Navigation path

Left navigation

Additional tools

Kommissionen afslutter sin undersøgelse af Formel 1 og andre firehjulede motorsportsklasser

European Commission - IP/01/1523   30/10/2001

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/1523

Bruxelles, den 30. oktober 2001

Kommissionen afslutter sin undersøgelse af Formel 1 og andre firehjulede motorsportsklasser

Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence har underrettet det regulerende organ for den firehjulede motorsport, FIA (Fédération Internationale d'Automobile, og Formel 1-selskaberne, at den har afsluttet de forskellige kartelundersøgelser af en række bestemmelser og kommercielle arrangementer i sporten. Dette blev muligt, da parterne indvilgede i en række ændringer, som for at undgå interessekonflikter begrænser FIA's rolle til at fungere som regulerende organ, og fjerner visse kommercielle restriktioner for baneejerne og tv-selskaberne. Udviklingen i sektoren vil blive fulgt nøje for at sikre, at ændringerne virker i praksis.

Kommissionens undersøgelse af FIA's bestemmelser og kommercielle arrangementer i forbindelse med FIA Formula One Championship blev iværksat efter, at man i frivillige anmeldelser i 1994 og 1997 anmodede om fritagelse fra EU's konkurrenceregler. Kommissionen modsatte sig i 1999 visse af FIA's regler og visse bestemmelser i de kommercielle aftaler med tv-selskaberne under henvisning til, at FIA havde misbrugt sin position ved at pålægge promotere, baneejere, bilfabrikker og kørere unødige begrænsninger.

Kommissionen anerkender fuldt ud, at organisationer som FIA har behov for at regulere afviklingen af deres sport, dens regler og løbene. Den bemærkelsesværdige omdannelse af sportsgrene som fodbold og motorsport til "big business" har imidlertid uvægerlig betydet, at tredjemand anfægter visse regler og kommercielle arrangementer under henvisning til EU's konkurrenceregler.

Efter drøftelser med konkurrencekommissær Mario Monti indvilgede FIA i et ændre sine regler for at bringe dem i overensstemmelse med EU-retten. Efter at have hørt de interesserede parter og medlemsstaterne er Kommissionen nu klar til at afslutte sagen. De ændringer, FIA har foretaget, vil sikre at:

  • FIA's rolle begrænses til at fungere som regulerende organ for sporten uden kommercielle interessekonflikter

  • FIA's regler ikke anvendes til at udelukke eller begrænse nye løb, medmindre det kan begrundes af hensynet til en sikker, fair og ordentlig afvikling af motorsporten

  • de interne og eksterne procedurer for appel af FIA's afgørelser styrkes.

For at undgå interessekonflikter har FIA solgt alle sine rettigheder til FIA Formula One World Championship og vil tillade, at der bliver mulighed for konkurrence internt i Formel 1-sporten og med lignende løb og løbsserier.

FIA vil derfor ikke få nogen indflydelse på den kommercielle udnyttelse af Formel 1-mesterskabet.

Desuden har FIA og SLEC/FOA, som varetager den kommercielle udnyttelse af Formel 1, aftalt en række ændringer af de kommercielle aftaler om Formel 1 for at mindske eller helt fjerne adgangshindringerne for at oprette og drive andre løbsserier inden for motorsporten, især potentielle konkurrenter til Formel 1. Det er f.eks. gjort ved at fjerne restriktionerne i banekontrakterne om afholdelse af andre motorløb.

Ud over sit ønske om at sikre, at FIA's rolle begrænses til at fungere som regulerende myndighed for sporten, har Kommissionen taget hensyn til den virkning, værdifulde tv-rettigheder til sportsbegivenheder kan have for de nationale tv-markeder. Derfor har FOA indvilget i at ændre de hidtidige aftaler og afgivet en række tilsagn om fremtidig adfærd. Især vil tv-selskaberne i de forskellige lande blive opfordret til at afgive bud på tv-rettighederne, når de nugældende (og kommende) kontrakter udløber.

Parterne har også indvilget i at begrænse varigheden af nye kontrakter om ukodet transmission til maksimalt tre år (med undtagelse af kontrakter, hvor specifikke investeringer berettiger en varighed på op til fem år).

Baggrund

Kommissionen udsendte en klagepunktsmeddelelse i ovennævnte sag i 1999.

Parterne foreslog en række ændringer af de anmeldte aftaler, hvilket fik Kommissionen til den 13. juni 2001 at offentliggøre en meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17. I denne meddelelse gav Kommissionen udtryk for, at den så positivt på ændringerne, og den opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til ændringerne, inden Kommissionen fastlagde sin endelige holdning. Kommissionen modtog ingen nye oplysninger under denne offentlige høringsproces.

Aftalen mellem FIA og FOA om salg af alle FIA's rettigheder inden for Formel 1 er indgået for en periode på 100 år. Ved udløbet af denne periode går rettighederne tilbage til FIA. Den effektive adskillelse af FIA's kommercielle og regulerende roller vil i den mellemliggende periode blive sikret af, at en uafhængig tredjemand varetager FIA's interesser. Denne tredjemands rolle vil udelukkende være at beskytte denne hjemfaldsret, og vedkommende vil ikke blive involveret i den kommercielle udnyttelse af Formel 1.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website