Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas

EO/13/6

2013 m kovo 14 d.

Europos ombudsmenas, P. Nikiforos Diamandouros, praneša apie savo išėjimą į pensiją

Europos ombudsmenas, P. Nikiforos Diamandouros, informavo Europos Parlamento prezidentą, Martin Schulz, apie savo ketinimą išeiti į pensiją nuo 2013 m. spalio 1 d.

Kovo 13 dienos laiške, adresuotame prezidentui Schulz, N. Diamandouros aiškino, kad 2013 metų kovo mėnesio pabaigoje sukaks dešimt metų, nuo to laiko, kai jis pradėjo eiti Europos ombudsmeno pareigas. Jis teigė: „atėjo laikas man pažvelgti už savo viešojo gyvenimo Europos Sąjungos lygiu ribų, ir stengtis atnaujinti savo ankstesnįjį mokslininko bei viešojo gyvenimo studento, o ne veikėjo, vaidmenį, ir vėl patapti aktyviu piliečiu.“

N. Diamandouros padėkojo prezidentui Schulz, taip pat ir jo pirmtakams, už tikėjimą, pasitikėjimą, ir visokeriopą paramą, kurią Europos Parlamentas ir ypatingai jo Peticijų komitetas suteikė jam, kaip gero administravimo sergėtojui, ir jo pastangoms skatinti atskaitomybę, skaidrumą bei puoselėti aptarnavimo kultūrą ES administracijoje. Jis paskatino prezidentą pradėti rinkimų procesą, kuriuo Europos Parlamento nariai išrinks naująjį Europos ombudsmeną.

N. Diamandouros gimė 1942 m. birželio 25 dieną Atėnuose, Graikijoje. Po ilgai trukusios profesoriaus karjeros politinių mokslų srityje Jungtinėse Valstijose ir Graikijoje, 1998 metais jis tapo pirmuoju Graikijos nacionaliniu ombudsmenu. 2003 metų sausio mėnesį Europos Parlamentas jį išrinko Europos ombudsmenu. Parlamentas atnaujino jo įgaliojimus 2005 ir 2010 metais.

Ombudsmeno laišką adresuotą prezidentui Schulz galima rasti:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

Europos ombudsmenas nagrinėja skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, gyventojas, įmonė ar asociacija, turinti savo būstinę vienoje iš valstybių narių, gali pateikti skundą ombudsmenui. Ombudsmenas siūlo greitas, lanksčias ir nemokamas priemones problemoms su ES administracija spręsti. Daugiau informacijos galite rasti: www.ombudsman.europa.eu

Žiniasklaidos klausimais prašome kreiptis: Gundi Gadesmann, Ryšių su žiniasklaida ir išorės ryšių pareigūnė, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar