Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros
Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies

EO/13/6

14. maaliskuuta 2013

Euroopan oikeusasiamies P. Nikiforos Diamandouros jää eläkkeelle

Euroopan oikeusasiamies P. Nikiforos Diamandouros on ilmoittanut Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulzille aikomuksestaan jäädä eläkkeelle 1. lokakuuta 2013.

Schulzille 13. maaliskuuta lähettämässään kirjeessä Diamandouros kertoi, että maaliskuun lopussa 2013 hänelle tulee täyteen kymmenen vuotta Euroopan oikeusasiamiehenä. Hän totesi, että ”on tullut aika katsoa Euroopan unionin tason julkisen elämäni ulkopuolelle ja pyrkiä jatkamaan sitä julkisen toimijan sijaan aiemmassa roolissani sen tutkijana, opiskelijana ja aktiivisena kansalaisena”.

Diamandouros kiitti Schulzia sekä hänen edeltäjiään luottamuksesta ja laajasta tuesta, jonka Euroopan parlamentti ja etenkin sen vetoomusvaliokunta ovat antaneet hänelle hänen tehtävässään hyvän hallinnon valvojana sekä hänen pyrkimyksissään edistää vastuullisuutta, avoimuutta ja palvelukulttuuria EU:n hallinnossa. Hän pyysi puhemiestä käynnistämään uuden Euroopan oikeusasiamiehen valintaprosessin. Valinnan tekevät Euroopan parlamentin jäsenet.

Diamandouros syntyi 25. kesäkuuta 1942 Ateenassa, Kreikassa. Tehtyään pitkän uran valtiotieteen professorina Yhdysvalloissa ja Kreikassa hänestä tuli Kreikan ensimmäinen kansallinen oikeusasiamies vuonna 1998. Tammikuussa 2003 Euroopan parlamentti valitsi hänet Euroopan oikeusasiamieheksi. Parlamentti valitsi hänet uudelleen tehtäväänsä vuosina 2005 ja 2010.

Oikeusasiamiehen kirje puhemies Schulzille on saatavilla osoitteessa

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

Jos olet Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen tai jos oleskelet jäsenvaltiossa, voit tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Myös liikeyritykset, yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden rekisteröity toimipaikka on Euroopan unionissa, voivat kannella oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies tarjoaa nopean, joustavan ja ilmaisen keinon ratkaista EU:n hallinnon kanssa ilmeneviä ongelmia. Lisätietoja: http://www.ombudsman.europa.eu

Lehdistötiedustelut: Gundi Gadesmann, media- ja ulkosuhdevastaava,
puh. +32 2 284 26 09, Twitter
@GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar