Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1796

Bryssel den 11 december 2001

Kommissionen bötfäller fem tyska banker för att gemensamt ha fastställt växlingsavgifterna för valutor från euroområdet

Europeiska kommissionen beslöt i dag att döma fem tyska banker till böter på sammanlagt 100,8 miljoner euro för att de gemensamt har fastställt växlingsavgifterna för valutor från euroområdet. I strid med EU:s antitrustregler ingick bankerna 1997 ett hemligt avtal om att växlingsavgiften för sedlar från euroområdet inte skulle understiga 3 %. På så sätt kompenserade de sig för inkomsterna från skillnaden mellan köp- och säljkurserna som försvann den 1 januari 1999 när euron infördes. "Detta agerande är olagligt och har förorsakat en direkt och irreparabel skada för konsumenterna och har också försvagat medborgarnas förtroende för EU:s gemensamma valuta", säger Mario Monti, kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor. "Jag är besviken över att de fem bankerna inte sänkte sina avgifter för att gottgöra konsumenterna på samma sätt som övriga banker i Tyskland och i andra medlemsstater".

Nedan följer en lista över de banker som har brutit mot artikel 81 i EG-fördraget och respektive bötesbelopp:

  • Commerzbank AG: 28,0 million EUR

  • Dresdner Bank AG: 28,0 million EUR

  • Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG: 28,0 million EUR

  • Deutsche Verkehrsbank AG: 14,0 million EUR

  • Vereins- und Westbank AG: 2,8 million EUR

Enligt vad som framkommit under kommissionens kartellutredning slöt flera tyska och nederländska banker i slutet av 1997 ett avtal om att ta ut en avgift på cirka 3 % vid köp och försäljning av sedlar från euroområdet under de tre åren fram till införandet av sedlar och mynt i euro den 1 januari 2002.

Den 1 januari 1999 låstes de bilaterala växlingskurserna för valutor i de EU-länder som ingår i euroområdet oåterkalleligen. Därmed försvann de lukrativa skillnaderna mellan köp- och säljkurser som banker och växlingsbyråer tillämpade vid växling av valutor från euroområdet.

Syftet med det avtal som slöts mellan gruppen av tyska och nederländska banker var att ta igen cirka 90 % av intäkterna från denna "växlingsmarginal" efter avskaffandet av skillnaderna i köp- och säljkurserna.

De flesta bankerna sänkte sina avgifter med positiva effekter för konsumenterna till följd

Kommissionens utredningar inleddes i början av 1999 och gällde banker i sju länder som därefter fick meddelanden om invändningar: Belgien, Portugal, Irland, Finland, Tyskland, Nederländerna och sist Österrike (se IP/00/704 och IP/00/784 för de fyra första länderna, IP/00/908 för Tyskland och Nederländerna och IP/00/1358 för Österrike).

Mellan april månad och sommaren 2001 föreslog dock det stora flertalet banker, en efter en, först nederländska SNS och därefter bland andra alla tyska banker (förutom de banker som omfattas av dagens beslut), att avsevärt sänka sin avgifter och att avskaffa dem helt för kontoinnehavare från och med den 1 oktober 2001. Bankerna bröt på så sätt det hemliga avtalet och återfick sin frihet att sätta egna priser. Kommissionen gick med på att avsluta förfarandena mot dessa banker, eftersom den ansåg att det låg i konsumenternas intresse att säkra en omedelbar och avsevärd sänkning av avgifterna.

Kommissionens ovanliga ställningstagande motiverades av de exceptionella omständigheterna i det aktuella fallet. Eurosedlarna och -mynten kommer att införas i januari och ersätta de nationella valutorna i euroområdets länder och därigenom automatiskt sätta stopp för kartellens agerande.

"Sänkningen av avgifterna och det faktum att bankerna upphört att tillämpa de hemliga avtalen leder inte bara till omedelbara fördelar för konsumenterna utan kommer också att bidra till en smidig övergång till euron", säger Mario Monti.

Den tyska kartellen

Kommissionen anser att de tyska bankernas kartell utgör en mycket allvarlig överträdelse av EU:s konkurrensregler, något som motiverar höga böter.

Eftersom effekterna av kartellen inskränkte sig till Tyskland och de nederländska gränsregionerna, klassificerade kommissionen ärendet som en "allvarlig överträdelse" (och inte som en "mycket allvarlig överträdelse") vid fastställandet av grundbeloppet för böterna se riktlinjerna för beräkning av böter:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/98c9_sv.html

Skillnaderna i de slutliga böterna står i direkt relation till storleken på de berörda bankerna. Commerzbank, Dresdner Bank och Hypo- und Vereinsbank är storbanker varför böterna måste sättas på en nivå som gör dem tillräckligt avskräckande.

Konkurrenskommissionären Mario Monti: "Bankerna får själva fritt fastställa sina avgifter för valutaväxling eller andra tjänster, men de får inte gemensamt bestämma dessa avgifter. Det är en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna som måste bestraffas strängt".

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar