αποφασισθέντων μεριδίων αγοράς, δημιουργήθηκε και ένα σύστημα εποπτείας.

Από τον Μάρτιο του 1994 μέχρι τον Μάιο του 1998, η «Λέσχη» συνεδρίαζε τακτικά, δεκαέξι δε από τις συνεδριάσεις εντοπίσθηκαν με ακρίβεια από την Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 1998, συγκεντρώθηκαν πολυάριθμα χειρόγραφα σημειώματα και πίνακες των συνεδριάσεων του καρτέλ. Η συνεδρίαση που είχε προγραμματισθεί για τις 22 Ιουλίου 1998 σε αίθουσα του αεροδρομίου Schiphol, στο Άμστερνταμ, ματαιώθηκε λόγω της επέμβασης της Επιτροπής.

Η συμπεριφορά των εμπλεκόμενων εταιρειών συνιστούσε σοβαρή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού, όπως αυτοί τίθενται στο άρθρο 81 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ.

Ακολουθούν τα επιβαλλόμενα επιμέρους πρόστιμα (σε εκατ. ευρώ):

  • Britannia Alloys & Chemicals Limited :3,37

  • Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG :3,78

  • James M. Brown Limited : 0,94

  • Sociιtι Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. : 1,53

  • Trident Alloys Limited : 1,98

  • Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: 0,35

Ιστορικό

Τον Μάιο του 1998, η Επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των Heubach, SNCZ, Trident και Waardals. Ο έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Waardals, ο οποίος απέβη ιδιαίτερα επιτυχής, πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία από τον Εποπτεύουσα Αρχή του ΕΟΧ εξ ονόματος της Επιτροπής.

    Υπολογισμός των προστίμων

Για να υπολογίσει τα πρόστιμα των εμπλεκόμενων σε καρτέλ, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της και την ύπαρξη επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών στοιχείων. Ακόμη, λαμβάνει υπόψη και το μερίδιο κάθε επιχείρησης στην αντίστοιχη αγορά καθώς και το συνολικό της μέγεθος, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η ποινή είναι αναλογική και αρκούντως αποτρεπτική. Έτσι, ο υπολογισμός των προστίμων δεν γίνεται μόνο με γνώμονα τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, αν και το πρόστιμο δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό 17/62.

Το καρτέλ του φωσφορικού ψευδαργύρου διέπραξε σοβαρότατη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη του γεγονότος αυτού, η Επιτροπή έλαβε ωστόσο υπόψη το περιορισμένο μέγεθος της αντίστοιχης αγοράς στην Ευρώπη. Ακόμη, το καρτέλ αυτό είχε μέτρια διάρκεια (μεταξύ ενός και πέντε ετών).

Η Επιτροπή δεν εντόπισε επικεφαλής επιχείρηση, δεδομένου ότι το καρτέλ, το οποίο συστάθηκε μετά από διάφορες ανεπίσημες προκαταρκτικές επαφές, αποτέλεσε από κοινού πρωτοβουλία.

    Εφαρμογή της ανακοίνωσης περί επιείκειας

Μέρος των αποδείξεων για την ύπαρξη του καρτέλ εδόθησαν στην Επιτροπή από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, βάσει των κοινοτικών κανόνων που προβλέπουν μερική ή και ολική απαλλαγή από πρόστιμα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την Επιτροπή σε υποθέσεις καρτέλ. Το κείμενο της ανακοίνωσης περί επιείκειας, στην αγγλική γλώσσα, βρίσκεται και στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html.

Η Waardals πλησίασε την Επιτροπή λίγο μετά τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους και συνεργάσθηκε πλήρως με αυτήν, παρέχοντας έναν λογαριασμό του καρτέλ όπου περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, κατάλογος των συνεδριάσεων του καρτέλ που είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ 1994 και 1998. Τούτο επέτρεψε στην Επιτροπή να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα της προϊστορίας και των μηχανισμών του καρτέλ και να ερμηνεύσει ακριβέστερα τα έγγραφα που είχε στη διάθεσή της.

Οι εξηγήσεις που εδόθησαν από τη Waardals επέτρεψαν στην Επιτροπή να υποβάλει πολύ λεπτομερή αιτήματα πληροφόρησης στα υπόλοιπα μέλη του καρτέλ. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή χορήγησε στη Waardals 50% έκπτωση επί του προστίμου της.

Η Trident άρχισε να συνεργάζεται μόνο αφού έλαβε το αίτημα πληροφόρησης από την Επιτροπή. Στη συνέχεια, η εταιρεία αυτή έδωσε στην Επιτροπή γραπτή δήλωση με λεπτομερή περιγραφή του καρτέλ, καθώς και ορισμένα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση. Για τον λόγο αυτόν, χορηγήθηκε στην Trident έκπτωση 40% επί του προστίμου της.

Οι Britannia, Heubach και SNCZ δεν αμφισβήτησαν στην ουσία τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονταν στην Κοινοποίηση Αιτιάσεων που έλαβαν τον Αύγουστο του 2000. Για τον λόγο αυτόν, τους χορηγήθηκε έκπτωση 10% επί των προστίμων τους.

Τέλος, στην James Brown χορηγήθηκε έκπτωση 10% επί του προστίμου της.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar