Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros
Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand

EO/13/6

14. marts 2013

Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, går på pension

Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, informerede i går Europa-parlamentets formand, Martin Schulz, at han ønsker at trække sig tilbage pr. 1. oktober 2013.

I et brev til Schulz dateret 13. marts forklarede Diamandouros, at han ved udgangen af marts vil have tilbragt 10 år i embedet. Han skrev bl.a.: »tiden er inde for mig til at træde ud af rollen som offentligt ansigt i europæisk politik og genoptage mit virke som forsker inden for offentlig administration. Jeg ønsker også at bidrage til den hjemlige offentlige debat som græsk medborger.«

Diamandouros takkede Schulz og hans forgængere for den tillid, fortrolighed og støtte, han gennem tiden er blevet vist af både Europa-Parlamentet og dets Udvalg for Andragender i sin rolle som forkæmper for god offentlig administration og i bestræbelserne på at fremme ansvarlighed, gennemsigtighed og servicemindedhed i EU-administrationen. Han bad desuden præsidenten sende startsignalet til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet kan vælge en ny europæisk ombudsmand.

P. Nikiforos Diamandouros er født den 25 Juni 1942 i Athen, Grækenland. Efter en lang karriere som professor i statskundskab i USA og Grækenland, blev han i 1998 Grækenlands første ombudsmand. I januar 2003 blev han første gang valgt som europæisk ombudsmand. Europa-Parlamentet genvalgte Diamandouros i 2005 og i 2010.

Læs ombudsmandens brev til præsident Schulz:

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer. Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden. Ombudsmanden tilbyder hurtig, fleksibel og gratis adgang til at løse problemer med EU-administrationen. Mere information: http://www.ombudsman.europa.eu

Pressehenvendelser: Gundi Gadesmann, Medarbejder med ansvar for medier og eksterne forbindelser,

tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar