Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Európai Ombudsman

Európai Ombudsman

EO/13/6

2013. marcius 14.

Az Európai Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, bejelentette nyugdíjba vonulását

Az Európai Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, tájékoztatta az Európai Parlament Elnökét, hogy 2013. október elsejei hatállyal nyugdíjba kíván vonulni.

A Schulz úrnak címzett, március 13-án kelt, levelében Diamandouros úr kifejtette, hogy 2013 márciusának végével több mint tíz éve fogja betölteni az Európai Ombudsman tisztségét. Megítélése szerint „elérkezett az idő arra, hogy túltekintsek az Európai Uniós közéletemen, és folytassam egykori szerepemet mint tudós és diák, s nem mint szereplő, a közéletben, illetve mint aktív állampolgár.”

Diamandouros úr megköszönte Schultz úrnak és elődeinek a hitet, bizalmat és ama széleskörű támogatást, amelyet az Európai Parlament, különösen annak Petíciós Bizottsága, tanúsított irányába mint a megfelelő ügyintézés őre, valamint az Uniós közigazgatásban az elszámoltathatóság, átláthatóság és a közigazgatási szolgáltatási kultúra előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseket. Egyben felkérte az Elnököt, hogy indítsa el az új Európai Ombudsmannak az Európai Parlament Képviselői általi megválasztási eljárását.

Diamandouros úr 1942. június 25-én született Athénban, Görögországban. Egy, a politikatudomány professzoraként az Egyesült Államokban és Görögországban eltöltött hosszú karrier után 1998-ban választották meg Görögország első nemzeti ombudsmanjának. 2003 januárjában az Európai Parlament megválasztotta Európai Ombudsmannak. A Parlament 2005-ben és 2010-ben is meghosszabbította mandátumát.

Az Ombudsman Schultz Elnöknek írt levele itt érhető el: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

Az Európai Ombudsman az Európai Unió (EU) intézményei, szervei és hivatali ellen irányuló panaszokat vizsgálja ki. Bármelyik Uniós állampolgár és állandó lakos, illetve az Unió területén bejegyzett vállalkozás vagy egyesület jogosult panaszt tenni az Ombudsmannál. Az Ombudsman gyors, rugalmas és ingyenes lehetőséget kínál az Uniós közigazgatással kapcsolatos problémák megoldására. További információt itt talál: http://www.ombudsman.europa.eu

Sajtóügyekben forduljon: Ms Gundi Gadesmann, Media és Külkapcsolati Ügyintéző, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar