Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

EO/13/6

14 marzec 2013

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, P. Nikiforos Diamandouros, oznajmia, że odchodzi na emeryturę

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, P. Nikiforos Diamandouros, poinformował Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schulza, o swoim odejściu na emeryturę z dniem 1 października 2013 roku.

W liście skierowanym do Przewodniczącego Schulza 13 marca, Profesor Diamandouros wyjaśnił, że pod koniec marca mija 10 lat jak pełni urząd Europejskiego Rzecznika. Stwierdził w związku z tym: „Nadszedł dla mnie czas, abym spojrzał dalej niż moja działalność publiczna na poziomie Unii Europejskiej i wrócił do mojej roli, raczej nauczyciela akademickiego i studenta życia publicznego niż jego uczestnika oraz do roli aktywnego obywatela.”

Profesor Diamandouros podziękował Przewodniczącemu Schulzowi i jego poprzednikom za zaufanie i szerokie wsparcie, jakiego doświadczył od Parlamentu, a zwłaszcza od Komisji Petycji, w pełnieniu roli strażnika dobrej administracji i wysiłkach podejmowanych w celu promowania przejrzystości i kultury urzędniczej, a także odpowiedzialności administracji Unii Europejskiej. Poprosił Przewodniczącego Parlamentu o wszczęcie procedury wyboru przez posłów do Parlamentu Europejskiego nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Profesor Diamandouros urodził się w Atenach, w Grecji, 25 czerwca 1942 roku. Po wielu latach pracy, jako wykładowca nauk politycznych w Stanach Zjednoczonych i Grecji, w 1998 roku został pierwszym krajowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Grecji. W styczniu 2003 roku, Parlament Europejski wybrał go na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Parlament wznowił jego mandat w 2005 i 2010 roku.

List Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do Przewodniczącego Schulza jest dostępny na stronie internetowej:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE. Każdy obywatel UE, mieszkaniec lub przedsiębiorstwo albo stowarzyszenie państwa członkowskiego może złożyć skargę do Rzecznika. Urząd Rzecznika oferuje szybkie, elastyczne i nieodpłatne rozwiązanie dla problemów związanych z administracją UE. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.ombudsman.europa.eu

Kontakt dla prasy: Gundi Gadesmann, Urzędnik do spraw medialnych i stosunków zewnętrznych, telefon:+32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar