Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/00/498

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2000

Πίνακας Επιδόσεων της Εσωτερικής Αγοράς: η Επιτροπή προειδοποιεί για την επιβράδυνση των προσπαθειών των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας

Έπειτα από δύο έτη προόδου βρίσκονται σε στασιμότητα οι προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν το ρυθμό ενσωμάτωσης της συμφωνηθείσας νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά στο εθνικό τους δίκαιο. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Πίνακα Επιδόσεων της Ενιαίας Αγοράς, το 13% του συνόλου των οδηγιών για την εσωτερική αγορά (194 οδηγίες από 1489) που άρχισαν να ισχύουν από τις 15 Απριλίου 2000 δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη. Τέσσερις χώρες η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των καθυστερήσεων. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των χωρών εκείνων που εφαρμόζουν τη νομοθεσία με τους ταχύτερους ρυθμούς και εκείνων όπου καταγράφονται τα βραδύτερα αποτελέσματα. Η Επιτροπή έθεσε στα κράτη μέλη το στόχο να μειώσουν το έλλειμμα εφαρμογής κάτω από το 1,5% μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής μόνον η Σουηδία, η Ισπανία και η Φινλανδία έχουν επιτύχει το στόχο αυτό, μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία. Καθίσταται σαφές από τα στοιχεία αυτά ότι θα χρειαστεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν στην πρόσκληση που έθεσαν τα ίδια κατά το Συμβούλιο της Λισσαβώνας για την επιτάχυνση της οικονομικής μεταρρύθμισης και τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα, όσον αφορά την υλοποίηση του δυναμικού της κοινωνίας των πληροφοριών, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ούτε μία από τις πέντε οδηγίες σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Frits Bolkestein, επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε: «Έπειτα από έτη προόδου, είναι απογοητευτικό να διαπιστώνεται ότι αυξάνεται η διαφορά μεταξύ εκείνων που εφαρμόζουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και εκείνων που καθυστερούν στην εφαρμογή τους. Τα κράτη μέλη που έχουν μείνει πίσω πρέπει να ενεργήσουν ταχέως ώστε να μειωθεί το χάσμα αυτό. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο της Λισσαβώνας για τη δημιουργία "της πλέον ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας της γνώσης στον κόσμο". Χωρίς μια πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό».

Η εσωτερική αγορά προσφέρει στους πολίτες της Ευρώπης ευρύτερη επιλογή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τους επιτρέπει να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία να ταξιδεύουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ και προσφέρει στις επιχειρήσεις περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες. Συγκρίνοντας τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα ως προς την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, οι προηγούμενες εκδόσεις του Πίνακα Επιδόσεων (που δημοσιεύεται από το Νοέμβριο του 1997) έχουν ενθαρρύνει την άμιλλα μεταξύ των κρατών μελών για την επίτευξη των καλύτερων επιδόσεων.

Εφαρμογή

Η τελευταία έκδοση του Πίνακα Επιδόσεων δείχνει μέτρια πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά. Υπάρχει ένα συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά εγκαίρως και των χωρών που καθυστερούν. Η Σουηδία, η Ισπανία και η Φινλανδία (πρωταθλητής της εσωτερικής αγοράς όλων των εποχών) έχουν έλλειμμα μεταφοράς μικρότερο από 1,5%. Τέσσερις χώρες η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο έχουν έλλειμμα μεταφοράς μεγαλύτερο από 4%. Η Ελλάδα ειδικότερα έχει υποχωρήσει στο επίπεδό της του Νοεμβρίου 1997, όταν δημοσιεύθηκε ή πρώτη έκθεση του Πίνακα Επιδόσεων. Η Γαλλία έχει συσσωρεύσει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, 18 μήνες κατά μέσο όρο σε σύγκριση με μόλις 6 μήνες για τη Δανία που σημειώνει τον καλύτερο ρυθμό. Το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Ιταλία και το Βέλγιο, που σημείωσαν ορισμένες από τις χειρότερες επιδόσεις στο παρελθόν, έχουν καταπιαστεί ενεργά με το πρόβλημα και παρουσιάζουν σήμερα σταθερή πρόοδο.

Οι περισσότερες καθυστερήσεις αφορούν την εφαρμογή των πρόσφατων οδηγιών. Το 60% περίπου των οδηγιών των οποίων η προθεσμία εφαρμογής έληξε το 1998 δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα κράτη μέλη· για το 1999 το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 90%. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο μαζί αντιπροσωπεύουν το 44% του συνόλου των καθυστερήσεων (344 καθυστερούμενα μέτρα από 786). Το Λουξεμβούργο σημειώνει ωστόσο πρόοδο σε σχέση με τις επιδόσεις του το Νοέμβριο του 1999.

Πρόοδος εφαρμογής των οδηγιών για την εσωτερική αγορά, 1997-1998

άιος 2000

άιος 1999άιος 1998
FIN1,41,31,2
E 1,51,83,3
S1,52,12
DK2,01,42,2
NL3,02,42,2
UK3,03,33,8
B3,13,57,1
D3,42,45,4
I3,45,56,4
A3,64,55,2
IRL4,03,95,4
L4,64,85,6
F5,24,85,6
P6,05,75,9
EL7,35,25,5

Τα προβλήματα της άνισης και καθυστερημένης εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς θα γίνουν έντονα αισθητά στον τομέα των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Καμία από τις οδηγίες σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών που έχουν τεθεί σε ισχύ κατά τα πρόσφατα έτη δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα κράτη μέλη. Οι υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών δεν αναγνωρίζουν σύνορα και ως εκ τούτου η ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες μπορεί να παρακωλύσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επέκταση των υπηρεσιών πληροφοριών γενικά.

