Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen

EO/13/6

14 mars 2013

Europeiska ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros, meddelar att han går i pension

Europeiska ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros, har informerat Europaparlamentets talman, Martin Schulz, att han avser att gå i pension den 1 oktober 2013.

I ett brev till Schulz, daterat den 13 mars, förklarade Diamandouros att i slutet av mars 2013 kommer han att ha varit tio år i tjänst som europeisk ombudsman. Han angav att ”tiden har kommit för mig att se bortom mitt offentliga liv på EU-nivå samt att återuppta min förutvarande roll som forskare och studerande av, snarare än en spelare i, det offentliga livet, och som en aktiv medborgare.”

Diamandouros tackade Schulz samt dennes företrädare för den tillit och det förtroende, samt för det breda stöd, som Europaparlamentet, och särskilt dess utskott för framställningar, visat honom i hans roll som väktare av god förvaltning och i hans ansträngningar att verka för ansvarstagande, insyn och en servicekultur inom EU-administrationen. Han uppmanade talmannen att inleda förfarandet för val av ny europeisk ombudsman av Europaparlamentets ledamöter.

Diamandouros föddes den 25 juni 1942 i Aten, Grekland. Efter en lång karriär som professor i statsvetenskap i USA och Grekland blev han Greklands första nationella ombudsman 1998. I januari 2003 valde Europaparlamentet honom till europeisk ombudsman. Han omvaldes av parlamentet 2005 och 2010.

Ombudsmannens brev till talman Schulz finns tillgängligt på:

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden vid EU:s institutioner, organ och byråer. Varje EU-medborgare, person boende i EU, samt företag eller förening i en medlemsstat, kan klaga till ombudsmannen. Ombudsmannen erbjuder ett snabbt, flexibelt och kostnadsfritt sätt att lösa problem med EU-administrationen. För mer information: http://www.ombudsman.europa.eu

För pressförfrågningar: Gundi Gadesmann, Handläggare med ansvar för media och externa relationer, tfn.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar