Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

ip/00/423

Bruxelles, den 3. maj 2000

Kommissionen foreslår at forbedre beskyttelsen af folkesundheden med et forslag til fjernelse af specificeret BSE-risikomateriale fra fødekæden

Som et led i indsatsen med henblik på at få udarbejdet harmoniserede regler til sikring af, at væv, der sandsynligvis er smittet med BSE, holdes ude af fødekæden (både for mennesker og dyr) har Europa-Kommissionen i dag godkendt et forslag til afgørelse om anvendelsen af specificeret risikomateriale, som er forbundet med en BSE-risiko. Ifølge den foreslåede strategi forpligter samtlige medlemsstater sig til at fjerne visse risikomaterialer en lang liste i Det Forenede Kongerige og Portugal og en kort liste i alle andre medlemsstater. At fjerne specificeret risikomateriale er det største enkeltbidrag, der kan gøres for at mindske BSE-risikoen for mennesker og således mindske muligheden for, at mennesker smittes med nvCJD. Den nye strategi tager hensyn til de seneste velunderbyggede videnskabelige udtalelser om fjernelse af højrisikovæv fra føde- og foderkæden. Hertil kommer, at det første tilfælde af BSE i Danmark i marts i år yderligere har sået tvivl om den BSE-fri status, mange lande har, fordi der ikke er rapporteret BSE dér. Forslaget skal erstatte de tidligere forslag fra Kommissionen på dette område, som på nuværende tidspunkt endnu ikke er godkendt af medlemsstaterne. Da der ikke findes et EU-system til fjernelse af risikomateriale, har otte medlemsstater indført nationale regler (B, DK, F, IRL, L, NL, PT og UK). Der er allerede på EU-plan vedtaget en omfattende testordning for BSE for at sikre et højt beskyttelsesniveau.

"Hvis vi i EU ønsker at bevare de højeste normer, må vi fjerne det risikomateriale, som er forbundet med 95% af smitten", udtalte kommissær David Byrne, der har ansvaret for forbrugerbeskyttelse og sundhed. "Vi bør lære noget af det seneste BSE-tilfælde i Danmark. Der skulle for længst have været oprettet et EU-system til fjernelse af specificeret risikomateriale. Det er ekstremt vigtigt af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden."

Foranstaltninger på EU-plan

Alle medlemsstater vil være forpligtet til at fjerne kraniet (herunder hjerne og øjne) samt tonsiller og rygmarv hos kvæg, får og geder på over 12 måneder, ileum hos kvæg på over 12 måneder og milten hos får og geder uanset alder. I lande med høj risiko, f.eks. Det Forenede Kongerige og Portugal, skal hele hovedet bortset fra tungen samt brisler, milt, indvolde og rygmarv hos kvæg på over 6 måneder ligeledes udelukkes fra fødekæden. Herudover skal rygsøjlen fjernes hos kvæg på over 6 måneder i Portugal og hos kvæg på over 30 måneder i Det Forenede Kongerige.

Slagtemetoder

Forslaget forbyder ligeledes anvendelse af visse slagtemetoder, som ifølge videnskabelige udtalelser fra april 2000 fremmer risikoen for, at BSE-smittet hjernevæv går i kredsløbet og således inficerer dyrets blod.

Forslaget vil blive forelagt medlemsstaternes repræsentanter i Den Stående Veterinærkomité den 10. maj. Hvis medlemsstaterne godkender forslaget, vil det blive formelt vedtaget af Kommissionen og træde i kraft den 1. juli 2000. Afgørelsen vil blive revideret i lyset af de seneste videnskabelige undersøgelser. Bestemmelserne i afgørelsen vil blive ophævet, når Rådets og Europa-Parlamentets forslag til forordning om forebyggelse og bekæmpelse af visse overførbare spongiforme encephalopatier træder i kraft.


Side Bar