Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/00/1348

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2000

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Prodi κηρύσσει την έναρξη της ετήσιας συνέλευσης των ενώσεων καταναλωτών στην Ευρώπη

Κατά την έναρξη της ετήσιας συνέλευσης των ενώσεων καταναλωτών στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Romano Prodi, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής των καταναλωτών, ως βασικού μέσου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών. "Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών της και ότι οι πολίτες της Ευρώπης είναι αυτοί που θα οικοδομήσουν το μέλλον της" δήλωσε ο κ. Prodi στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος Prodi υπενθύμισε ότι βάσει της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να λάβει υπόψη την πολιτική των καταναλωτών και σε άλλες πολιτικές και κοινές δράσεις. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της παρούσας Επιτροπής είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και να υλοποιήσει συγκεκριμένες και αποτελεσματικές δράσεις σε τομείς που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανησυχίες των καταναλωτών - το περιβάλλον, την ενέργεια, την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, την ασφάλεια των προϊόντων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις μεταφορές, τις συνθήκες ζωής και εργασίας, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.

Ο κ. Prodi υποδέχθηκε θερμά τους εκπροσώπους του υποψηφίου για ένταξη χωρών που συμμετείχαν στη συνέλευση: "Σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πολιτισμική ποικιλία της, θα είχε μεγαλύτερη σημασία παρά ποτέ να ληφθούν υπόψη οι συνήθειες των καταναλωτών και να προασπισθούν τα συμφέροντά τους".

Ασφάλεια των τροφίμων

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα της εκτροπής από την αρχή της εντολής της. Ακόμη και αν, γενικά, τα τρόφιμα δεν υπήρξαν ποτέ τόσο ασφαλή στην Ευρώπη, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κλονίστηκε σοβαρά από μία σειρά διατροφικών κρίσεων. Οι καταναλωτές πρέπει να ξαναβρούν την εμπιστοσύνη τους στο άμεσο μέλλον με την ενίσχυση των ελέγχων σε περίπτωση αμφιβολίας για την ασφάλεια των τροφίμων. "Οι καταναλωτές στην Ευρώπη δικαιούνται να αναμένουν ότι η διατροφή τους είναι η ασφαλέστερη στον κόσμο" δήλωσε ο κ. Prodi και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής τροφίμων που να καλύπτει το σύνολο της διατροφικής αλυσίδας.

Πρέπει να ορισθούν σαφώς οι ευθύνες των παραγωγών, των κρατών μελών και της Επιτροπής, και να ενημερωθεί η νομοθεσία για τα τρόφιμα εγκρίνοντας ένα σύνολο ενιαίων και συνεκτικών κανόνων.

Η δημοσίευση του Λευκού βιβλίου για την ασφάλεια των τροφίμων τον Ιανουάριο του 2000 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα σχετικά. Ο κ. Prodi εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε άλλο ένα σημαντικό βήμα, μόλις πριν από δύο εβδομάδες, όταν η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις προτάσεις της για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής αρχής για τα τρόφιμα. Κατά τον κ. Prodi "οι δύο βασικές αρμοδιότητες της αρχής αυτής θα συνίστανται στην αξιολόγηση και την ανακοίνωση των κινδύνων. Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να βασίζει την πολιτική της για την ασφάλεια των τροφίμων σε μια αυστηρή και επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων. Οι εμπειρογνώμονες των τροφίμων θα πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητοι από τους πολιτικούς. Η διαφάνεια στην εκπόνηση κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού και είμαστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αντιδράσουν ταχύτατα στις προτάσεις μας".

Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια

Σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα, ο κ. Prodi δήλωσε ότι "αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι τα συμπληρωματικά μέτρα που εφάρμοσε η γαλλική κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανησυχίας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να προετοιμαστούν για το ότι οι βελτιωμένοι έλεγχοι ίσως επιτρέψουν να ανακαλυφθούν περισσότερα κρούσματα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (ΕSB). Πρέπει επίσης να αξιολογηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων ΕSB σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των βοειδών". Ο κ. Prodi ενημέρωσε τη συνέλευση ότι η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα θετική γνωμοδότηση για την επέκταση του τεστ ΕSB, γεγονός για το οποίο εξέφρασε την ικανοποίησή του. Πρόσθεσε: "είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα για την ασφάλεια του βοδινού κρέατος επαρκούν για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που αναμένουν οι καταναλωτές. Τα κράτη μέλη, τα οποία θα εφαρμόσουν τα μέτρα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή τους".

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ό,τι αφορά την εκπόνηση της πολιτικής των καταναλωτών. "Μόνο με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών στον σχεδιασμό της πολιτικής θα καταστήσουμε την Ευρώπη διαφανή και δημοκρατικά υπεύθυνη. Η εκπόνηση της πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί οι ενώσεις καταναλωτών και οι μεμονωμένοι καταναλωτές να την συνδράμουν στην εκπόνηση της πολιτικής της για τους καταναλωτές - και στη βελτίωση του συνόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών που τους αφορούν".

Ο Πρόεδρος Prodi προσέθεσε ότι το καλοκαίρι του 2001 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα Λευκό βιβλίο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που θα προτείνει ένα δημοκρατικότερο και πιο αποκεντρωμένο τρόπο για τη διακυβέρνηση της Ευρώπης - ένα "δίκτυο" συνεργασιών μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, των ευρωπαϊκών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. "Μόνο ένα σύστημα αποκεντρωμένης διακυβέρνησης από "κάτω προς τα πάνω", θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις πολύπλοκες και στενά διασυνδεμένες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα". Το Λευκό βιβλίο θα αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρεία δημόσια συζήτηση, η συζήτηση η οποία πρέπει να είναι αποκεντρωμένη. "Ως στοιχείο του δικτύου που καθορίζει αυτή την πολιτική, έχετε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο ενημερώνοντας τα μέλη σας" δήλωσε ο Πρόεδρος Prodi ενώπιον της συνέλευσης των ενώσεων καταναλωτών.

Η συνέλευση θα συνεχίσει τις εργασίες της στις 24 Νοεμβρίου και θα εξετάσει θέματα όπως την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την ασφάλεια των τροφίμων και το ευρώ, την εντιμότητα των εμπορικών πρακτικών έναντι των καταναλωτών, την ασφάλεια των υπηρεσιών και τη συμμετοχή των καταναλωτών στην τυποποίηση. Ο κ. David Byrne, αρμόδιο μέλος της Επιτροπής για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, θα λάβει το λόγο κατά το κλείσιμο της συνέλευσης, στις 24 Νοεμβρίου.


Side Bar