Παραβάσεις

Η άνιση εφαρμογή της νομοθεσίας κατακερματίζει την εσωτερική αγορά και αποτελεί πηγή πολυάριθμων παραβάσεων. Ιδιαίτερο θέμα ανησυχίας είναι το πρόβλημα της καθυστερημένης εφαρμογής παλαιότερων οδηγιών, των οποίων η προθεσμία εφαρμογής εξέπνευσε πριν από τον Ιανουάριο του 1998. Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιρλανδία συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ αυτών των διαδικασιών επί παραβάσει. Σε συνολικό επίπεδο, ωστόσο, ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει μειώνεται όσον αφορά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις των κανόνων της εσωτερικής αγοράς

Σύγκριση μεταξύ των περιόδων 1.3.99-1.3.2000 και 1.3.98-1.3.1999(1)

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
ροειδο-ποιητικές

επιστολές

3.99-3.00268352517291725161027175910276
3.98-3.99305311727521543692821161321334
ιτιολογημένες γνώμες3.99-3.00181191915341121921710167190
3.98-3.99253171512455317910192514219
ποθέσεις που παραπέμφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο3.99-9.009145320418111501183
3.98-3.99515291323123211252
ποφάσεις του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

9.99-9.0040416835601000139
3.98-3.99404543331000500032

Συνεχής πρόοδος στην ευρωπαϊκή τυποποίηση

Από τα στοιχεία του Πίνακα Επιδόσεων προκύπτει ότι έχει συντελεστεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την επικύρωση νέων ευρωπαϊκών προτύπων προς στήριξη των οδηγιών για τη «Νέα προσέγγιση», δυνάμει των οποίων καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναπτύσσονται, από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, τεχνικά πρότυπα που εγγυώνται ότι ένα προϊόν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις. Στο τέλος του 1999, το 49% των προτύπων για τα οποία είχε δοθεί εντολή στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στο πλαίσιο της «νέας προσέγγισης» είχε επικυρωθεί έναντι μόλις 21% το 1995. Έχει επίσης μειωθεί η διάρκεια κατάρτισης των προτύπων.

Ο όγκος των εθνικών τεχνικών κανονισμών παραμένει υψηλός

Στους τομείς όπου δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιβάλλουν ειδικές προδιαγραφές στα προϊόντα σε εθνικό επίπεδο. Ο όγκος των τεχνικών κανονισμών σε εθνικό επίπεδο παραμένει υψηλός. Τρεις χώρες οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία και η Αυστρία και πέντε τομείς τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι μεταφορές, οι δομικές κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες και οι μηχανολογικές κατασκευές αντιπροσωπεύουν το κύριο μέρος όλων των κοινοποιήσεων νέων σχεδίων τεχνικών κανονισμών κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ, η οποία θεσπίζει μια κοινοτική διαδικασία πληροφόρησης ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών από νέους τεχνικούς κανονισμούς.

Το ενδιαφέρον των πολιτών για την εσωτερική αγορά

Από τις ερωτήσεις και τα προβλήματα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάλογος με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» φαίνεται ότι τα περισσότερα ερωτήματα αφορούν τα ζητήματα τα σχετικά με την εργασία, τη διαμονή και τις σπουδές σε άλλη χώρα. Σε γενικές γραμμές, οι πολίτες είναι ελάχιστα ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. Προκύπτει από την ανάλυση των αντιδράσεών τους ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ των προβλημάτων θέσης σε εφαρμογή και των προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από τους δημόσιους υπαλλήλους των κρατών μελών.

Η σύγκλιση των τιμών

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τις Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) του 1998 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη τάση σύγκλισης των τιμών στην εσωτερική αγορά. Η σύγκριση των επιπέδων των τιμών, βάσει των ΜΑΔ, ως προς την ιδιωτική τελική κατανάλωση στα κράτη μέλη δείχνει ότι εξακολουθεί να αυξάνεται η διαφορά των τιμών μεταξύ των ακριβότερων και των φθηνότερων χωρών (Δανία και Πορτογαλία). Εντούτοις, συνεχίστηκε η μείωση των σχετικών τιμών στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στη Γαλλία χάρη στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και στη βελτίωση της ολοκλήρωσης στην εσωτερική αγορά. Οι τιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη, ωθούμενες από την ισχυρή λίρα στερλίνα, και, σε μικρότερο βαθμό, στην Ιρλανδία, ωθούμενες από την ταχεία και παρατεταμένη οικονομική ανάπτυξη.

Το πλήρες κείμενο της τελευταίας έκδοσης του Πίνακα Επιδόσεων διατίθεται από τον ιστοχώρο Europa στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market

(1)Τα στοιχεία των πινάκων είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η ίδια υπόθεση ενδέχεται να εμφανίζεται πολλές φορές, π.χ. εάν η προειδοποιητική επιστολή και η αιτιολογημένη γνώμη έχουν αποσταλεί και οι δύο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 1999 και της 1ης Μαρτίου 2000. Στους πίνακες εμφανίζονται επίσης οι υποθέσεις που τέθηκαν στο αρχείο μετά την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει.


Side Bar