Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic

EO/13/14

30. september 2013

Emily O'Reilly pričela z delom kot evropska varuhinja človekovih pravic

V juliju je Evropski parlament izvolil za evropsko varuhinjo človekovih pravic, Emily O'Reilly, ki bo prenehala službovati kot irska varuhinja človekovih pravic in s 1. oktobrom 2013 pričenja z delom evropske varuhinja človekovih pravic. Nasledila je Nikiforosa P. Diamandourosa, ki se je upokojil po več kot desetih letih delovanja kot evropski varuh človekovih pravic.

O svoji vlogi je O'Reillyeva dejala: Evropa ni zgolj pred gospodarsko krizo, temveč tudi krizo politične legitimnosti. Negativizem in delitve so na porastu po vsej Evropi, zaupanje državljanov v evropske institucije upada in mnogi imajo občutek, da njihov glas ne šteje. Ena izmed mojih proaktivnih vlog kot varuhinja bo dati poudarek temam, ki so pomembne za državljane in pomagati premostiti širok prepad med državljani in institucijami EU.

Dvajset let po ustanovitvi Urada Evropskega varuha človekovih pravic na podlagi Maastrichtske pogodbe je prišel trenutek, ko je treba premisliti o osredotočenosti urada proti večji učinkovitosti in vidnosti. Vsem državljanom in prebivalcem EU mora biti na razpolago učinkovita uprava, ki je popolnoma naravnana služiti njihovim potrebam. Gradila bom na dobrih dosežkih mojega predhodnika pri zagotavljanju večje preglednosti in učinkovitosti v upravi EU in skupaj z odličnim in predanim osebjem Urada Evropskega varuha človekovih pravic prinesla novo energijo v delo urada.

Prav tako želim sodelovati z Evropskim parlamentom in proaktivno delovati napram Komisiji in ostalim institucijam EU za interese in pravice državljanov.

Delo Evropskega varuha človekovih pravic

Vsako leto Urad Evropskega varuha človekovih pravic prejme okrog 2 500 pritožb od državljanov, podjetij, nevladnih organizacij, univerz, občin in drugih fizičnih ali pravnih oseb. Urad odpre na letni ravni več kot 450 preiskav. Mnoge preiskave zadevajo pritožbe o pomanjkanju preglednosti v institucijah EU, vključno z zavrnitvijo dostopa do dokumentov ali informacij. Drugi primeri spet zadevajo težave pri programih oz. projektih EU, diskriminacijo, ali nasprotje interesov v upravi EU.

Več informacij o varuhinji je na voljo pod:
http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/sl/50735/html.bookmark

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe o nepravilnostih v institucijah in uradih EU. Pri varuhu človekovih pravic lahko pritožbo vloži vsak državljan ali prebivalec EU, vsako podjetje ali združenje iz države članice. Varuh človekovih pravic ponuja hiter, prožen in brezplačen način reševanja težav z upravo EU. Za več informacij, obiščite spletno stran www.ombudsman.europa.eu.

Za novinarska vprašanja: Ga. Gundi Gadesmann, Namestnica vodje enote za obveščanje, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar