Navigation path

Left navigation

Additional tools

П. Никифорос Диамандурос
Европейски омбудсман

Европейски омбудсман

EO/13/6

14 март 2013

Европейският oмбудсман, П. Никифорос Диамандурос, обяви оттеглянето си

Европейският oмбудсман, П. Никифорос Диамандурос, уведоми Председателя на Европейския Парламент, Мартин Шулц, за намерението си да се оттегли на 1 октомври 2013 г.

В писмо до г-н Шулц от 13 март, г-н Диамандурос поясни, че в края на март 2013 г. се навършват десет години от встъпването му в длъжност като Европейски oмбудсман. „Дошло е време да погледна отвъд обществения живот на ниво Европейски съюз и да се завърна към предишната си роля на учен и изследовател, а не на участник в него, запазвайки позицията си на активен гражданин“, уточни oмбудсманът.

Г-н Диамандурос благодари на г-н Шулц и неговите предшественици за доверието и широката подкрепа, които Европейският Парламент, и по-специално Комисията по петициите му предоставиха в ролята му на пазител на доброто управление и в усилията му за насърчаване на отчетността, прозрачността и културата на обслужване на Европейската администрация. Той призова Председателя да открие порцедура за избиране на нов Европейски oмбудсман от Европейския Парламент.

Г-н Диамандурос е роден на 25 юни 1942 г. в Атина, Гърция. След дълга академична кариера като професор по политически науки в Съединените Щати и Гърция, през 1998 г. той става първият национален омбудсман на Гърция. През 2003 г. Европейският Парламент го избира за поста Европейски oмбудсман. Парламентът подновява неговия мандат през 2005 г. и 2010 г.

Писмото на oмбудсмана до Председателя Шулц е достъпно на:

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/49549/html.bookmark

Европейският oмбудсман извършв проверки по жалби срещу лошо администриране от страна на Европейските институции, органи, служби и агенции. Европейски граждани, лица, пребиваващи в държава-членка, фирми, асоциации или други организации с адрес на регистрация в Съюза могат да подадат жалба до oмбудсмана. Oмбудсманът предлага бърз, гъвкав и безплатен начин за решаване на пробелми с админситрацията на ЕС. За повече информация: http://www.ombudsman.europa.eu

За контакт: Г-жа Gundi Gadesmann, Връзки с медиите и външни отношения, тел.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar