Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/1523

Bryssel 30. lokakuuta 2001

Komissio lopettaa Formula 1:tä ja muita autourheilulajeja koskevan tutkimuksensa

Euroopan komission kilpailuasian pääosasto on ilmoittanut autourheilualan sääntelyelimelle, kansainväliselle autourheiluliitolle (FIA), ja Formula 1 -talleille lopettaneensa kyseisen urheilulajin sääntöjen ja kaupallisten järjestelyiden kilpailunvastaisuutta koskevat tutkimuksensa. Tämä oli mahdollista sen jälkeen, kun osapuolet olivat suostuneet muutoksiin, joilla FIA:n tehtävä muutetaan puhtaasti säänteleväksi. Näin estetään mahdolliset eturistiriidat ja poistetaan kilparatojen omistajille ja TV-yhtiöille asetetut kaupalliset rajoitukset. Komissio valvoo alan kehitystä varmistaakseen, että sääntömuutokset toimivat myös käytännössä.

Komissio aloitti FIA:n sääntöjä ja Formula 1 -mestaruuskilpailuihin liittyviä kaupallisia sopimuksia koskevat tutkimuksensa saatuaan vuosina 1994 ja 1997 vapaaehtoiset ilmoitukset, joissa pyydettiin poikkeusta yhteisön kilpailusäännöistä. Komissio ilmoitti vastustavansa joitain formula 1:n sääntöjä vuonna 1999 sillä perusteella, että FIA oli käyttänyt valtaansa väärin kohdistamalla tarpeettomia rajoituksia kilpailujen järjestäjille, ratojen omistajille, ajoneuvojen valmistajille ja ajajille. Komissio vastusti myös eräitä TV-yhtiöiden kanssa tehtyihin lähetyssopimuksiin sisältyviä määräyksiä.

Komissio on sitä mieltä, että FIA:n kaltaisten organisaatioiden on säänneltävä kyseistä urheilulajia, sen sääntöjä ja kilpailuja. Jalkapalloilussa ja moottoriurheilussa tapahtunut ilmiömäinen muutos valtavaksi liiketoiminnaksi on kuitenkin väistämättä johtanut siihen, että kolmannet osapuolet ovat väittäneet tiettyjen sääntöjen ja kaupallisten järjestelyjen olevan yhteisön kilpailusääntöjen vastaisia.

Kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen Mario Montin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen FIA suostui muuttamaan sääntönsä yhteisön oikeuden mukaisiksi. Kuultuaan muita asianomaisia ja jäsenvaltioita komissio on valmis lopettamaan asian käsittelyn. FIA:n tekemät muutokset varmistavat, että:

  • FIA:n asema rajoittuu lajin sääntelyyn, mikä poistaa kaupalliset eturistiriidat;

  • FIA:n sääntöjä ei käytetä estämään tai vaikeuttamaan uusien kilpailujen järjestämistä ellei tämä ole perusteltua moottoriurheilun turvallisuuteen, rehtiin kilpailuun ja sääntöjen noudattamiseen liittyvistä syistä;

  • FIA:n päätöksiä koskevia sisäisiä ja ulkoisia muutoksenhakumenetelmiä parannetaan.

Eturistiriitojen välttämiseksi FIA on myynyt oikeutensa Formula 1 - maailmanmestaruuskilpailuihin ja sallii kilpailun Formula 1:n ja vastaavien kilpailujen tai sarjojen välillä ja sisällä.

Näin ollen FIA:lla ei ole vaikutusvaltaa Formula 1 -mestaruuskilpailujen kaupallisen hyödyntämisen suhteen.

Lisäksi FIA ja SLEC/FOA, jotka vastaavat Formula 1 -kilpailujen kaupallisesta hyödyntämisestä, sopivat useista muutoksista Formula 1 -kilpailuja koskeviin sopimuksiin.

Muutoksilla on tarkoitus helpottaa muiden, erityisesti Formula 1 -kilpailujen kanssa kilpailevien, moottoriurheilukilpailujen kehittämistä ja järjestämistä. Tähän päästiin esimerkiksi poistamalla kilparatoja koskevista sopimuksista muiden moottoriurheilutapahtumien järjestämistä koskevat rajoitukset.

Sen lisäksi, että komissio halusi varmistaa FIA:n roolin rajoittuvan ainoastaan alan sääntelyyn, komissio on myös ottanut huomioon vaikutuksen, joka urheilutapahtumien kalliilla televisiointioikeuksilla voi olla kansallisiin yleisradiomarkkinoihin. FOA suostuikin muuttamaan nykyisiä sopimuksia ja antoi tulevia sopimuksia koskevia sitoumuksia. Eri maiden yleisradioyhtiöille esimerkiksi järjestetään tarjouskilpailu televisiointioikeuksista sen jälkeen kun nykyiset (tai mahdolliset tulevat) sopimukset päättyvät.

Osapuolet ovat myös suostuneet lyhentämään vapaita yleisradiolähetyksiä koskevien uusien sopimusten voimassaoloajan enintään kolmeen vuoteen (poikkeuksen muodostavat erityisiä investointeja edellyttävät sopimukset, jotka voidaan tehdä enintään viideksi vuodeksi).

Taustaa

Komissio antoi asiassa väitetiedoksiannon vuonna 1999.

Osapuolet ehdottivat useita muutoksia ilmoitettuihin järjestelyihin, minkä jälkeen komissio julkaisi 13. kesäkuuta 2001 asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksessa todettiin komission suhtautuvan myönteisesti muutoksiin ja pyydettiin muita asianomaisia kommentoimaan muutoksia ennen komission lopullista kantaa. Julkisen kuulemismenettelyn aikana komissiolle ei kuitenkaan toimitettu uusia tietoja asiasta.

FIA:n ja FOA:n välinen sopimus FIA:n Formula 1 -oikeuksien myynnistä on tehty sadaksi vuodeksi. Tämän jälkeen oikeudet palaavat FIA:lle. FIA:n kaupallisten ja sääntelytehtävien erottaminen toisistaan tänä aikana varmistetaan siten, että FIA:ta edustaa riippumaton ulkopuolinen taho. Kyseisen tahon tehtävä on ainoastaan turvata oikeuksien palauttaminen eikä se osallistu Formula 1 -kilpailujen kaupalliseen hyödyntämiseen.


Side Bar