Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/1796

Bruxelles, 11. december 2001

Kommissionen pålægger fem tyske banker bøder for aftale om gebyrer på veksling af eurozonevalutaer

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at pålægge fem tyske banker en samlet bøde på 100,8 mio. EUR for at have indgået en aftale om gebyrer i forbindelse med veksling af eurozonevalutaer. Bankerne begik en klar overtrædelse af EU's konkurrenceregler, da de i 1997 indgik en hemmelig aftale om at opkræve ikke mindre end 3 % i gebyr for veksling af eurozonesedler for at kompensere for afskaffelsen af det såkaldte "spread", dvs. forskellen mellem køber- og sælgerkurs, i begyndelsen af 1999, hvor euroen blev lanceret. "Denne aftale var ulovlig, forårsagede direkte og uoprettelig skade for forbrugerne og svækkede borgernes tillid til den fælles valuta", siger konkurrencekommissær Mario Monti. "Det skuffer mig, at de fem banker ikke valgte at sænke deres gebyrer for at tilgodese forbrugerne på samme måde som andre banker gjorde det i Tyskland og andre medlemsstater."

Følgende banker er blevet fundet skyldige i overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og er blevet pålagt følgende bøder:

  • Commerzbank AG: 28,0 million EUR

  • Dresdner Bank AG: 28,0 million EUR

  • Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG: 28,0 million EUR

  • Deutsche Verkehrsbank AG: 14,0 million EUR

  • Vereins- und Westbank AG: 2,8 million EUR

Kommissionens undersøgelse af kartellet viser, at flere tyske og nederlandske banker i slutningen af 1997 indgik en aftale om beregning af et gebyr på omkring 3 % ved køb og salg af eurozonesedler i løbet af den treårige overgangsperiode frem til eurosedlernes og euromønternes fysiske indførelse den 1. januar 2002.

Den 1. januar 1999 blev de bilaterale vekselkurser mellem eurolandenes valutaer uigenkaldeligt fastlåst, hvilket bragte en ende på bankernes og vekselbureauernes lukrative forretning bestående i at operere med forskellige kurser ved henholdsvis køb og salg af de pågældende eurozonevalutaer.

Formålet med aftalen mellem de tyske og nederlandske banker var at sikre bankerne nye indtægter svarende til omkring 90 % af deres hidtidige indtægter fra spreadet, når det blev afskaffet.

De fleste banker sænkede deres gebyrer til gavn for forbrugerne

Kommissionen indledte sine undersøgelser i begyndelsen af 1999, og de vedrørte banker i følgende syv lande, der efterfølgende modtog såkaldte klagepunktsmeddelelser: Belgien, Portugal, Irland, Finland, Tyskland, Nederlandene og Østrig (se IP/00/704 og IP/00/784 angående de første fire lande, IP/00/908 angående Tyskland og Nederlandene og IP/00/1358 angående Østrig).

Mellem april måned og sommeren 2001 besluttede langt de fleste banker én efter én begyndende med den nederlandske bank SNS og inklusive andre tyske banker end dem, der er berørt af dagens beslutning at sænke deres gebyrer betydeligt og helt afskaffe dem for kontohavere fra og med 1. oktober 2001. Bankerne brød dermed med den hemmelige aftale og genvandt friheden til at fastsætte deres priser individuelt. Derefter indvilgede Kommissionen i at afslutte sagen mod disse banker, da den var af den opfattelse, at det var i forbrugernes interesse at sikre en øjeblikkelig og betydelig nedsættelse af gebyrerne.

Dette usædvanlige skridt fra Kommissionens side var berettiget som følge af de exceptionelle omstændigheder i sagen. I januar måned det efterfølgende år ville eurosedler og euromønter erstatte eurolandenes nationale sedler og mønter, så kartellets dage var under alle omstændigheder talte.

"Nedsættelsen af gebyrerne og bankernes afstandtagen til den hemmelige aftale var ikke blot til øjeblikkelig gavn for forbrugerne, men ville også lette overgangen til euroen", siger Mario Monti.

Tysk kartel

Kommissionen mener, at det kartel, som de tyske banker skabte, er at betragte som en meget alvorlig overtrædelse af EU's konkurrenceregler og berettiger, at de deltagende banker pålægges meget store bøder.

Da virkningerne af kartellet dog kun slog igennem i Tyskland og de nederlandske grænseregioner, kategoriserede Kommissionen overtrædelsen som en "alvorlig overtrædelse" med henblik på beregning af bødernes grundbeløb se retningslinjerne for beregning af bøder

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/98c9_da.html.

Forskellen i bødernes endelige størrelse afspejler direkte de berørte bankers størrelse. Commerzbank, Dresdner Bank og Hypo- und Vereinsbank er store banker, og derfor er det nødvendigt at fastsætte bøderne på et niveau, der gør dem tilstrækkeligt afskrækkende.

Konkurrencekommissær Mario Monti siger: "Bankerne kan frit bestemme deres gebyrer for veksling af valuta og andre tjenesteydelser, men de må ikke gå sammen om at fastsætte disse gebyrer. Dette er en meget alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, som må straffes hårdt.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar