Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/1796

Bryssel, 11. joulukuuta 2001

Komissio sakottaa viittä saksalaispankkia euroalueen valuuttojen vaihtopalkkioiden sopimisesta

Euroopan komissio päätti tänään määrätä viidelle saksalaiselle pankille yhteensä 100,8 miljoonan euron sakot vaihtopalkkioiden sopimisesta euroalueen valuutoille. Rikkoen selkeästi EU:n kilpailusääntöjä pankit tekivät vuonna 1997 salaisen sopimuksen, että ne perisivät vähintään 3 prosentin palkkion euroalueen seteleiden vaihtamisesta korvatakseen vuoden 1999 alussa euron käyttöönoton yhteydessä tapahtuneen osto- ja myyntikurssien erotuksen poistumisen. "Tämä menettely oli laiton ja aiheutti välitöntä ja korjaamatonta vahinkoa kuluttajille. Se heikensi myös kansalaisten luottamusta Euroopan yhteiseen rahaan", sanoo kilpailukomissaari Mario Monti. "Olen hyvin pettynyt, koska pankit eivät alentaneet maksujaan antaakseen hyödyn kuluttajalle, kuten muut Saksan ja muiden jäsenvaltioiden pankit tekivät."

Seuraavien viiden pankin todettiin syyllistyneen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomiseen; mukana tieto myös niiden saamisen sakkojen määrästä:

  • Commerzbank AG: 28,0 million EUR

  • Dresdner Bank AG: 28,0 million EUR

  • Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG: 28,0 million EUR

  • Deutsche Verkehrsbank AG: 14,0 million EUR

  • Vereins- und Westbank AG: 2,8 million EUR

Komission kartellitutkimuksessa todettujen seikkojen perusteella monet saksalaiset ja alankomaalaiset pankit tekivät vuoden 1997 lopulla sopimuksen noin 3 prosentin palkkion perimisestä euroalueen seteleiden ostosta ja myynnistä eurorahojen lopullista käyttöönottoa edeltävän kolmivuotiskauden aikana tammikuun alkuun 2002 asti.

Euroalueeseen kuuluvien Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttojen kahdenväliset kurssit kiinnitettiin peruuttamattomasti vuoden 1999 alusta. Tämän jälkeen pankit ja valuutanvaihtoyritykset eivät enää saaneet euroalueen osto- ja myyntikurssin väliseen erotukseen perustunutta huomattavaa tuloa.

Useiden saksalaisten ja alankomaalaisten pankkien tekemän sopimuksen tarkoituksena oli turvata noin 90 prosenttia tästä "kurssierotulosta" kurssieron poistuttuakin.

Useimmat pankit alensivat maksujaan kuluttajien eduksi

Komission tutkimukset käynnistyivät heti vuoden 1999 alussa. Ne koskivat seitsemän jäsenvaltion (Belgian, Portugalin, Irlannin, Suomen, Saksan, Alankomaiden ja Itävallan) pankkeja, joille lähetettiin sittemmin väitetiedoksiannot (neljästä ensimmäisestä tiedotteissa IP/00/704 ja IP/00/784, Saksasta ja Alankomaista tiedotteessa IP/00/908 ja Itävallasta tiedotteessa IP/00/1358).

Huhtikuun ja kesän 2001 välillä suurin osa niistä pankeista, joita tämä sakkopäätös ei koske, alensi maksuja huomattavasti ja lopetti ne kokonaan omilta tiliasiakkailtaan 1. lokakuuta 2001 alkaen. Ensimmäisenä tähän ryhtyivät alankomaalainen SNS ja ne saksalaispankit, joita tämä päätös ei koske. Näin pankit luopuivat salaisesta yhteistoiminnastaan ja hinnoittelivat jälleen omat palvelunsa yksilöllisesti. Sen jälkeen komissio päätti lopettaa menettelyn näitä pankkeja vastaan, koska se katsoi, että kuluttajien edun mukaista olisi turvata maksujen välitön ja tuntuva alentaminen.

Komission poikkeuksellista suhtautumista perusteltiin käsiteltävän asian taustalla olevalla harvinaisella tilanteella. Eurorahat otetaan käyttöön tammikuussa 2002, jolloin ne korvaavat euroalueen maiden kansalliset valuutat. Tällöin kartelli loppuu itsestään.

"Tämä maksujen alentaminen ja pankkien luopuminen salaisesta yhteistoiminnastaan tuotti kuluttajille välitöntä hyötyä; lisäksi se sujuvoittaa siirtymistä euroon", Mario Monti toteaa.

Saksan kartelli

Komissio katsoo, että saksalaispankkien kartelli rikkoo hyvin vakavasti EY:n perustamissopimusta, ja siksi suuret sakot ovat perusteltuja.

Koska kartellin vaikutus kuitenkin rajoittui Saksaan ja Alankomaiden raja-alueisiin, komissio piti asiaa "vakavana rikkomisena" perussakkoa määrätessään. Sakkojen määräämistä koskevat suuntaviivat ovat Internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/98c9_en.html.

Lopullisten sakkojen määrä riippuu kunkin pankin koosta. Commerzbank, Dresdner Bank ja Hypo- und Vereinsbank ovat suuria pankkeja, ja sen vuoksi sakot on määrättävä niin suuriksi, että niiden pelotevaikutus on riittävä.

Kilpailukomissaari Mario Monti toteaa: "Pankit voivat toki määrätä valuutanvaihdon ja muiden palveluidensa hinnat vapaasti, mutta ne eivät saa sopia niitä keskenään. Hintojen sopiminen rikkoo hyvin vakavasti kilpailusääntöjä, ja siitä on rankaistava ankarasti."

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar