Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Europese Ombudsman

Europese Ombudsman

EO/13/6

14 maart 2013

Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, kondigt zijn pensionering aan

De Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, heeft de Voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, geïnformeerd over zijn voornemen met pensioen te gaan op 1 oktober 2013.

In een brief aan de heer Schulz, gedateerd 13 maart, heeft de heer Diamandouros uitgelegd dat hij tegen het einde van maart 2013 tien jaar volbracht zal hebben in het ambt van Europees Ombudsman. Hij verklaarde dat "de tijd voor mij gekomen is om verder te kijken dan mijn publiek leven op het niveau van de Europese Unie, en om mijn vroegere rol te hernemen als een wetenschapper en student van, eerder dan als een acteur in, het publieke leven, en als een actieve privé burger"

De heer Diamandouros bedankte de heer Schulz alsook zijn voorgangers voor het vertrouwen en de brede steun die het Europees Parlement en, in het bijzonder de Commissie Verzoekschriften, hem geschonken hebben in zijn rol als hoeder van behoorlijk bestuur, en in zijn inspanningen om verantwoordelijkheid, transparantie en een cultuur van dienstverlening in de EU administratie te bevorderen. Hij nodigde de Voorzitter uit de procedure te lanceren voor de verkiezing van een nieuwe Europese Ombudsman door de leden van het Europees Parlement.

De heer Diamandouros werd geboren op 25 juni 1942 in Athene, Griekenland. Na een lange carrière als professor in politieke wetenschappen in de Verenigde Staten en Griekenland, werd hij in 1998 de eerste Nationale Ombudsman van Griekenland. In januari 2003, verkoos het Europees Parlement hem als Europees Ombudsman. Het Parlement hernieuwde zijn mandaat in 2005 and 2010.

De brief van de Ombudsman aan Voorzitter Schulz is beschikbaar op:

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen, organen en instanties van de EU. Iedere burger of ingezetene van de EU en elk bedrijf en elke vereniging in een lidstaat kan een klacht indienen bij de Ombudsman. De Ombudsman biedt een snelle, flexibele en kostenloze manier om problemen met de EU administratie op te lossen. Voor meer informatie: http://www.ombudsman.europa.eu

Voor vragen van de pers: Mw Gundi Gadesmann, Medewerkster Media en Externe Betrekkingen, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar