Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

ip/00/423

Βρυξέλλες, 3 May 2000

Η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει την προστασία της δημόσιας υγείας, με πρόταση για την εξάλειψη από την τροφική αλυσίδα των υλικών ειδικού κινδύνου της ΣΕΒ

Καταβάλλοντας εκ νέου προσπάθεια για την θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη από την τροφική αλυσίδα - όσον αφορά τις τροφές που προορίζονται τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα - ιστών που θα υπήρχε κίνδυνος να έχουν μολυνθεί από τη ΣΕΒ, η Επιτροπή δημοσιοποίησε σήμερα μία πρόταση απόφασης σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση της χρησιμοποίησης των υλικών ειδικού κινδύνου (ΥΕΚ) τα οποία υπάρχει κίνδυνος να έχουν μολυνθεί από ΣΕΒ. Σκοπός της προτεινόμενης προσέγγισης είναι να υποχρεώσει όλα τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν ορισμένα επικίνδυνα υλικά - ο σχετικός αναλυτικός κατάλογος είναι μακροσκελής όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, και συντομότερος για τα λοιπά κράτη μέλη. Η απαγόρευση των ΥΕΚ αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο που μπορεί να ληφθεί για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης ΣΕΒ στους ανθρώπους και, κατά συνέπεια, για να μειωθούν οι κίνδυνοι προσβολής ανθρώπων από nvCJD. Η νέα στρατηγική ακολουθεί τις επανειλημμένες και προσφάτως ενισχυμένες επιστημονικές συμβουλευτικές γνώμες σύμφωνα με τις οποίες οι ιστοί υψηλού κινδύνου θα πρέπει να απαγορευθούν από την αλυσίδα των τροφίμων και των ζωοτροφών. Επιπλέον, το πρώτο κρούσμα ΣΕΒ που διαγνώσθηκε σε αγελάδα γεννημένη στη Δανία, τον περασμένο Μάιο, ενέτεινε τις αμφιβολίες σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής από τη ΣΕΒ πολλών χωρών στις οποίες δεν έχουν εκδηλωθεί τέτοια κρούσματα. Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής θα αντικαταστήσει τις προηγούμενες προτάσεις της προς αυτή την κατεύθυνση, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν αποδεχθεί όλα τα κράτη μέλη. Επειδή δεν ίσχυε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σύστημα εξάλειψης των υλικών κινδύνου, οκτώ κράτη μέλη είχαν θεσπίσει σχετικά εθνικούς κανόνες (B, DK, F, IRL, L, NL, PT, UK). Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει για όλα τα κράτη μέλη ένα πρόγραμμα διενέργειας δοκιμών σχετικά με τη ΣΕΒ, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας.

"Αν επιθυμούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας τις κατά το δυνατόν μέγιστες εγγυήσεις, θα πρέπει να απαγορεύσουμε τα υλικά κινδύνου στα οποία οφείλεται το 95% της μολυσματικότητας", δήλωσε ο κ. David Byrne, Επίτροπος επιφορτισμένος με την προστασία των καταναλωτών και την υγεία. "Θα πρέπει να διδαχθούμε από το πρόσφατο κρούσμα ΣΕΒ που εκδηλώθηκε στη Δανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε προ πολλού να είχε θεσπίσει πρόγραμμα εξάλειψης των ΥΕΚ. Πρόκειται για ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας."

Μέτρα που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ

Όλα τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να αφαιρούν το κρανίο (συμπεριλαμβανομένου του μυελού και των οφθαλμών), τις αμυγδαλές και τον νωτιαίο μυελό των βοοειδών και των αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των 12 μηνών, καθώς επίσης και τον ειλεό των βοοειδών ηλικίας άνω των 12 μηνών και την σπλήνα των αιγοπροβάτων ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε χώρες υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο ΗΒ και την Πορτογαλία, ολόκληρο το κεφάλι εκτός από τη γλώσσα, καθώς επίσης και ο θύμος αδένας, η σπλήνα, τα έντερα και ο νωτιαίος μυελός των βοοειδών ηλικίας άνω των 6 μηνών θα πρέπει επίσης να αποκλειστούν από την τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, θα πρέπει να αφαιρείται η σπονδυλική στήλη από τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών στην Πορτογαλία, και από τα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών στο ΗΒ .

Οι μέθοδοι σφαγής

Ακολουθώντας μια επιστημονική συμβουλευτική γνώμη η οποία ελήφθη τον περασμένο μήνα Απρίλιο, η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση της εφαρμογής ορισμένων μεθόδων σφαγής που συνεπάγονται κίνδυνο μόλυνσης του αίματος των ζώων εξαιτίας της δυνατότητας έκλυσης στο αίμα εγκεφαλικού ιστού μολυσμένου από ΣΕΒ.

Η εν λόγω πρόταση πρόκειται να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους των κρατών μελών οι οποίοι είναι μέλη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, στις 10 του τρέχοντος μηνός Μαΐου. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη την εγκρίνουν, η πρόταση αυτή θα έχει εγκριθεί επισήμως από την Επιτροπή και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2000. Η πρόταση αυτή θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα νεωτν επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων. Οι διατάξεις της απόφασης θα ακυρωθούν όταν θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος προτείνεται για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων μεταδοτικών εγκεφαλοπαθειών.


Side Bar